W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Działdowo

 

ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo

 

tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02

 

email: um@dzialdowo.pl

 

NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

XI sesja Rady Miasta - 10 listopada 2011r.


Uchwały podjęte przez Radę Miasta Działdowo na sesji w dniu 10 listopada 2011r.:


Uchwała Nr XI/99/11  w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo


Uchwała Nr XI/100/11 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo


Uchwała Nr XI/101/11 w sprawie nadania Statutu  Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Działdowie


Uchwała Nr XI/102/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

(straciła moc uchwałą nr XXI/183/12 z dnia 8 listopada 2012 roku)


Uchwała Nr XI/103/11 w sprawie podatku od środków transportowych

(straciła moc uchwałą nr XXI/184/12 z dnia 8 listopada 2012 roku)


Uchwała Nr XI/104/11 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego w 2012 roku


Uchwała Nr XI/105/11 w sprawie  ustalenia wzorów formularzy podatkowych w  sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego obowiązujących na terenie miasta Działdowo


Uchwała Nr XI/106/11 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/116/07 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 listopada 2007r. zmienionej uchwałą Nr XXVI/276/09 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 czerwca 2009r. oraz uchwałą Nr V/52/11 Rady Miasta Działdowo z dnia 10 marca 2011r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat i opłaty dodatkowej za parkowanie i sposobu ich pobierania


Uchwała Nr XI/107/11 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w odpłatne użytkowanie na czas nie oznaczony zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w Działdowie, na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Działdowie


Uchwała Nr XI/108/11 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie miasta Działdowo   oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji

(Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie uchwałą nr 0102-304/11 z dnia 6 grudnia 2011 r. stwierdziło nieważność § 5 ust.7, ust.9, ust.10, ust. 12 oraz § 6 ust.12 tej uchwały; zmieniona uchwałą nr XV/134/12 z dnia 22 marca 2012 r.)


Uchwała Nr XI/109/11 w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację  zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej


Powiadom znajomego