W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Działdowo

 

ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo

 

tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02

 

email: um@dzialdowo.pl

 

NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

VI kadencja - lata 2010-2014

XML

I sesja Rady Miasta - 1-2 grudnia 2010r.

  Uchwały podjęte przez Radę Miasta Działdowo w dniu 2 grudnia 2010r.:   Uchwała Nr I/1/10  w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Działdowo (Marian Andrzej Odachowski)   Uchwała Nr I/2/10  w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Działdowo (Sławomir...

II sesja Rady Miasta - 13 grudnia 2010r.

  Uchwały podjęte przez Radę Miasta Działdowo w dniu 13 grudnia 2010r.:   Uchwała Nr II/3/10  z dnia w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego (Bronisław Mazurkiewicz)   Uchwała Nr II/4/10  w sprawie określenia liczby członków Komisji Rewizyjnej, powołania jej składu...

III sesja Rady Miasta - 23 grudnia 2010r.

  Uchwały podjęte przez Radę Miasta Działdowo w dniu 23 grudnia 2010r.:   Uchwała Nr III/9/10 w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu (Adam Stolarski)   Uchwała Nr III/10/10 w sprawie Gminnego Programu...

IV sesja Rady Miasta - 20 stycznia 2011r.

  Uchwały podjęte przez Radę Miasta Działdowo w dniu 20 stycznia 2011r.:   Uchwała Nr IV/31/11  w sprawie przyjęcia gminnego programu pomocy społecznej : Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015   Uchwała Nr IV/32/11  w sprawie trybu i...

V sesja Rady Miasta - 10 marca 2011r.

  Uchwały podjęte przez Radę Miasta Działdowo w dniu 10 marca 2011r.:   Uchwała Nr V/47/11  w sprawie przystąpienia Gminy-Miasto Działdowo do realizacji w 2011 roku projektu systemowego w ramach działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy...

VI sesja Rady Miasta - 28 kwietnia 2011r.

  Uchwały podjęte przez Radę Miasta Działdowo w dniu 28 kwietnia 2011r. :   Uchwała Nr VI/60/11  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości   Uchwała Nr VI/61/11  w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody   ...

VII sesja Rady Miasta - 16 czerwca 2011r.

  Uchwały podjęte przez Radę Miasta Działdowo w dniu 16 czerwca 2011r.:   Uchwała Nr VII/72/11  w sprawie przenoszenia własności przyległych nieruchomości gruntowych lub ich części, które wraz z dotychczas wydzielonymi działkami gruntu będą spełniać wymogi działki budowlanej z zastosowaniem...

VIII sesja Rady Miasta - 2 sierpnia 2011r.

  Uchwały podjęte przez Radę Miasta Działdowo w dniu 2 sierpnia 2011r.:   Uchwała Nr VIII/82/11  w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy-Miasto Działdowo (straciła moc uchwałą nr XIII/126/11 z dnia 29 grudnia 2011r.)   ...

IX sesja Rady Miasta - 1 września 2011r.

  Uchwały podjęte przez Radę Miasta Działdowo w dniu 1 września 2011r.:   Uchwała Nr IX/85/11  w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011   Uchwała Nr IX/86/11  w   sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Działdowskiego   ...

X sesja Rady Miasta - 29 września 2011r.

  Uchwały podjęte przez radę Miasta Działdowo na sesji w dniu 29 września 2011r. :     Uchwała Nr X/90/11  zmieniająca  uchwałę Nr XVIII/169/04 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele...

XI sesja Rady Miasta - 10 listopada 2011r.

  Uchwały podjęte przez Radę Miasta Działdowo na sesji w dniu 10 listopada 2011r.:   Uchwała Nr XI/99/11   w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo   Uchwała Nr XI/100/11  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu...

XII sesja Rady Miasta - 8 grudnia 2011r.

  Uchwały podjęte przez Radę Miasta Działdowo na sesji w dniu 8 grudnia 2011r.:   Uchwała Nr XII/110/11 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok (zmieniona uchwałą nr XIII/119/11 z dnia 29 grudnia 2011r.)   Uchwała Nr XII/111/11 w sprawie...

XIII sesja Rady Miasta - 29 grudnia 2011r.

  Uchwały podjęte przez  Radę Miasta Działdowo na sesji w dniu 29 grudnia 2011r.:   Uchwała Nr XIII/118/11 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Działdowo na lata 2012-2021 (straciła moc uchwałą nr XXII/200/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku)   Uchwała Nr...

XIV sesja Rady Miasta - 30 stycznia 2012r.

  Uchwały podjęte przez Radę Miasta Działdowo na sesji w dniu 30 stycznia 2012r.:   Uchwała Nr XIV/127/12 zmieniająca uchwałę Nr X/97/11 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 września 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność zabudowanej nieruchomości od Caritas Diecezji Toruńskiej z siedzibą w...

XV sesja Rady Miasta - 22 marca 2012r.

  Uchwały podjęte przez Radę Miasta Działdowo w dniu 22 marca 2012 roku:   Uchwała Nr XV/132/12 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej położonej przy ul.Aleksandra Orłowskiego w Działdowie na rzecz dotychczasowego dzierżawcy   Uchwała Nr XV/133/12 w...

XVI sesja Rady Miasta - 26 kwietnia 2012r.

    Uchwały podjęte przez Radę Miasta Działdowo w dniu 26 kwietnia 2012 roku:   Uchwała Nr XVI/148/12 w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Działdowo na okres od 24 maja 2012r. do 23 maja 2013r. (straciła moc uchwałą nr...

XVII sesja Rady Miasta - 29 maja 2012r.

  Uchwały podjęte przez Radę Miasta Działdowo w dniu 29 maja 2012 roku:   Uchwała Nr XVII/153/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Działdowo na lata 2012-2021 (straciła moc uchwałą nr XXII/200/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku)   Uchwała Nr XVII/154/12 w sprawie zmian...

XVIII sesja Rady Miasta - 21 czerwca 2012r.

    Uchwały podjęte przez Radę Miasta Działdowo w dniu 21 czerwca 2012 roku:   Uchwała Nr XVIII/161/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy-Miasto Działdowo na lata 2012-2021 (straciła moc uchwałą nr XXII/200/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku)   Uchwała Nr...

XX sesja Rady Miasta - 27 września 2012r.

  Uchwały podjęte przez Radę Miasta Działdowo w dniu 27 września 2012 roku:   Uchwała Nr XX/178/12 Rady Miasta Działdowo z dnia 27 września 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr III/24/10 Rady Miasta Działdowo z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej...

XIX sesja Rady Miasta - 14 sierpnia 2012r.

    Uchwały podjęte przez Radę Miasta Działdowo w dniu 14 sierpnia 2012 roku:   Uchwała Nr XIX/171/12 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/190/04 Rady Miasta Działdowo z dnia 23 września 2004 roku w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, trybu ich pobierania oraz...

XXI sesja Rady Miasta - 8 listopada 2012r.

  Uchwały podjęte przez Radę Miasta Działdowo w dniu 8 listopada 2012 roku: Uchwała Nr XXI/181/12 w sprawie ustalenia opłat za miejsca grzebalne na Cmentarzu Komunalnym w Działdowie Uchwała Nr XXI/182/12 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina-Miasto Działdowo...

XXII sesja Rady Miasta - 28 grudnia 2012r.

  Uchwały podjęte przez Radę Miasta Działdowo w dniu 28 grudnia 2012 roku: Uchwała Nr XXII/194/12 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy-Miasto Działdowo (straciła moc uchwałą nr XXIII/209/13 z dnia 21 lutego 2013r.) Uchwała Nr XXII/195/12 w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i...

XXIII sesja Rady Miasta - 21 lutego 2013r.

  Uchwały podjęte przez Radę Miasta Działdowo w dniu 21 lutego 2013 roku: Uchwała Nr XXIII/209/13 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy-Miasto Działdowo Uchwała Nr XXIII/210/13 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie...

XXIV sesja Rady Miasta - 28 marca 2013r.

    Uchwały podjęte przez Radę Miasta Działdowo w dniu 28 marca 2013 roku: Uchwała Nr XXIV/219/13 w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie-Miasto Działdowo na lata 2013-2015   Uchwała Nr XXIV/220/13 w sprawie przystąpienia Gminy-Miasto Działdowo do realizacji w 2013 roku projektu...

XXV sesja Rady Miasta - 25 kwietnia 2013r.

  Uchwały podjęte przez Radę Miasta Działdowo w dniu 25 kwietnia 2013r. :   Nr XXV/226/13 w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Działdowo na okres od 24 maja 2013r. do 23 maja 2014 r.   Nr XXV/227/13 w sprawie w sprawie...