W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Działdowo

 

ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo

 

tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02

 

email: um@dzialdowo.pl

 

NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

V sesja Rady Miasta - 10 marca 2011r.


Uchwały podjęte przez Radę Miasta Działdowo w dniu 10 marca 2011r.:

 

Uchwała Nr V/47/11 w sprawie przystąpienia Gminy-Miasto Działdowo do realizacji w 2011 roku projektu systemowego w ramach działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Uchwała Nr V/48/11 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowane położonej przy ul.Marii Skłodowskiej-Curie w Działdowie


Uchwała Nr V/49/11 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność Gminy-Miasto Działdowo do gminnego zasobu nieruchomości działki stanowiącej własność Skarbu Państwa


Uchwała Nr V/50/11 w sprawie wzniesienia pomnika Jana Pawła II na terenie miasta Działdowo


Uchwała Nr V/51/11 w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2011-2013

(zmieniona uchwałami: Nr XV/143/12 z dnia 22 marca 2012r. i Nr XXV/227/13 z dnia 25 kwietnia 2013r.)


Uchwała Nr V/52/11 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/116/07 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 listopada 2007r. zmienionej uchwałą Nr XXVI/276/09 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat i opłaty dodatkowej za parkowanie i sposobu ich pobierania


Uchwała Nr V/53/11 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Działdowo  na lata 2011-2021


Uchwała Nr V/54/11 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011


Uchwała Nr V/55/11 w sprawie pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego


Uchwała Nr V/56/11 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miasta Działdowo w sprawach przed sądami administracyjnymi


Uchwała Nr V/57/11 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji


Uchwała Nr V/58/11 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych-osiedli


Uchwała Nr V/59/11 w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miasta DziałdowoZałączniki

Powiadom znajomego