W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Działdowo

 

ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo

 

tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02

 

email: um@dzialdowo.pl

 

NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2023

Zarządzenie nr 1/2023 z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie: przekazania jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Zarządzenie nr 2/2023 z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia procedury monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” realizowanego przez Gminę-Miasto Działdowo w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Zarządzenie nr 3/2023 z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina – Miasto Działdowo

Zarządzenie nr 4/2023 z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert.

Zarządzenie nr 5/2023 z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 6/2023 z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie: planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie nr 7/2023 z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2023

Zarządzenie nr 8/2023 z dnia 25 stycznia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad dowozu i zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

Zarządzenie nr 9/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 10/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie: planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie nr 11/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości ceny wywoławczej w trzecim ustnym przetargu nieograniczonym dot. sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej przy Pl. Biedrawy 1 w Działdowie oraz ustalenia wysokości wadium

Zarządzenie nr 12/2023 z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru uzupełniającego na Członków do Komitetu Rewitalizacji

Zarządzenie nr 13/2023 z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz ochrony i promocji zdrowia w 2023 roku.

Zarządzenie nr 14/2023 z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie: planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie nr 15/2023 z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie: planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie nr 16/2023 z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 17/2023 z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie: planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie nr 18/2023 z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Działdowie

Zarządzenie nr 19/2023 z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Władysława Podkowińskiego w Działdowie, ustalenia wysokości ceny wywoławczej oraz ustalenia wysokości wadium

Zarządzenie nr 20/2023 z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Nidzickiej 7 m. 6B w Działdowie

Zarządzenie nr 21/2023 z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7 m. 10 w Działdowie

Zarządzenie nr 22/2023 z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Nidzickiej 7 m. 8A w Działdowie

Zarządzenie nr 23/2023 z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Grunwaldzkiej 31 m. 2 w Działdowie

Zarządzenie nr 24/2023 z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert.

Zarządzenie nr 25/2023 z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 26/2023 z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie: planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie nr 27/2023 z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zarządzenie nr 28/2023 z dnia 23 marca 2023 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 26/2020 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków

Zarządzenie nr 29/2023 z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie: planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie nr 30/2023 z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie: planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie nr 31/2023 z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy-Miasto Działdowo, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2022 oraz informacji o stanie mienia

Zarządzenie nr 32/2023 z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie: planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie nr 33/2023 z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 34/2023 z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia drugiego naboru uzupełniającego na Członków do Komitetu Rewitalizacji

Zarządzenie nr 35/2023 z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 36/2023 z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie: planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie nr 37/2023 z dnia 14 kwietnia 2023 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia w 2023 roku gminnego ćwiczenia obronnego Gminy-Miasto Działdowo.

Zarządzenie nr 38/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 39/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie: planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie nr 40/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Działdowie

Zarządzenie nr 41/2023 z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego naboru uzupełniającego na Członków do Komitetu Rewitalizacji

Zarządzenie nr 42/2023 z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 43/2023 z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie: planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie nr 44/2023 z dnia 16 maja 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie: instrukcji sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy – Miasto Działdowo

Zarządzenie nr 45/2023 z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Stanisława Chlebowskiego w Działdowie, ustalenia wysokości ceny wywoławczej oraz ustalenia wysokości wadium

Zarządzenie nr 46/2023 z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Północnej w Działdowie, ustalenia wysokości ceny wywoławczej oraz ustalenia wysokości wadium

Zarządzenie nr 47/2023 z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy-Miasto Działdowo

Zarządzenie nr 48/2023 z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie: planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie nr 49/2023 z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie: planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie nr 50/2023 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 51/2023 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie: planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie nr 52/2023 z dnia 31 maja 2023 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Zarządzenie nr 53/2023 z dnia 5 czerwca 2023 r. w sprawie: wniesienia wkładu pieniężnego przez Gminę - Miasto Działdowo do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

Zarządzenie nr 54/2023 z dnia 5 czerwiec 2023 r. w sprawie: przeprowadzenia kontroli w podległych i nadzorowanych
jednostkach sektora finansów publicznych

Zarządzenie nr 55/2023 z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert.

Zarządzenie nr 56/2023 z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Kościuszki w Działdowie oraz ustalenia wysokości wadium

Zarządzenie nr 57/2023 z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Zarządzenie nr 58/2023 z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 59/2023 z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie: planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie nr 60/2023 z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnym na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025

Zarządzenie nr 61/2023 z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Zarządzenie nr 62/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 63/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie: planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie nr 64/2023 z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy-Miasto Działdowo w 2023 roku”

Zarządzenie nr 65/2023 z dnia 12 lipca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad dowozu i zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

Zarządzenie nr 66/2023 z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy-Miasto Działdowo

Zarządzenie nr 67/2023 z dnia 18 lipca 20 2 3 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 68/2023 z dnia 18 lipca 20 2 3 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 69/2023 z dnia 18 lipca 20 2 3 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 70/2023 z dnia 18 lipca 20 2 3 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 71/2023 z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 72/2023 z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie: planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie nr 73/2023 z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie: powołania Komisji ds. Mieszkaniowych

Zarządzenie nr 74/2023 z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu

Zarządzenie nr 75/2023 z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

Zarządzenie nr 76/2023 z dnia 14 sierpnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 77/2023 z dnia 14 sierpnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 78/2023 z dnia 14 sierpnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 79/2023 z dnia 14 sierpnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 80/2023 z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 81/2023 z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie: planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie nr 82/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Wolności 8 m. 6 w Działdowie

Zarządzenie nr 83/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Męczenników 9 m. 19 w Działdowie

Zarządzenie nr 84/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Męczenników 3 m. 18 w Działdowie

Zarządzenie nr 85/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 15 m. 22 w Działdowie

Zarządzenie nr 86/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 15 m. 4 w Działdowie

Zarządzenie nr 87/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Pl. Mickiewicza 29 m. 6 w Działdowie

Zarządzenie nr 88/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego

Zarządzenie nr 89/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 90/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie: planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie nr 91/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie: planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie nr 92/2023 z dnia 6 września 2023 r. w sprawie Współzawodnictwa Sportowego Szkół Podstawowych Miasta Działdowo w roku szkolnym 2023/2024

Zarządzenie nr 93/2023 z dnia 11 września 2023 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej

Zarządzenie nr 94/2023 z dnia 13 września 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz ochrony i promocji zdrowia w 2023 roku.

Zarządzenie nr 95/2023 z dnia 13 września 2023 r. w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji

Zarządzenie nr 96/2023 z dnia 13 września 2023 r. w sprawie: przeniesienia własności przyległej nieruchomości gruntowej

Zarządzenie nr 97/2023 z dnia 22 września 2023 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 98/2023 z dnia 22 września 2023 r. w sprawie: planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie nr 99/2023 z dnia 29 września 2023 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 100/2023 z dnia 11 października 2023 r. w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Pocztowej 9A m. 6A w Działdowie

Zarządzenie nr 101/2023 z dnia 11 października 2023 r. w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Ogrodowej 13 m. 3 w Działdowie

Zarządzenie nr 102/2023 z dnia 11 października 2023 r. w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Pocztowej 9A m. 10B w Działdowie

Zarządzenie nr 103/2023 z dnia 11 października 2023 r. w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Leśna 15 m. 13 w Działdowie

Zarządzenie nr 104/2023 z dnia 11 października 2023 r. w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Pocztowa 9C m. 1 w Działdowie

Zarządzenie nr 105/2023 z dnia 12 października 2023 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 106/2023 z dnia 12 października 2023 r. w sprawie: planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie nr 107/2023 z dnia 26 października 2023 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 108/2023 z dnia 26 października 2023 r. w sprawie: planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie nr 109/2023 z dnia 26 października 2023 r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Działdowie

Zarządzenie nr 110/2023 z dnia 26 października 2023 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Działdowie

Zarządzenie nr 111/2023 z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy - Miasto Działdowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.

Zarządzenie nr 112/2023 z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie: projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Działdowo na lata 2024-2030.

Zarządzenie nr 113/2023 z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie: projektu budżetu Gminy - Miasto Działdowo na rok 2024

Zarządzenie nr 114/2023 z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie powierzenie Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Działdowie realizacji działań w imieniu Gminy – Miasto Działdowo ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 i udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie.

Zarządzenie nr 115/2023 z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę gruntów oraz najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy-Miasto Działdowo przy umowach zawieranych na okres do trzech lat

Zarządzenie nr 116/2023 z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie: wniesienia wkładu pieniężnego przez Gminę - Miasto Działdowo do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN – Warmia i Mazury Sp. z o.o. w Olsztynku

Zarządzenie nr 117/2023 z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 15 m. 14 w Działdowie

Zarządzenie nr 118/2023 z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A m. 25 w Działdowie

Zarządzenie nr 119/2023 z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Leśna 11B m. 5 w Działdowie

Zarządzenie nr 120/2023 z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Nidzickiej 7 m. 5C w Działdowie

Zarządzenie nr 121/2023 z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 6 m. 4 w Działdowie

Zarządzenie nr 122/2023 z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 123/2023 z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie: planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie nr 124/2023 z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie określenia zasad umieszczania reklam na obiektach lub terenach stanowiących własność Gminy-Miasto Działdowo oraz pobierania z tego tytułu opłat

Zarządzenie nr 125/2023 z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 126/2023 z dnia 6 grudnia 2023 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej, metodą spisu z natury sprzętu, materiałów i wyposażenia wykorzystywanego do realizacji zadań obronnych oraz z zakresu bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i ratownictwa medycznego na terenie Gminy-Miasto Działdowo.

Zarządzenie nr 127/2023 z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie: weryfikacji projektów planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy-Miasto Działdowo na rok 2024

Zarządzenie nr 128/2023 z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert.

Zarządzenie nr 129/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie: planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie nr 130/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie: planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie nr 131/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie powierzenia Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Działdowie realizacji zadań związanych z gromadzeniem i wprowadzaniem danych i informacji do centralnej ewidencji emisyjności budynków i udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie

Zarządzenie nr 132/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie: przeprowadzenia kontroli w podległych i nadzorowanych jednostkach sektora finansów publicznych

Zarządzenie nr 133/2023 z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 134/2023 z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie: planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie nr 135/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Samorządowego Zakładu Budżetowego Miejska Służba Drogowa w Działdowie

Zarządzenie nr 136/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki Kierownika Samorządowego Zakładu Budżetowego Miejska Służba Drogowa

Zarządzenie nr 137/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uzgodnienia Planu audytu wewnętrznego na 2024 rok

Zarządzenie nr 138/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów (kierowników) i zastępców dyrektorów (kierowników) jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych Gminy-Miasto Działdowo.

Załączniki

Powiadom znajomego