W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Działdowo

 

ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo

 

tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02

 

email: um@dzialdowo.pl

 

NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2020

Zarządzenie nr 1/2020 z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie: przekazania jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.

Zarządzenie nr 2/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina-Miasto Działdowo.

Zarządzenie nr 3/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie do wydawania decyzji administracyjnych.

Zarządzenie nr 4/2020 z dnia 21 stycznia 2020r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert.

Zarządzenie nr 5/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Działdowo.

Zarządzenie nr 6/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia „Planu kontroli realizacji zadań obronnych na terenie Gminy – Miasto Działdowo w 2020 roku”.

Zarządzenie nr 7/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego na terenie Gminy-Miasto Działdowo w 2020 roku.

Zarządzenie nr 8/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków.

Zarządzenie nr 9/2020 z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie szczegółowego przebiegu procedury korzystania z przystanków komunikacyjnych stanowiących własność albo pozostających w zarządzie Gminy-Miasto Działdowo dla operatorów i przewoźników wykonujących regularne przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym.

Zarządzenie nr 10/2020 z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz ochrony i promocji zdrowia w 2020 roku.

Zarządzenie nr 11/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków.

Zarządzenie nr 12/2020 z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul Bielnikowej 8 m 4 w Działdowie.

Zarządzenie nr 13/2020 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków.

Zarządzenie nr 14/2020 z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie ustalenia średniomiesięcznego kosztu pobytu w Dziennym Domu Senior+ w Działdowie.

Zarządzenie nr 15/2020 z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Żwirki i Wigury w Działdowie oraz ustalenia wysokości wadium.

Zarządzenie nr 16/2020 z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy Placu Mickiewicza 26 w Działdowie oraz ustalenia wysokości wadium.

Zarządzenie nr 17/2020 z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy Pl. Biedrawy 1 w Działdowie oraz ustalenia wysokości wadium.

Zarządzenie nr 18/2020 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zakazu korzystania z placów zabaw i siłowni plenerowych zlokalizowanych na terenie miasta Działdowo (utraciło moc obowiązującą z dniem 12 maja 2020 r.).

Zarządzenie nr 19/2020 z dnia 26 marca 2020 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy-Miasto Działdowo, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2019 oraz informacji o stanie mienia.

Zarządzenie nr 20/2020 z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków.

Zarządzenie nr 21/2020 z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zakazu korzystania ze skateparku oraz parku do street workout zlokalizowanych na terenie miasta Działdowo (utraciło moc obowiązującą z dniem 12 maja 2020 r.).

Zarządzenie nr 22/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 roku w sprawie szczególnych form udzielania pomocy dla społeczności lokalnej Gminy-Miasto Działdowo w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej lub możliwością wystąpienia sytuacji kryzysowej na terenie Gminy-Miasto Działdowo wynikającej z rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

Zarządzenie nr 23/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na dostawę energii elektrycznej dla Gminy-Miasto Działdowo i niektórych jej jednostek organizacyjnych oraz wyznaczenia zamawiającego do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia.

Zarządzenie nr 24/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie odrzucenia stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Działdowie w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia.

Zarządzenie nr 25/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Zarządzenie nr 26/2020 z dnia 22.04.2020 r. w sprawie prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zarządzenie nr 27/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków.

Zarządzenie nr 28/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków.

Zarządzenie nr 29/2020 z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Zarządzenie nr 30/2020 z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Domu Kultury.

Zarządzenie nr 31/2020 z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Pogranicza.

Zarządzenie nr 32/2020 z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na obsługę bankową budżetu Gminy-Miasto Działdowo i jednostek organizacyjnych w okresie od 2 września 2020 r. do I września 2024 r. oraz wyznaczenia zamawiającego do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia.

Zarządzenie nr 33/2020 z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie: powołania Komisji ds. Mieszkaniowych.

Zarządzenie nr 34/2020 z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie: przeprowadzenia kontroli w podległych i nadzorowanych jednostkach sektora finansów publicznych.

Zarządzenie nr 35/2020 z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Działdowo.

Zarządzenie nr 36/2020 z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków.

Zarządzenie nr 37/2020 z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia "Planu Akcji Kurierskiej Gminy-Miasto Działdowo".

Zarządzenie nr 38/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Zarządzenie nr 39/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta Działdowo.

Zarządzenie nr 40/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków.

Zarządzenie nr 41/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do realizacji Powszechnego Spisu Rolnego w Mieście Działdowo w 2020 roku.

Zarządzenie nr 42/2020 z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie: powołania Komisji ds. mieszkaniowych.

Zarządzenie nr 43/2020 z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków.

Zarządzenie nr 44/2020 z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków.

Zarządzenie nr 45/2020 z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie: powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert.

Zarządzenie nr 46/2020 z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad dowozu i zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Zarządzenie nr 47/2020 z dnia 22 lipca 2020 roku w sprawie szczegółowego przebiegu procedury korzystania z przystanków komunikacyjnych stanowiących własność albo pozostających w zarządzie Gminy-Miasto Działdowo dla operatorów i przewoźników wykonujących regularne przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym.

Zarządzenie nr 48/2020 z dnia 22 lipca 2020 roku w sprawie: wprowadzenia wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się w obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych w Gminie-Miasto Działdowo.

Zarządzenie nr 49/2020 z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacji i działania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Zarządzenie nr 50/2020 z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości ceny wywoławczej w drugim ustnym przetargu nieograniczonym dot. sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej przy Placu Mickiewicza 26 w Działdowie oraz ustalenia wysokości wadium.

Zarządzenie nr 51/2020 z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości ceny wywoławczej w drugim ustnym przetargu nieograniczonym dot. sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej przy pl. Biedrawy 1 w Działdowie oraz ustalenia wysokości wadium.

Zarządzenie nr 52/2020 z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w Działdowie.

Zarządzenie nr 53/2020 z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków.

Zarzadzenie nr 54/2020 z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków.

Zarządzenie nr 55/2020 z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Działdowie.

Zarządzenie nr 56/2020 z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Zarządzenie nr 57/2020 z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 58/2020 z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 59/2020 z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 60/2020 z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 61/2020 z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 62/2020 z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 63/2020 z dnia 14 sierpnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Działdowo.

Zarządzenie nr 64/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie: przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 r.

Zarządzenie nr 65/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz wykonywania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku.

Zarządzenie nr 66/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Działdowie.

Zarządzenie nr 67/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 68/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 69/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 70/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 71/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 72/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 73/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnym na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

Zarządzenie nr 74/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Działdowie.

Zarządzenie nr 75/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie powierzenia okresowego pełnienia obowiązków w zastępstwie nieobecnego dyrektora Przedszkola nr 3 w Działdowie.

Zarządzenie nr 76/2020 z dnia 1 września 2020 r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Władysława Podkowińskiego w Działdowie oraz ustalenia wysokości wadium.

Zarządzenie nr 77/2020 z dnia 1 września 2020 r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul. Romana Dmowskiego w Działdowie oraz ustalenia wysokości wadium.

Zarządzenie nr 78/2020 z dnia 1 września 2020 r. w sprawie: przekazania jednostce informacji o planie dochodów i wydatków.

Zarządzenie nr 79/2020 z dnia 1 września 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie: scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie-Miasto Działdowo.

Zarządzenie nr 80/2020 z dnia 1 września 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 97/2018 z dnia 5 października 2018 r. Burmistrza Miasta Działdowo w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego oraz Grupy Sterującej projektem pt. "Edukacja w Działdowie na szóstkę" współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Zarządzenie nr 81/2020 z dnia 1 września 2020 r. w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy-Miasto Działdowo w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa pastwa i w czasie wojny.

Zarządzenie nr 82/2020 z dnia 14 września 2020 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej do spraw opiniowania wniosków o przyznanie stypendium Burmistrza Miasta Działdowo.

Zarządzenie nr 83/2020 z dnia 18 września 2020 r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie-Miasto Działdowo.

Zarządzenie nr 84/2020 z dnia 18 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków.

Zarządzenie nr 85/2020 z dnia 25 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności.

Zarządzenie nr 86/2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy-Miasto Działdowo na lata 2021-2030.

Zarządzenie nr 87/2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy-Miasto Działdowo na lata 2021-2030.

Zarządzenie nr 88/2020 z dnia 30 września 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie-Miasto Działdowo.

Zarządzenie nr 89/2020 z dnia 6 października 2020 r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.

Zarządzenie nr 90/2020 z dnia 6 października 2020 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu.

Zarządzenie nr 91/2020 z dnia 13 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków.

Zarządzenie nr 92/2020 z dnia 13 października 2020 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu.

Zarządzenie nr 93/2020 z dnia 13 października 2020 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu.

Zarządzenie nr 94/2020 z dnia 15 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków.

Zarządzenie nr 95/2020 z dnia 19 października 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Nidzicka 7B m 7 w Działdowie.

Zarządzenie nr 96/2020 z dnia 19 października 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Nidzicka 7C m 11 w Działdowie.

Zarządzenie nr 97/2020 z dnia 19 października 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Męczenników 3 m 36 w Działdowie.

Zarządzenie nr 98/2020 z dnia 19 października 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Męczenników 5 m 23 w Działdowie.

Zarządzenie nr 99/2020 z dnia 19 października 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7 m 25 w Działdowie.

Zarządzenie nr 100/2020 z dnia 19 października 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3A m 2 w Działdowie.

Zarządzenie nr 101/2020 z dnia 19 października 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7 m 11 w Działdowie.

Zarządzenie nr 102/2020 z dnia 19 października 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Leśnej 11B m 2 w Działdowie.

Zarządzenie nr 103/2020 z dnia 19 października 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Leśnej 13A m 1 w Działdowie.

Zarządzenie nr 104/2020 z dnia 19 października 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Leśnej 13 m 35 w Działdowie.

Zarządzenie nr 105/2020 z dnia 19 października 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 6 m 7 w Działdowie.

Zarządzenie nr 106/2020 z dnia 23 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3  ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 r.

Zarządzenie nr 107/2020 z dnia 27 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków.

Zarządzenie nr 108/2020 z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie nadania Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Gminy-Miasto Działdowo.

Zarządzenie nr 109/2020 z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Działdowo na lata 2021-2030.

Zarządzenie nr 110/2020 z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie projektu budżetu Gminy-Miasto Działdowo.

Zarządzenie nr 111/2020 z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie niekorzystania z prawa pierwokupu.

Zarządzenie nr 112/2020 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków.

Zarządzenie nr 113/2020 z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie niekorzystania z prawa pierwokupu.

Zarządzenie nr 114/2020 z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie Gminy-Miasto Działdowo w 2020 roku.

Zarządzenie nr 115/2020 z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków.

Zarządzenie nr 116/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7 m. 11 w Działdowie.

Zarządzenie nr 117/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3 m. 2A w Działdowie.

Zarządzenie nr 118/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7 m. 25 w Działdowie.

Zarządzenie nr 119/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Męczenników 5 m. 23 w Działdowie.

Zarządzenie nr 120/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Męczenników 3 m. 36 w Działdowie.

Zarządzenie nr 121/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Nidzickiej 7 m. 11C w Działdowie.

Zarządzenie nr 122/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Nidzickiej 7 m. 7B w Działdowie.

Zarządzenie nr 123/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 15 m. 21 w Działdowie.

Zarządzenie nr 124/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Leśnej 17 m. 1 w Działdowie.

Zarządzenie nr 125/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Pocztowej 9A m. 6C w Działdowie.

Zarządzenie nr 126/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Męczenników 9 m. 1 w Działdowie.

Zarządzenie nr 127/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Leśnej 11B m. 2 w Działdowie.

Zarządzenie nr 128/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Leśnej 13A m. 1 w Działdowie.

Zarządzenie nr 129/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Leśnej 13 m. 35 w Działdowie.

Zarządzenie nr 130/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy pl. 1 Maja w Działdowie oraz ustalenia wysokości wadium.

Zarządzenie nr 131/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia kontroli w podległych i nadzorowanych jednostkach sektora finansów publicznych.

Zarządzenie nr 132/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych na zadania z zakresu pomocy społecznej na "Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie w miejscu ich zamieszkania".

Zarządzenie nr 133/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie weryfikacji projektów planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy-Miasto Działdowo na rok 2021.

Zarządzenie nr 134/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert.

Zarządzenie nr 135/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnic akt dla żłobków i klubów dziecięcych oraz jednostek systemu oświaty Gminy-Miasto Działdowo.

Zarządzenie nr 136/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Samorządowego Zakładu Budżetowego Miejska Służba Drogowa w Działdowie.

Zarządzenie nr 137/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki Kierownika Samorządowego Zakładu Budżetowego Miejska Służba Drogowa.

Zarządzenie nr 138/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków.

Zarządzenie nr 139/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie uzgodnienia Planu audytu wewnętrznego na 2021 r.

Zarządzenie nr 140/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.

Zarządzenie nr 141/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy-Miasto Działdowo na lata 2021-2023.

Zarządzenie nr 142/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej do pełnienia funkcji MDR Oficera w Gminie - Miasto Działdowo.

Załączniki

Powiadom znajomego