Brak treści artykułu

Załączniki:

Ogłoszenie konkursowe.pdf
Informacja-zał. nr 1 do umowy.docx
Informacja-zał. nr 3 do ogłoszenia.docx
Rozp.w spr. wzorów dokumentów-zał. nr 1 do ogłoszenia.pdf
Specyfikacja-usługi opie-zał.nr 2 do ogłoszenia.doc
Zał. nr 1 do Specyfikacji-Zlecenie.doc
Zał. nr 2 do Specyfikacji-Karta pracy.doc
Zał. nr 3 do Specyfikacji-Dziennik usług opiekuńczych.doc
Zał. nr 4 do Specyfikacji-Oświadczenie.docx
Zał. nr 5 do Specyfikacji-Sprawozdanie.docx