Urząd Miasta Działdowo


ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo


tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02


email: umdzialdowo@netbiz.com.pl


NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2019

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść


Zarządzenie nr 1/2019 z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Zarządzenie nr 2/2019 z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie reorganizacji Urzędu Miasta Działdowo

Zarządzenie nr 3/2019 z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych
publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina-Miasto Działdowo


Zarządzenie nr 4/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia "Planu kontroli realizacji zadań obronnych na terenie Gminy-Miasto Działdowo w 2019 roku"

Zarządzenie nr 5/2019
z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia p.o. Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie do wydawania decyzji administracyjnych

Zarządzenie nr 6/2019 z dnia 19 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średniomiesięcznego kosztu pobytu w Dziennym Domu „Senior-Wigor” w Działdowie

Zarządzenie nr 7/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 8/2019 z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zwołania ogólnych zebrań mieszkańców osiedli dla przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych Gminy-Miasto Działdowo - Osiedli

Zarządzenie nr 9/2019 z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zwołania ogólnych zebrań mieszkańców osiedli dla przeprowadzenia wyborów zarządów osiedli – organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy-Miasto Działdowo, na kadencję 2019-2023

Zarządzenie nr 10/2019 z dnia 6 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Działdowo

Zarządzenie nr 11/2019 Szefa Obrony Cywilnej Miasta Działdowo z dnia 6 lutego 2019 roku w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej na terenie Gminy-Miasto Działdowo w 2019 roku

Zarządzenie nr 12/2019 z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Gminy-Miasto Działdowo

Zarządzenie nr 13/2019 z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie wyboru ustalenia wysokości ceny wywoławczej w trzecim ustnym przetargu ograniczonym dot. sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Traugutta w Działdowie oraz ustalenia wysokości wadium

Zarządzenie nr 14/2019 z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Działdowie

Zarządzenie nr 15/2019 z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie Gminy-Miasto Działdowo w 2019 roku

Zarządzenie nr 16/2019 z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Gminy-Miasto Działdowo

Zarządzenie nr 17/2019 z dnia 22 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Działdowo

Zarządzenie nr 18/2019 z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie wniesienia skargi na decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21.01.2019 r. znak: IGR-II.7540.4.197.2018

Zarządzenie nr 19/2019 z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Karłowicza 4 m. 49 w Działdowie

Zarządzenie nr 20/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy pl. Mickiewicza 26 w Działdowie oraz ustalenia wysokości wadium

Zarządzenie nr 21/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Pocztowej 9A m. 9C w Działdowie

Zarządzenie nr 22/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie: powołania Komisji ds. Mieszkaniowych

Zarządzenie nr 23/2019 z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie powtórnego zwołania Ogólnych Zebrań Mieszkańców dla przeprowadzenia wyborów Zarządów Osiedli Nr 6, 8, 9, 12 i 13 w Działdowie – organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy – Miasto Działdowo – na kadencję 2019 – 2023

Zarządzenie nr 24/2019 z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz ochrony i promocji zdrowia w 2019 roku

Zarządzenie nr 25/2019 z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 26/2019 z dnia 27 marca 2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy-Miasto Działdowo, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2018 oraz informacji o stanie mienia

Zarządzenie nr 27/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Działdowo

Zarządzenie nr 28/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie regulaminu pracy okręgowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Działdowo

Zarządzenie nr 29/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wzorów: pieczęci okręgowej komisji wyborczej, formularzy i druków wyborczych stosowanych w wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta Działdowo oraz ustalenia zasad związanych z ich stosowaniem

Zarządzenie nr 30/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 31/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zezwolenia na nieodpłatne korzystanie z herbu Gminy – Miasto Działdowo

Zarządzenie nr 32/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy pl. Biedrawy 1 w Działdowie oraz ustalenia wysokości wadium

Zarządzenie nr 33/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu

Zarządzenie nr 34/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 35/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli

Zarządzenie nr 36/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 37/2019 z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Zarządzenie nr 38/2019 z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania pn. "Usługi opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży - świetlica środowiskowa w budynku Centrum Aktywności Organizacji Pozarządowych przy ul. Zamkowej 6"

Zarządzenie nr 39/2019 z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w podległych i nadzorowanych jednostkach sektora finansów publicznych

Zarządzenie nr 40/2019 z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy-Miasto Działdowo na lata 2019-2029

Zarządzenie nr 41/2019 z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 42/2019 z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie skreślenia obiektu z gminnej ewidencji zabytków miasta Działdowo

Zarządzenie nr 43/2019 z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Młodzieżowej Rady Miasta Działdowo w okręgach wyborczych nr 1 i nr 4Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij