Brak treści artykułu

Załączniki:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
Wyjaśnienie oraz modyfikacja treści SIWZ.pdf
Zmiana treści ogłoszenia 2012-OJS174-286536-pl.pdf
Wyjaśnienie treści SIWZ.pdf
Informacje dodatkowe do ogłoszenia - 2012-OJS164-271648-pl.pdf
Zał. nr 11 Umowa o dofinansowanie Nr UDA-RPWM.02.01.03-28-00211-00 wraz z z Aneksem Nr UDA-RPWM.02.01.03-28-00211-01.pdf
Załącznik nr 10 - Program Funkcjonalno-Użytkowy.zip
Zał. nr 9 do SIWZ.doc
Zał. nr 8 wzór umowy.pdf
Zał. nr 7 do SIWZ.doc
Zał. nr 6 do SIWZ.doc
Zał. nr 5 do SIWZ.doc
Zał. nr 4 do SIWZ.doc
Zał. nr 3 do SIWZ.doc
Zał. nr 2 do SIWZ.doc
Zał. nr 1 pis przedmiotu.pdf
SIWZ.pdf
Ogłoszenie o zamówieniu na Inżyniera kontraktu - basen.pdf