W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Działdowo

 

ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo

 

tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02

 

email: um@dzialdowo.pl

 

NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2024

Zarządzenie nr 1/2024 z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert.

Zarządzenie nr 2/2024 z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie: przekazania jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Zarządzenie nr 3/2024 z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami projektu zmiany Strategii Rozwoju Gminy-Miasto Działdowo do roku 2030

Zarządzenie nr 4/2024 z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 5/2024 z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie: planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie nr 6/2024 z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie wprowadzenia procedury monitorowania utrzymania efektów projektu „Cyfrowa Gmina – Granty PPGR” realizowanego przez Gminę-Miasto Działdowo w ramach Programu Cyfrowa Gmina - Wsparcia dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”.

Zarządzenie nr 7/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina – Miasto Działdowo

Zarządzenie nr 8/2024 z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie: planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie nr 9/2024 z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie: planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie nr 10/2024 z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz ochrony i promocji zdrowia w 2024 roku.

Zarządzenie nr 11/2024 z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Działdowo

Zarządzenie nr 12/2024 z dnia  29 lutego 2024 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 13/2024 z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie: planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie nr 14/2024 z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie przymusowego doprowadzenia osób do kwalifikacji wojskowej

Zarządzenie nr 15/2024 z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie: planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie nr 16/2024 z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy-Miasto Działdowo, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2023 oraz informacji o stanie mienia

Zarządzenie nr 17/2024 z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 18/2024 z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie: planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie nr 19/2024 z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2024

Zarządzenie nr 20/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina-Miasto Działdowo

Zarządzenie nr 21/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 22/2024 z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 13 m. 17 w Działdowie

Zarządzenie nr 23/2024 z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Kolejowej 13B m. 7 w Działdowie

Zarządzenie nr 24/2024 z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Męczenników 9 m. 25 w Działdowie

Zarządzenie nr 25/2024 z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie określenia zasad umieszczania reklam na obiektach budowlanych, urządzeniach budowlanych lub terenach stanowiących własność Gminy-Miasto Działdowo oraz pobierania z tego tytułu opłat

Zarządzenie nr 26/2024 z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na obsługę bankową budżetu Gminy-Miasto Działdowo oraz na rzecz jej jednostek organizacyjnych w okresie od 2 września 2024 r. do 1 września 2028 r. oraz wyznaczenia zamawiającego do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia

Zarządzenie nr 27/2024 z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 28/2024 z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie: planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie nr 29/2024 z dnia 19.04.2024 r. w sprawie przedłużenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Działdowie

Zarządzenie nr 30/2024 z dnia 23 kwietnia 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarowania składnikami majątku ruchomego

Zarządzenie nr 31/2024 z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Działdowie

Zarządzenie nr 32/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie: planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie nr 33/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie: planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie nr 34/2024 z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 35/2024 z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie: planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie nr 36/2024 z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa osobie pełniącej obowiązki Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Działdowie

Zarządzenie nr 37/2024 z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy-Miasto Działdowo w 2024 roku”

Zarządzenie nr 38/2024 z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasto Działdowo wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu

Zarządzenie nr 39/2024 z dnia 17.05.2024 r. w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej

Zarządzenie nr 40/2024 z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie: przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy–Miasto Działdowo na lata 2024-2026

Zarządzenie nr 41/2024 z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Działdowie

Zarządzenie nr 42/2024 z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Działdowie z siedzibą: ul. Robotnicza 10, 13-200 Działdowo

Zarządzenie nr 43/2024 z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie: powołania Komisji ds. Mieszkaniowych

Zarządzenie nr 44/2024 z dnia 27 maja 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Działdowo.

Zarządzenie nr 45/2024 z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie: planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie nr 46/2024 z dnia 31 maja 2024 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 47/2024 z dnia 31 maja 2024 r. w sprawie: planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy

 

 

 

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego