W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Działdowo

 

ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo

 

tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02

 

email: um@dzialdowo.pl

 

NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

Akty prawa miejscowego - kadencja 2006-2010UCHWAŁA Nr II/9/06 Rady Miasta Działdowo z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 204, poz.3028 z dnia 29.12.2006r.)

(straciła moc uchwałą nr XI/117/07 z dnia 29 listopada 2007r.)


UCHWAŁA Nr II/10/06 Rady Miasta Działdowo z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 204, poz.3029 z dnia 29.12.2006r.)

(straciła moc uchwałą nr XI/118/07 z dnia 29 listopada 2007r.)


UCHWAŁA Nr II/11/06 Rady Miasta Działdowo z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie podatku od środków transportowych

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 204, poz.3030 z dnia 29.12.2006r.)

(straciła moc uchwałą nr XI/123/07 z dnia 29 listopada 2007r.)


UCHWAŁA Nr II/12/06 Rady  Miasta Działdowo z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego w 2007 roku

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 204, poz.3031 z dnia 29.12.2006r.)


UCHWAŁA Nr III/29/06 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie budżetu miasta na 2007 rok  Załączniki

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 84, poz.1292 z dnia 12.06.2007r.)

(zmieniona uchwałami: nr IV/45/07 z dnia 08.02.2007r., nr V/54/07 z dnia 22.03.2007r.,nr VI/68/07 z dnia 26.04.2007r.,nr VII/86/07 z dnia 12.06.2007r.,nr VIII/92/07 z dnia 11.07.2007r.,nr IX/97/07 z dnia 13.09.2007r., nr XI/127/07 z dnia 29.11.2007r.,nr XII/132/07 z dnia 28.12.2007r.)


UCHWAŁA Nr III/30/06 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 7, poz.178 z dnia 12.01.2007r.)


Uchwała Nr IV/40/07 Rady Miasta Działdowo z dnia 8 lutego 2007r. w sprawie określenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 39, poz.627 z dnia 23.03.2007r.)

(Rozstrzygnięciem nadzorczym NK.0911-84/07 z dnia 15 marca 2007r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski stwierdził nieważność tej uchwały w części dotyczącej § 9 ust.2, § 17 ust. 1 i 2 oraz § 25 Regulaminu; zmieniona uchwałą nr VI/70/07 z dnia 26 kwietnia 2007r. straciła moc uchwałą nr XIII/157/08 z dnia 28 lutego 2008r.)


Uchwała Nr IV/41/07 Rady Miasta Działdowo z dnia 8 lutego 2007r. zmieniająca  uchwałę Nr VII/67/03 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Działdowo

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 39, poz.628 z dnia 23.03.2007r.)


Uchwała Nr IV/42/07 Rady Miasta Działdowo z dnia 8 lutego 2007r. zmieniająca uchwałę Nr XII/203/99 Rady Miejskiej  w Działdowie z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali  mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Działdowo, przyznania pierwszeństwa w ich nabywaniu oraz udzielania bonifikat

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 39, poz.629 z dnia 23.03.2007r.)


Uchwała Nr V/57/07 Rady Miasta Działdowo z dnia 22 marca 2007r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów Burmistrza Miasta Działdowo

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 56, poz.914 z dnia 24.04.2007r.)


Uchwała Nr V/58/07 Rady Miasta Działdowo z dnia 22 marca 2007r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/232/05 Rady Miasta Działdowo z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 59, poz.973 z dnia 27.04.2007r.)


Uchwała Nr VI/70/07 Rady Miasta Działdowo z dnia 26 kwietnia 2007r. zmieniającą uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 77, poz.1222 z dnia 30.05.2007r.)

(straciła moc uchwałą nr XIII/157/08 z dnia 28 lutego 2008r.)


Uchwała Nr VII/81/07 Rady Miasta Działdowo z dnia 12 czerwca 2007r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2007-2012”

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 120, poz.1663 z dnia 10.08.2007r.)

(zmieniona uchwałą nr IX/99/07 z dnia 13 września 2007r.)


Uchwała Nr VII/82/07 Rady Miasta Działdowo z dnia 12 czerwca 2007r. zmieniającą uchwałę Nr XII/203/99 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy  Miejskiej Działdowo oraz udzielania bonifikat

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 108, poz.1532 z dnia 25.07.2007r.)


Uchwała Nr VII/83/07 Rady Miasta Działdowo z dnia 12 czerwca 2007r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina-Miasto Działdowo, a także warunków i sposobów ich przyznawania

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 108, poz.1533 z dnia 25.07.2007r.)


UCHWAŁA Nr VIII/91/07 Rady Miasta Działdowo z dnia 11 lipca 2007r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Działdowo

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 117, poz.1650 z dnia 07.08.2007r.)


Uchwała Nr IX/94/07 z dnia 13 września 2007r.  w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo w części dotyczącej działki ozn. Nr 177 przy ul.Wł.Jagiełły

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 164, poz.2152 z dnia 31.10.2007r.)


Uchwała Nr IX/95/07 z dnia 13 września 2007r. w sprawie  przyjęcia do stosowania skrótów nazw niektórych ulic i placów położonych w Działdowie

(Rozstrzygnięciem nadzorczym NK.0911-340/07 z dnia 17 października 2007r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski stwierdził nieważność tej uchwały - przed opublikowaniem w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego)


Uchwała Nr IX/99/07 z dnia 13 września 2007r. zmieniająca uchwałę Nr VII/81/07 Rady Miasta Działdowo z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2007-2012”

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 164, poz.2153 z dnia 31.10.2007r.)


Uchwała Nr XI/112/07 z dnia 29 listopada 2007r. w  sprawie nadania nazwy dla terenu  zieleni urządzonej w Działdowie

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 3, poz.69 z dnia 09.01.2008r.)


Uchwała Nr XI/115/07 z dnia 29 listopada 2007r. nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Działdowie

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 3, poz.70 z dnia 09.01.2008r.)

(zmieniona uchwałą nr XXVIII/301/09 z dnia 28 września 2009r., straciła moc uchwałą nr XI/101/11 z dnia 10 listopada 2011r.)


Uchwała Nr XI/116/07 z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat i opłaty dodatkowej za parkowanie oraz sposobu ich pobierania

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 3, poz.71 z dnia 09.01.2008r.)

(zmieniona uchwałami: nr XXVI/276/09 z dnia 29 czerwca 2009r.; nr V/52/11 z dnia 10 marca 2011r.; nr XI/106/11 z dnia 10 listopada 2011r.)


Uchwała Nr XI/117/07 z dnia 29 listopada 2007r. w  sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 6, poz.156 z dnia 15.01.2008r.)

(straciła moc uchwałą nr XX/216/08 z dnia 4 grudnia 2008r.)


Uchwała Nr XI/118/07 z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie określenia wysokości  stawek podatku od nieruchomości

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 6, poz.157 z dnia 15.01.2008r.)

(straciła moc uchwałą nr XX/217/08 z dnia 4 grudnia 2008r.)


Uchwała Nr XI/119/07 z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 6, poz.158 z dnia 15.01.2008r.)

(zmieniona uchwałami: nr XX/218/08 z dnia 4 grudnia 2008r.; nr IV/39/11 z dnia 20 stycznia 2011r.)


Uchwała Nr XI/121/07 z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie obniżenia ceny skupu  żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego w 2008 roku

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 6, poz.160 z dnia 15.01.2008r.)


Uchwała Nr XI/122/07 z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 6, poz.161 z dnia 15.01.2008r.)


Uchwała Nr XI/123/07 z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie podatku od środków transportowych

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 6, poz.162 z dnia 15.01.2008r.)

(straciła moc uchwałą nr XX/219/08 z dnia 4 grudnia 2008r.)


Uchwała Nr XI/124/07 z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie opłaty od posiadania psów

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 6, poz.163 z dnia 15.01.2008r.)

(straciła moc uchwałą nr XX/220/08 z dnia 4 grudnia 2008r.)


Uchwała Nr XI/125/07 z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego obowiązujących na terenie miasta Działdowo

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 6, poz.164 z dnia 15.01.2008r.)

(straciła moc uchwałą nr XI/105/11 z dnia 10 listopada 2011 r.)


Uchwała Nr XI/130/07 z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 3, poz.72 z dnia 09.01.2008r.)


Uchwała Nr XII/134/07 z dnia 28 grudnia 2007r.  w sprawie budżetu miasta na rok 2008

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 97, poz.1717 z dnia 18.06.2008r.)

(zmieniona uchwałami: nr XIII/156/08 z dnia 28.02.2008r., nr XIV/166/08 z dnia 17.04.2008r., nr XV/181/08 z dnia 05.06.2008r.,nr XVI/196/08 z dnia 08.07.2008r.,nr XVII/207/08 z dnia 11.09.2008r.,nr XVIII/209/08 z dnia 10.10.2008r.,nr XX/222/08 z dnia 04.12.2008r.,nr XXI/232/08 z dnia 30.12.2008r.)


Uchwała Nr XII/142/07 z dnia 28 grudnia 2007r. w  sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 21, poz.538 z dnia 05.02.2008r.)


Uchwała Nr XIII/151/08 z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie określenia zasad zawierania na kolejny okres umów dzierżawy, najmu i użyczenia zawartych na czas oznaczony do trzech lat

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 55, poz.1137 z dnia 09.04.2008r.)


Uchwała Nr XIII/157/08 z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie określenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 55, poz.1138 z dnia 09.04.2008r.)

(Rozstrzygnięciem nadzorczym NK.0911-134/08 z dnia 31 marca 2008r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski stwierdził nieważność § 7 ust. 3 i § 10 załącznika do tej uchwały ; zmieniona uchwałą nr XIV/172/08 z dnia 17 kwietnia 2008r. ; straciła moc uchwałą nr XXII/254/09 z dnia 5 marca 2009r.)


Uchwała Nr XIII/159/08 z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie zmiany Statutu Gminy-Miasto Działdowo

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 55, poz.1139 z dnia 09.04.2008r.)


Uchwała Nr XIV/171/08 z dnia 17 kwietnia 2008r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Działdowo

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 76, poz.1468 z dnia 14.05.2008r.)


Uchwała Nr XIV/172/08 z dnia 17 kwietnia 2008r.  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 76, poz.1469 z dnia 14.05.2008r.)


Uchwała Nr XVIII/213/08 z dnia 16 października 2008r. w sprawie zmiany Statutu Gminy-Miasto Działdowo

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 181, poz.2662 z dnia 28.11.2008r.)


Uchwała Nr XVIII/214/08 z dnia 16 października 2008r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Józefa Chełmońskiego na terenie miasta Działdowo

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 181, poz.2663 z dnia 28.11.2008r.)


Uchwała Nr XX/216/08 z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 1, poz.33 z dnia 05.01.2009r.)

(zmieniona uchwałą nr XXIX/309/09 z dnia 29 października 2009r.; zmieniona uchwałą nr III/16/10 z dnia 23 grudnia 2010r.)


Uchwała Nr XX/217/08 z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 1, poz.34 z dnia 05.01.2009r.)

(straciła moc uchwałą nr XXIX/310/09 z dnia 29 października 2009r.)


Uchwała Nr XX/218/08 z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/119/07 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 1, poz.35 z dnia 05.01.2009r.)


Uchwała Nr XX/219/08 z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie  podatku od środków transportowych

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 1, poz.36 z dnia 05.01.2009r.)

(straciła moc uchwałą nr XXIX/311/09 z dnia 29 października 2009r.)


Uchwała Nr XX/220/08 z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie opłaty od posiadania psów

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 1, poz.37 z dnia 05.01.2009r.)

(straciła moc uchwałą nr III/13/10 z dnia 23 grudnia 2010 r.)


Uchwała Nr XX/221/08 z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego w 2009 roku

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 1, poz.38 z dnia 05.01.2009r.)


Uchwała Nr XX/225/08 z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie nadania nazwy placowi położonemu na terenie miasta Działdowo

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 7, poz.205 z dnia 15.01.2009r.)


Uchwała Nr XXI/234/08 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie budżetu miasta na rok 2009

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 119, poz.1945 z dnia 25.08.2009r.)

(zmieniona uchwałami: nr XXII/256/09 z dnia 05.03.2009r., nr XXIV/271/09 z dnia 30.04.2009r.,nr XXV/274/09 z dnia 04.06.2009r., nr XXVI/286/09 z dnia 29.06.2009r., nr XXVII/291/09 z dnia 14.08.2009r.,nr XXVIII/304/09 z dnia 28.09.2009r.,nr XXIX/307/09 z dnia 29.10.2009r., nr XXX/319/09 z dnia 10.12.2009r.)


Uchwała Nr XXI/238/08 z dnia 30 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę Nr XII/203/99 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 28 grudnia 1999r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Działdowo oraz udzielania bonifikat

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 24, poz.457 z dnia 13.02.2009r.)


Uchwała Nr XXII/254/09  w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 50, poz.789 z dnia 10.04.2009r.)


Uchwała Nr XXIII/264/09 z dnia 9 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w podziale na stałe obwody głosowania, ich numerów i granic, utworzonych na obszarze Gminy-Miasto Działdowo

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 70, poz.1141 z dnia 27.05.2009r.)

(straciła moc uchwałą nr XXI/193/12 z dnia 8 listopada 2012r.)


Uchwała Nr XXVI/276/09 w sprawie zmiany uchwały nr XI/116/07 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat i opłaty dodatkowej za parkowanie i sposobu ich pobierania

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 99, poz.1588 z dnia 23.07.2009r.)


Uchwała Nr XXVI/282/09 w sprawie ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela oraz ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 99, poz.1589 z dnia 23.07.2009r.)


Uchwała Nr XXVI/283/09 w sprawie określenia odpłatności za świadczenia przedszkoli miejskich

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 106, poz.1736 z dnia 05.08.2009r.)

(straciła moc uchwałą nr VI/68/11 z dnia 28 kwietnia 2011r.)


Uchwała Nr XXVI/284/09 w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 99, poz.1590 z dnia 23.07.2009r.)


Uchwała Nr XXVI/285/09 w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 99, poz.1591 z dnia 23.07.2009r.)


Uchwała Nr XXVII/289/09 w sprawie nadania nazwy dla ronda ulicznego położonego na terenie miasta Działdowo Załącznik

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 133, poz.2016 z dnia 15.09.2009r.)


Uchwała Nr XXVII/290/09 w sprawie w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 133, poz.2017 z dnia 15.09.2009r.)


Uchwała Nr XXVIII/293/09 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo  Załącznik Nr 1  Załącznik Nr 2  Załącznik Nr 3

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 168, poz.2333 z dnia 09.11.2009r.)


Uchwała Nr XXVIII/301/09 w spawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 168, poz.2334 z dnia 09.11.2009r.)

(straciła moc uchwałą nr XI/101/11 z dnia 10 listopada 2011r.)


Uchwała Nr XXIX/309/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/216/08 Rady Miasta Działdowo z dnia 4 grudnia 2008r. dotyczącej określenia wysokości stawek opłaty targowej

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 186, poz.2509 z dnia 09.12.2009r.)


Uchwała Nr XXIX/310/09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 186, poz.2510 z dnia 09.12.2009r.)

(straciła moc uchwałą nr III/15/10 z dnia 23 grudnia 2010r.)


Uchwała Nr XXIX/311/09 w sprawie podatku od środków transportowych

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 186, poz.2511 z dnia 09.12.2009r.)

(straciła moc uchwałą nr III/14/10 z dnia 23 grudnia 2010r.)


Uchwała Nr XXIX/312/09 w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Miasta Działdowo

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 176, poz.2416 z dnia 23.11.2009r.)


Uchwała Nr XXIX/313/09 w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Miasta Działdowo

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 176, poz.2417 z dnia 23.11.2009r.)


Uchwała Nr XXX/318/09 w sprawie ustalenia Regulaminów korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej  ”Kompleks Sportowy - ORLIK 2012” w Działdowie

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 14, poz.385 z dnia 11.02.2010r.)

(Rozstrzygnięciem nadzorczym PN.0911-10/10 z dnia 15 stycznia 2010 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski stwierdził nieważność uchwały w części dotyczącej pkt 15 załącznika - zdanie drugie)


Uchwała Nr XXXI/322/09 w sprawie budżetu miasta na 2010 rok Załączniki

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 18, poz.497 z dnia 19.02.2010r.)

(zmieniona uchwałami: nr XXXII/333/10 z dnia 18.02.2010r., nr XXXIII/339/10 z dnia 18.03.2010r.,nr XXXVI/348/10 z dnia 29.04.2010r.,nr XXXVIII/366/10 z dnia 30.06.2010r., nr XL/386/10 z dnia 15.10.2010r.)


Uchwała Nr XXXI/327/09 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania działki oznaczonej Nr 264/24 z mapy 08 o obszarze 0,0026 ha zapisanej w księdze wieczystej Nr 15689 położonej w Działdowie przy ul.Marii Zientary-Malewskiej

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 16, poz.456 z dnia 16.02.2010r.)


Uchwała Nr XXXII/331/10 w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 38, poz.706 z dnia 26.03.2010r.)


Uchwała Nr XXXII/332/10 w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 38, poz.707 z dnia 26.03.2010r.)


Uchwała Nr XXXIII/341/10 w  sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Działdowa

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 67, poz.1060 z dnia 17.05.2010r.)


Uchwała Nr XXXVI/349/10 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 82, poz.1346 z dnia 14.06.2010r.)

(zmieniona uchwałą nr III/12/10 z dnia 23 grudnia 2010r.)


Uchwała Nr XXXVI/351/10 w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy-Miasto Działdowo

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 79, poz.1301 z dnia 09.06.2010r.)


Uchwała Nr XXXVI/352/10 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej działki oznaczonej Nr 1131/2 z mapy 12 o obszarze 0,0468 ha, zapisanej w Księdze Wieczystej Nr EL1D/00018718/7 i działki Nr 1133/1 z mapy 12 o obszarze 0,0459 ha, zapisanej w Księdze Wieczystej Nr 16116, stanowiących część ul.Juliusza Słowackiego, położonych w Działdowie miedzy ul.M.Skłodowskiej-Curie i ul.Dąbrowszczaków

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 79, poz.1302 z dnia 09.06.2010r.)


Uchwała Nr XXXVIII/369/10 w sprawie trybu  postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Działdowo podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia  zysku na realizację zadań publicznych innych niż wskazane ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconych zadań

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 121, poz.1703 z dnia 11.08.2010r.)


Uchwała Nr XXXIX/377/10 w sprawie dokonania zmian w podziale Gminy-Miasto Działdowo na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Miasta Działdowo

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 150, poz.1949 z dnia 27.09.2010r.)

(straciła moc uchwałą nr XX/179/12 z dnia 27 września 2012r.)


Uchwała Nr XXXIX/378/10 w sprawie dokonania zmian w podziale Gminy-Miasto Działdowo na stałe obwody głosowania

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 150, poz.1950 z dnia 27.09.2010r.)

(straciła moc uchwałą nr XXI/193/12 z dnia 8 listopada 2012r.)


Uchwała Nr XL/380/10 w sprawie nadania nazwy dla ronda ulicznego położonego na terenie miasta Działdowo

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 200, poz.2555 z dnia 10.12.2010r.)


Uchwała Nr XL/381/10 w sprawie nadania nazwy dla ronda ulicznego położonego na terenie miasta Działdowo

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 200, poz.2556 z dnia 10.12.2010r.)


Uchwała Nr XL/388/10 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy-Miasto Działdowo

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 200, poz.2557 z dnia 10.12.2010r.)Powiadom znajomego