W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Działdowo

 

ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo

 

tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02

 

email: um@dzialdowo.pl

 

NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2021

Zarządzenie nr 1/2021 z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie przekazania jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.

Zarządzenie nr 2/2021 z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego do realizacji Powszechnego Spisu Rolnego w mieście Działdowo w 2020 roku.

Zarządzenie nr 3/2021 z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie: zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność lub będących w posiadaniu Gminy - Miasto Działdowo dla potrzeb infrastruktury technicznej.

Zarządzenie nr 4/2021 z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie powołania gminnego koordynatora do spraw organizacji transportu do punktów szczepień przeciwko COVID 19 w Gminie - Miasto Działdowo.

Zarządzenie nr 5/2021 z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków.

Zarządzenie nr 6/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. na terenie Gminy - Miasto Działdowo.

Zarządzenie nr 7/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina - Miasto Działdowo.

Zarządzenie nr 8/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie: zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu miasta Działdowo dla samorządowej instytucji kultury.

Zarządzenie nr 9/2021 dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę gruntów oraz najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy - Miasto Działdowo przy umowach zawieranych na okres do trzech lat.

Zarządzenie nr 10/2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz ochrony i promocji zdrowia w 2021 roku.

Zarządzenie nr 11/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków.

Zarządzenie nr 12/2021 z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie wprowadzenia „Planu kontroli realizacji zadań obronnych na terenie Gminy - Miasto Działdowo w 2021 roku”.

Zarządzenie nr 13/2021 z dnia 2 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie - Miasto Działdowo.

Zarządzenie nr 14/2021 z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Władysława Podkowińskiego w Działdowie, ustalenia wysokości ceny wywoławczej oraz ustalenia wysokości wadium.

Zarządzenie nr 15/2021 z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie ustalenia średniomiesięcznego kosztu pobytu w Dziennym Domu Senior+.

Zarządzenie nr 16/2021 z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych przy ul. Aleksandra Orłowskiego oraz przy ul. Stanisława Chlebowskiego w Działdowie, ustalenia wysokości ceny wywoławczej oraz ustalenia wysokości wadium.

Zarządzenie nr 17/2021 z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie określenia zasad umieszczania reklam na obiektach lub terenach stanowiących własność Gminy - Miasto Działdowo oraz pobierania z tego tytułu opłat.

Zarządzenie nr 18/2021 z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Zarządzenie nr 19/2021 z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Działdowie.

Zarządzenie nr 20/2021 z dnia 16 marca 2021 roku w sprawie wprowadzenia „Planu działania w zakresie obrony cywilnej Burmistrza Miasta Działdowo – Szefa Obrony Cywilnej Gminy - Miasto Działdowo na 2021 rok”.

Zarządzenie nr 21/2021 z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – na cele bieżące.

Zarządzenie nr 22/2021 z dnia 23 marca 2021 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie Gminy - Miasto Działdowo w 2021 roku.

Zarządzenie nr 23/2021 z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie ustalenia formy sporządzania i przekazywania sprawozdań w zakresie operacji finansowych.

Zarządzenie nr 24/2021 z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy-Miasto Działdowo, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2020 oraz informacji o stanie mienia.

Zarządzenie nr 25/2021 z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 15/2021 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie ustalenia średniomiesięcznego kosztu pobytu w Dziennym Domu Senior+.

Zarządzenie nr 26/2021 z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie utworzenia, organizacji i funkcjonowania systemu stałego dyżuru Burmistrza Miasta Działdowo na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa.

Zarządzenie nr 27/2021 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków.

Zarządzenie nr 28/2021 z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania oględzin mających na celu stwierdzenie stanu  faktycznego istniejącego przed rozpoczęciem inwestycji.

Zarządzenie nr 29/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 roku w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gminie - Miasto Działdowo.

Zarządzenie nr 30/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r. zmieniające Zarządzenie nr 48/2020 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych w Gminie - Miasto Działdowo.

Zarządzenie nr 31/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków.

Zarządzenie nr 32/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie: planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – na cele bieżące.

Zarządzenie nr 33/2021 z dnia 4 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Zarządzenie nr 34/2021 z dnia 4 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Zarządzenie nr 35/2021 z dnia 4 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Zarządzenie nr 36/2021 z dnia 7 maja 2021 r. zmieniające Zarządzenie nr 63/2019 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie określenia sposobu udostępnienia pomieszczeń i innych zasobów Centrum Aktywności Organizacji Pozarządowych w budynku położonym w Działdowie przy ul. Zamkowej 6.

Zarządzenie nr 37/2021 z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy pl. 1 Maja w Działdowie, ustalenia wysokości ceny wywoławczej oraz ustalenia wysokości wadium.

Zarządzenie nr 38/2021 z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Nagród Burmistrza Miasta Działdowo.

Zarządzenie nr 39/2021 z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Plac Mickiewicza 4 m. 1 w Działdowie.

Zarządzenie nr 40/2021 z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Leśna 13 m. 24 w Działdowie.

Zarządzenie nr 41/2021 z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Nidzickiej 7 m. 12B w Działdowie.

Zarządzenie nr 42/2021 z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Karłowicza 4 m. 58 w Działdowie.

Zarządzenie nr 43/2021 z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków.

Zarządzenie nr 44/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dofinansowania demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów i odpadów zawierających azbest z obiektów z terenu miasta Działdowo na rok 2021”.

Zarządzenie nr 45/2021 z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Władysława Podkowińskiego w Działdowie, ustalenia wysokości ceny wywoławczej oraz ustalenia wysokości wadium.

Zarządzenie nr 46/2021 z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Władysława Podkowińskiego w Działdowie, ustalenia wysokości ceny wywoławczej oraz ustalenia wysokości wadium.

Zarządzenie nr 47/2021 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych  konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień w 2021 roku.

Zarządzenie nr 48/2021 z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Męczenników w Działdowie, ustalenia wysokości ceny wywoławczej oraz ustalenia wysokości wadium.

Zarządzenie nr 49/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie: planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – na cele bieżące.

Zarządzenie nr 50/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Działdowo w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Zarządzenie nr 51/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień w 2021 roku.

Zarządzenie nr 52/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy-Miasto Działdowo na lata 2021-2030.

Zarządzenie nr 53/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków.

Zarządzenie nr 54/2021 z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia 52/21 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy-Miasto Działdowo na lata 2021-2030.

Zarządzenie nr 55/2021 z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie: odwołania Dyrektora Przedszkola nr 1 im. Jana Brzechwy w Działdowie.

Zarządzenie nr 56/2021 z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie odwołania: Dyrektora Przedszkola nr 3 w Działdowie.

Zarządzenie nr 57/2021 z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie: odwołania Dyrektora Przedszkola nr 4 w Działdowie.

Zarządzenie nr 58/2021 z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie: odwołania Dyrektora Przedszkola nr 5 w Działdowie.

Zarządzenie nr 59/2021 z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Leśnej 13 m. 24 w Działdowie.

Zarządzenie nr 60/2021 z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 6 m. 14B w Działdowie.

Zarządzenie nr 61/2021 z dnia 20 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie: scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Miasto Działdowo.

Zarządzenie nr 62/2021 z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków.

Zarządzenie nr 63/2021 z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 64/2021 z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 65/2021 z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 66/2021 z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 67/2021 z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie: przeprowadzenia kontroli w podległych i nadzorowanych jednostkach sektora finansów publicznych

Zarządzenie nr 68/2021 z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 69/2021 z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie Współzawodnictwa Sportowego Szkół Podstawowych Miasta Działdowo w roku szkolnym 2021/2022

Zarządzenie nr 70/2021 z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 w Działdowie

Zarządzenie nr 71/2021 z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 w Działdowie

Zarządzenie nr 72/2021 z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 w Działdowie

Zarządzenie nr 73/2021 z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych nr 4 w Działdowie

Zarządzenie nr 74/2021 z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie udzielania pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 w Działdowie

Zarządzenie nr 75/2021 z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie udzielania pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 w Działdowie

Zarządzenie nr 76/2021 z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie udzielania pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 w Działdowie

Zarządzenie nr 77/2021 z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie udzielania pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych nr 4 w Działdowie

Zarządzenie nr 78/2021 z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola nr 4 w Działdowie

Zarządzenie nr 79/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie: przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 r.

Zarządzenie nr 80/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku

Zarządzenie nr 81/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie: scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie-Miasto Działdowo

Zarządzenie nr 82/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 83/2021 z dnia 1 września 2021 r. w sprawie: przekazania jednostkom informacji o planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 84/2021 z dnia 14 września 2021 r. w sprawie: przeniesienia własności przyległej nieruchomości gruntowej

Zarządzenie nr 85/2021 z dnia 14 września 2021 r. w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Męczenników 3 m. 33 w Działdowie

Zarządzenie nr 86/2021 z dnia 14 września 2021 r. w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Pocztowej 9C m. 24 w Działdowie

Zarządzenie nr 87/2021 z dnia 14 września 2021 r. w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Plac Mickiewicza 39 m. 3 w Działdowie

Zarządzenie nr 88/2021 z dnia 14 września 2021 roku w sprawie powołania gminnego koordynatora do spraw organizacji transportu do punktów szczepień przeciwko COVID-19 w Gminie-Miasto Działdowo.

Zarządzenie nr 89/2021 z dnia 15 września 2021 r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych przy ul. Aleksandra Orłowskiego oraz przy ul. Stanisława Chlebowskiego w Działdowie, 
ustalenia wysokości ceny wywoławczej oraz ustalenia wysokości wadium

Zarządzenie nr 90/2021 z dnia 15 września 2021 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 83/2021 z dnia 1 września 2021 r. w sprawie przekazania jednostkom informacji o planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 91/2021 z dnia 21 września 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Działdowo w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Zarządzenie nr 92/2021 z dnia 21 września 2021 r. w sprawie: planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – na cele bieżące

Zarządzenie nr 93/2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 94/2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Muzeum Pogranicza w Działdowie

Zarządzenie nr 95/2021 z dnia 7 października 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych w Gminie-Miasto Działdowo


Zarządzenie nr 96/2021 z dnia 15 października 2021 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 97/2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego powołanego do przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. na terenie Gminy–Miasto
Działdowo

Zarządzenie nr 98/2021 z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3 m. 24A w Działdowie.

Zarządzenie nr 99/2021 z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Pocztowej 9B m. 1 w Działdowie.

Zarządzenie nr 100/2021 z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.

Zarządzenie nr 101/2021 z dnia z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności oraz ubezpieczenie pojazdów Gminy-Miasto Działdowo i jej niektórych jednostek organizacyjnych, wyznaczenia zamawiającego do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia.

Zarządzenie nr 102/2021 z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie: projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Działdowo na lata 2022-2030.

Zarządzenie nr 103/2021 z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie: projektu budżetu Gminy-Miasto Działdowo na 2022.

Zarządzenie nr 104/2021 z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków.

Zarządzenie nr 105/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu

Zarządzenie nr 106/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy - Miasto Działdowo do roku 2030

Zarządzenie nr 107/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 108/2021 z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów (kierowników) i zastępców dyrektorów (kierowników) jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych Gminy-Miasto Działdowo.

Zarządzenie nr 109/2021 z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej, metodą spisu z natury sprzętu, materiałów i wyposażenia Obrony Cywilnej na terenie Gminy-Miasto Działdowo

Zarządzenie nr 110/2021 z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 111/2021 z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych na zadania z zakresu pomocy społecznej na ,, Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie w miejscu ich zamieszkania’’

Zarządzenie nr 112/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie: planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – na cele bieżące i majątkowe

Zarządzenie nr 113/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie: weryfikacji projektów planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy-Miasto Działdowo na rok 2022

Zarządzenie nr 114/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert.

Zarządzenie nr 115/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Pogranicza w Działdowie

Zarządzenie nr 116/2021 z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Zarządzenie nr 117/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarzadzenie nr 118/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie: przeprowadzenia kontroli w podległych i nadzorowanych jednostkach sektora finansów publicznych

Zarządzenie nr 119/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Samorządowego Zakładu Budżetowego Miejska Służba Drogowa w Działdowie

Zarządzenie nr 120/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki Kierownika Samorządowego Zakładu Budżetowego Miejska Służba Drogowa

Zarządzenie nr 121/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Działdowo

Zarządzenie nr 122/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 123/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie uzgodnienia Planu audytu wewnętrznego na 2022 rok

Zarządzenie nr 124/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie: instrukcji sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy–Miasto Działdowo

Zarządzenie nr 125/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 126/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie: planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – na cele bieżące i majątkowe

Załączniki

Powiadom znajomego