W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Działdowo

 

ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo

 

tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02

 

email: um@dzialdowo.pl

 

NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2022

Zarządzenie nr 1/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie: przekazania jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Zarządzenie nr 2/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7 m. 12 w Działdowie

Zarządzenie nr 3/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Nidzickiej 7 m. 19C w Działdowie

Zarządzenie nr 4/2022 z dnia 20 stycznia 2022r. w sprawie ustalenia średniomiesięcznego kosztu pobytu w Dziennym Domu „Senior+”

Zarządzenie nr 5/2022 z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie wydatków

Zarządzenie nr 6/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogę powiatową nr 1587N Malinowo-Działdo

Zarządzenie nr 7/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina – Miasto Działdowo

Zarządzenie nr 8/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 9/2022 z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu

Zarządzenie nr 10/2022 z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie wydatków

Zarządzenie nr 11/2022 z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu

Zarządzenie nr 12/2022 z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Działdowo

Zarządzenie nr 13/2022 z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2022

Zarządzenie nr 14/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Gminy-Miasto Działdowo

Zarządzenie nr 15/2022 z dnia 28 lutego 2022 w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 16/2022 z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert

Zarządzenie nr 17/2022 z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy Pl. Biedrawy 1 w Działdowie oraz ustalenia wysokości wadium

Zarządzenie nr 18/2022 z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz ochrony i promocji zdrowia w 2022 roku

Zarządzenie nr 19/2022 z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu

Zarządzenie nr 20/2022 z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 21/2022 z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie utworzenia międzyszkolnych oddziałów przygotowawczych w Zespole Placówek Oświatowych nr 4 w Działdowie

Zarządzenie nr 22/2022 z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie: powołania Komisji ds. Mieszkaniowych

Zarządzenie nr 23/2022 z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy-Miasto Działdowo, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2021 oraz informacji o stanie mienia 

Zarządzenie nr 24/2022 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 25/2022 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie: planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie nr 26/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia „Raportu z przeglądu procedur w zakresie dostępności” oraz wprowadzenia „Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022-2023” w Urzędzie Miasta Działdowo

Zarządzenie nr 27/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie: wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta Działdowo

Zarządzenie nr 28/2022 z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 29/2022 z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie: zmiany składu osobowego Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Zarządzenie nr 30/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 31/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie: planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie nr 32/2022 z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 w Działdowie

Zarządzenie nr 33/2022 z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 w Działdowie

Zarządzenie nr 34/2022 z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 w Działdowie

Zarządzenie nr 35/2022 z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych nr 4 w Działdowie

Zarządzenie nr 36/2022 z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie: przeprowadzenia kontroli w podległych i nadzorowanych jednostkach sektora finansów publicznych

Zarządzenie nr 37/2022 z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Dożynkowej w Działdowie, ustalenia wysokości ceny wywoławczej oraz ustalenia
wysokości wadium

Zarządzenie nr 38/2022 z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 39/2022 z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie: planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie nr 40/2022 z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Władysława Podkowińskiego w Działdowie, ustalenia wysokości ceny wywoławczej oraz ustalenia wysokości wadium

Zarządzenie nr 41/2022 z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie: wprowadzenia instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Zarządzenie nr 42/2022 z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie: skreślenia obiektu z gminnej ewidencji zabytków miasta Działdowo

Zarządzenie nr 43/2022 z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Zarządzenie nr 44/2022 z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego

Zarządzenie nr 45/2022 z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Zarządzenie nr 46/2022 z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie wydatków

Zarządzenie nr 47/2022 z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Działdowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Zarządzenie nr 48/2022 z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 w Działdowie oraz wyznaczenia przewodniczącego tej komisji

Zarządzenie nr 49/2022 z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia  kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 w Działdowie oraz wyznaczenia przewodniczącego tej komisji

Zarządzenie nr 50/2022 z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia  kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 w Działdowie oraz wyznaczenia przewodniczącego tej komisji

Zarządzenie nr 51/2022 z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia  kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych nr 4 w Działdowie oraz wyznaczenia przewodniczącego tej komisji

Zarządzenie nr 52/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie: planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – na cele bieżące i majątkowe

Zarządzenie nr 53/2022 z dnia 9 czerwca 2022 w sprawie: planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie nr 54/2022 z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 55/2022 z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert

Zarządzenie nr 56/2022 z dnia 13 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 w Działdowie oraz wyznaczenia przewodniczącego tej komisji

Zarządzenie nr 57/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r.w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 w Działdowie

Zarządzenie nr 58/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 w Działdowie

Zarządzenie nr 59/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 w Działdowie

Zarządzenie nr 60/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych nr 4 w Działdowie

Zarządzenie nr 61/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 w Działdowie

Zarządzenie nr 62/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 w Działdowie

Zarządzenie nr 63/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 w Działdowie

Zarządzenie nr 64/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych nr 4 w Działdowie

Zarządzenie nr 65/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Wł. Jagiełły 36 m. 11 w Działdowie

Zarządzenie nr 66/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7 m. 25 w Działdowie

Zarządzenie nr 67/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Pocztowej 9C m. 13 w Działdowie

Zarządzenie nr 68/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 31 m. 5 w Działdowie

Zarządzenie nr 69/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Leśnej 13 m. 22 w Działdowie

Zarządzenie nr 70/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy-Miasto Działdowo

Zarządzenie nr 71/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami projektu Strategii Rozwoju Gminy-Miasto Działdowo do roku 2030

Zarządzenie nr 72/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 73/2022 z dnia 29 czerwca 2022 w sprawie: planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie nr 74/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy-Miasto Działdowo na lata 2022-2030

Zarządzenie nr 75/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie wydatków

Zarządzenie nr 76/2022 z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie: przeniesienia własności przyległej nieruchomości gruntowej

Zarządzenie nr 77/2022 z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 78/2022 z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie: planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie nr 79/2022 z dnia 2 sierpnia 2022 roku w sprawie udzielania pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 w Działdowie

Zarządzenie nr 80/2022 z dnia 2 sierpnia 2022 roku w sprawie udzielania pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 w Działdowie

Zarządzenie nr 81/2022 z dnia 2 sierpnia 2022 roku w sprawie udzielania pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 w Działdowie

Zarządzenie nr 82/2022 z dnia 2 sierpnia 2022 roku w sprawie udzielania pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Placówek Oświatowych nr 4 w Działdowie

Zarządzenie nr 83/2022 z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie zakończenia działalności międzyszkolnych oddziałów przygotowawczych w Zespole Placówek Oświatowych nr 4 w Działdowie

Zarządzenie nr 84/2022 z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy – Miasto Działdowo do roku 2030

Zarządzenie nr 85/2022 z dnia 12 sierpień 2022 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 86/2022 z dnia 12 sierpień 2022 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 87/2022 z dnia 12 sierpień 2022 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 88/2022 z dnia 12 sierpień 2022 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 89/2022 z dnia 12 sierpień 2022 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 90/2022 z dnia 12 sierpień 2022 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 91/2022 z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Leśnej 13 m. 8 w Działdowie.

Zarządzenie nr 92/2022 z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Męczenników 9 m. 44 w Działdowie.

Zarządzenie nr 93/2022 z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie: przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 r.

Zarządzenie nr 94/2022 z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku

Zarządzenie nr 95/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 roku w sprawie powierzenia Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Działdowie realizacji działań w imieniu Gminy – Miasto Działdowo w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym i udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie 

Zarządzenie nr 96/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 97/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie: planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – na cele bieżące i majątkowe

Zarządzenie nr 98/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie: planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie nr 99/2022 z dnia 1 września 2022 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Działdowo.

Zarządzenie nr 100/2022 z dnia 1 września 2022 r. w sprawie regulaminu pracy Okręgowych Komisji Wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Działdowo.

Zarządzenie nr 101/2022 z dnia 1 września 2022 r. w sprawie ustalenia wzorów: pieczęci Okręgowej Komisji Wyborczej, formularzy i druków wyborczych stosowanych w wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta Działdowo oraz ustalenia zasad związanych z ich stosowaniem.

Zarządzenie nr 102/2022 z dnia 1 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia procedury monitorowania utrzymania efektów projektu „Cyfrowa Gmina – Granty PPGR” realizowanego przez Gminę-Miasto Działdowo w ramach Programu Cyfrowa Gmina - Wsparcia dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”.

Zarządzenie nr 103/2022 z dnia 15 września 2022 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 104/2022 z dnia 15 września 2022 r. w sprawie: planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie nr 105/2022 z dnia 15 września 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Działdowo w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Zarządzenie nr 106/2022 z dnia 15 września 2022 r. w sprawie Współzawodnictwa Sportowego Szkół Podstawowych Miasta Działdowo w roku szkolnym 2022/2023

Zarządzenie nr 107/2022 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 108/2022 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie: planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie nr 109/2022 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie: planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – na cele bieżące i majątkowe

Zarządzenie nr 110/2022 z dnia 12 października 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. Nagród Burmistrza Miasta Działdowo

Zarządzenie nr 111/2022 z dnia 18 października 2022 r. w sprawie określenia zasad umieszczania reklam na obiektach lub terenach stanowiących własność Gminy-Miasto Działdowo oraz pobierania z tego tytułu opłat

Zarządzenie nr 112/2022 z dnia 24 października 2022 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok.

Zarządzenie nr 113/2022 z dnia 31 października 2022 r. w sprawie: planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie nr 114/2022 z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę gruntów oraz najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy-Miasto Działdowo przy umowach zawieranych na okres do trzech lat

Zarządzenie nr 115/2022 z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie: planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie nr 116/2022 z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie: planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – na cele bieżące i majątkowe

Zarządzenie nr 117/2022 z dnia 14 listopada 2022 r.  w sprawie: projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Działdowo na lata 2023-2030.

Zarządzenie nr 118/2022 z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie: projektu budżetu Gminy - Miasto Działdowo na rok 2023

Zarządzenie nr 119/2022 z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej (na kadencję: 2022-2024) Młodzieżowej Rady Miasta Działdowo.

Zarządzenie nr 120/2022 z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 121/2022 z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie: planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie nr 122/2022 z dnia 22 listopada 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie: przeprowadzenia kontroli w podległych i nadzorowanych jednostkach sektora finansów publicznych 

Zarządzenie nr 123/2022 z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie: planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie nr 124/2022 z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie: planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – na cele bieżące i majątkowe

Zarządzenie nr 125/2022 z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych nr 4 w Działdowie do wydawania decyzji w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Zarządzenie nr 126/2022 z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 w Działdowie do wydawania decyzji w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Zarządzenie nr 127/2022 z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 w Działdowie do wydawania decyzji w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Zarządzenie nr 128/2022 z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 w Działdowie do wydawania decyzji w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Zarządzenie nr 129/2022 z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 130/2022 z dnia 6 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia ceny sprzedawanego przez Gminę – Miasto Działdowo paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego

Zarządzenie nr 131/2022 z dnia 7 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Działdowo.

Zarządzenie nr 132/2022 z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie: planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie nr 133/2022 z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 134/2022 z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej, metodą spisu z natury sprzętu, materiałów i wyposażenia wykorzystywanego do realizacji zadań obronnych oraz z zakresu bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i ratownictwa medycznego na terenie Gminy-Miasto Działdowo

Zarządzenie nr 135/2022 z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia "Planu kontroli realizacji zadań obronnych na terenie Gminy-Miasto Działdowo ".

Zarządzenie nr 136/2022 z dnia 7 grudnia 2022r. w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych na zadania z zakresu pomocy społecznej na ,, Świadczenie w 2023 roku usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie w miejscu ich zamieszkania’’

Zarządzenie nr 137/2022 z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia uwag złożonych do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo

Zarządzenie nr 138/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 139/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarzadzenie nr 140/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie: weryfikacji projektów planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy-Miasto Działdowo na rok 2023

Zarządzenie nr 141/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów (kierowników) i zastępców dyrektorów (kierowników) jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych Gminy-Miasto Działdowo.

Zarządzenie nr 142/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie: planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie nr 143/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie: planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – na cele bieżące i majątkowe

Zarządzenie nr 144/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 145/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie: planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie nr 146/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert.

Zarządzenie nr 147/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na Członków do Komitetu Rewitalizacji

Zarządzenie nr 148/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 149/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie: planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie nr 150/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie uzgodnienia Planu audytu wewnętrznego na 2023 rok

Zarządzenie nr 151/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie ograniczenia zużycia energii elektrycznej w Urzędzie Miasta Działdowo

Zarządzenie nr 152/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Samorządowego Zakładu Budżetowego Miejska Służba Drogowa w Działdowie

Zarządzenie nr 153/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki Kierownika Samorządowego Zakładu Budżetowego Miejska Służba Drogowa

Załączniki

Powiadom znajomego