W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Działdowo

 

ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo

 

tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02

 

email: um@dzialdowo.pl

 

NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

XV sesja Rady Miasta - 22 marca 2012r.


Uchwały podjęte przez Radę Miasta Działdowo w dniu 22 marca 2012 roku:


Uchwała Nr XV/132/12 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej położonej przy ul.Aleksandra Orłowskiego w Działdowie na rzecz dotychczasowego dzierżawcy


Uchwała Nr XV/133/12 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej położonej przy ul.Stanisława Chlebowskiego w Działdowie na rzecz dotychczasowego dzierżawcy


Uchwała Nr XV/134/12 zmieniająca uchwałę Nr XI/108/11 Rady Miasta Działdowo z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie miasta Działdowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji

(Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie uchwałą nr 0102-106/12 z dnia 12 kwietnia 2012 r. stwierdziło nieważność § 1 pkt 1 oraz § 1 pkt 4)


Uchwała Nr XV/135/12 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy-Miasto Działdowo

(Rozstrzygnięciem nadzorczym PN.4131-117/12 z dnia 24 kwietnia 2012r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski stwierdził nieważność załącznika do uchwały w części dotyczącej § 3 pkt 2 oraz § 6 ust.1 zdanie 3; zmieniona uchwałą nr XVII/157/12 z dnia 29 maja 2012r.) - straciła moc uchwałą Nr XXIV/224/13 z dnia 28 marca 2013r.


Uchwała Nr XV/136/12 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność Gminy-Miasto Działdowo do gminnego zasobu nieruchomości, działek będących własnością  Skarbu Państwa


Uchwała Nr XV/137/12 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy kupna-sprzedaży nieruchomości położonej w Działdowie na rzecz  Gminy-Miasto Działdowo


Uchwała Nr XV/138/12 w sprawie przystąpienia Gminy-Miasto Działdowo do realizacji w 2012 roku projektu systemowego w ramach Działania 7.1. Poddziałania 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Uchwała Nr XV/139/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Działdowo na lata 2012-2021

(straciła moc uchwałą nr XXII/200/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku)


Uchwała Nr XV/140/12 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012


Uchwała Nr XV/141/12 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Działdowskiego


Uchwała Nr XV/142/12 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Działdowskiego


Uchwała Nr XV/143/12 zmieniająca uchwałę nr V/51/11 Rady Miasta Działdowo z dnia 10 marca 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń  wodociągowych na lata 2011-2013


Uchwała Nr XV/144/12 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu lokalu użytkowego oznaczonego Nr 8, zlokalizowanego w oficynie budynku przy pl.A.Mickiewicza Nr 5 w Działdowie


Uchwała Nr XV/145/12 w sprawie przyjęcia uchwały Nr V/40/2012 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin  „Działdowszczyzna”  w Działdowie z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”


Uchwała Nr XV/146/12 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Działdowo na rok 2012


Uchwała Nr XV/147/12 w sprawie zmian w składach osobowych stałych Komisji Rady Miasta Działdowo
Powiadom znajomego