W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Działdowo

 

ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo

 

tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02

 

email: um@dzialdowo.pl

 

NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

Akty prawa miejscowego - kadencja 2018-2023Uchwała nr III/9/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy- Miasta Działdowo na rok 2018
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 grudnia 2018 roku, poz. 5533)


Uchwała nr III/12/18 w sprawie budżetu Gminy-Miasto Działdowo na 2019 rok
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 grudnia 2018 roku, poz. 5534)

Uchwała nr III/20/19 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 2 stycznia 2019 roku, poz. 33)

Uchwała nr III/21/18 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 2 stycznia 2019 roku, poz. 34)


Uchwała nr IV/26/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy–Miasto Działdowo na rok 2019
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 lutego 2019 roku, poz. 1097)

Uchwała nr IV/30/19 w sprawie pozbawienia drzewa statusu pomnika przyrody
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 marca 2019 roku, poz. 1392)

Uchwała nr IV/31/19 w sprawie pozbawienia drzew statusu pomnika przyrody
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 marca 2019 roku, poz. 1393)

Uchwała nr IV/32/19 w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 marca 2019 roku, poz. 1564)


Uchwała nr IV/33/19 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/336/18 Rady Miasta Działdowo z 29 marca 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 marca 2019 roku, poz. 1423)

Uchwała nr IV/34/19 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 marca 2019 roku, poz. 1394)

Uchwała nr IV/37/19 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy-Miasto Działdowo w 2019 r.
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 marca 2019 roku, poz. 1395)

Uchwała nr IV/38/19 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy-Miasto Działdowo
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 marca 2019 roku, poz. 1219)

Uchwała nr IV/39/19 w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 marca 2019 roku, poz. 1424)

Uchwała nr V/43/19 w sprawie ustalenia regulaminu określającego tryb oraz zasady i warunki przyznawania świadczeń ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę-Miasto Działdowo
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 kwietnia 2019 roku, poz. 2141)


Uchwała nr V/45/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2019
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 marca 2019 roku, poz. 1532)


Uchwała nr V/48/19
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych-osiedli
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 kwietnia 2019 roku, poz. 2100)

Uchwała nr V/49/19
w sprawie zmiany statutu jednostki pomocniczej - Osiedla Nr 1 w Działdowie
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 kwietnia 2019 roku, poz. 2101)

Uchwała nr V/50/19
w sprawie zmiany statutu jednostki pomocniczej - Osiedla Nr 2 w Działdowie
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 kwietnia 2019 roku, poz. 2102)

Uchwała nr V/51/19
w sprawie zmiany statutu jednostki pomocniczej - Osiedla Nr 3 w Działdowie
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 kwietnia 2019 roku, poz. 2103)

Uchwała nr V/52/19
w sprawie zmiany statutu jednostki pomocniczej - Osiedla Nr 4 w Działdowie
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 kwietnia 2019 roku, poz. 2104)

Uchwała nr V/53/19
w sprawie zmiany statutu jednostki pomocniczej - Osiedla Nr 5 w Działdowie
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 kwietnia 2019 roku, poz. 2105)

Uchwała nr V/54/19
w sprawie zmiany statutu jednostki pomocniczej - Osiedla Nr 6 w Działdowie
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 kwietnia 2019 roku, poz. 2106)

Uchwała nr V/55/19
w sprawie zmiany statutu jednostki pomocniczej - Osiedla Nr 7 w Działdowie
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 kwietnia 2019 roku, poz. 2107)

Uchwała nr V/56/19
w sprawie zmiany statutu jednostki pomocniczej - Osiedla Nr 8 w Działdowie
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 kwietnia 2019 roku, poz. 2108)

Uchwała nr V/57/19
w sprawie zmiany statutu jednostki pomocniczej - Osiedla Nr 9 w Działdowie
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 kwietnia 2019 roku, poz. 2109)

Uchwała nr V/58/19
w sprawie zmiany statutu jednostki pomocniczej - Osiedla Nr 10 w Działdowie
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 kwietnia 2019 roku, poz. 2110)

Uchwała nr V/59/19
w sprawie zmiany statutu jednostki pomocniczej - Osiedla Nr 11 w Działdowie
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 kwietnia 2019 roku, poz. 2111)

Uchwała nr V/60/19
w sprawie zmiany statutu jednostki pomocniczej - Osiedla Nr 12 w Działdowie
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 kwietnia 2019 roku, poz. 2112)

Uchwała nr V/61/19
w sprawie zmiany statutu jednostki pomocniczej - Osiedla Nr 13 w Działdowie
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 kwietnia 2019 roku, poz. 2113)

Uchwała nr VI/67/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2019
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 maja 2019 roku, poz. 2507)

Uchwała nr VI/68/19 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Działdowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 maja 2019 roku, poz. 2590)
(Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.261.2019 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 14 maja 2019 r.)

Uchwała nr VI/71/19 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę-Miasto Działdowo
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 maja 2019 roku, poz. 2668)

Uchwała nr VIII/73/19 w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 lipca 2019 roku, poz. 3834)
(Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.408.2019 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 22 lipca 2019 r.)

Uchwała nr VIII/78/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2019
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 2 lipca 2019 roku, poz. 3291)

Uchwała nr VIII/82/19 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych stanowiących własność Gminy-Miasto Działdowo
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 sierpnia 2019 roku, )poz. 3992
(Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.429.2019 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 6 sierpnia 2019 r.)


Uchwała nr VIII/85/19 w sprawie zmiany nazwy Interaktywnego Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie na „Muzeum Pogranicza w Działdowie” oraz nadania Statutu Muzeum Pogranicza w Działdowie
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 2 lipca 2019 roku, poz. 3635)

Uchwała nr IX/87/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2019
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 sierpnia 2019 roku, )poz. 4231

Uchwała nr IX/88/19 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych -osiedli
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 sierpnia 2019 roku, )poz. 4232

Uchwała nr IX/90/19 w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę-Miasto Działdowo oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 sierpnia 2019 roku, )poz. 4233

Uchwała nr IX/91/19 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina-Miasto Działdowo, od dnia 1 września 2019 r.
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 sierpnia 2019 roku, )poz. 4234

Uchwała nr IX/93/19 w sprawie pozbawienia drzewa statusu pomnika przyrody
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 sierpnia 2019 roku, )poz. 4235

Uchwała nr IX/94/19 w sprawie pozbawienia drzewa statusu pomnika przyrody
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 sierpnia 2019 roku, )poz. 4236

Uchwała nr IX/96/19 w sprawie zmiany w uchwale nr X/98/11 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 września 2011 r. dotyczącej zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy-Miasto Działdowo służebnością przesyłu
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 września 2019 roku, )poz. 4407

Uchwała nr X/99/19 w sprawie zmiany uchwały nr XXII/254/09 Rady Miasta Działdowo z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie określenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 września 2019 roku, )poz. 4473
Uchwała nr XI/103/19

Uchwała nr XI/103/19 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo - 12 terenów
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 listopada 2019 r., poz. 5490)

 

Uchwała nr XI/104/19 w sprawie ustalenia regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę-Miasto Działdowo, określenia rodzajów świadczeń przyznanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 listopada 2019 r., poz. 5257)

Uchwała nr XI/106/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy–Miasto Działdowo na rok 2019.(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 października 2019 r., poz. 4837)


Uchwała nr XI/107/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 października 2019 r., poz. 4838)

Uchwała nr XI/110/19 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat i opłaty dodatkowej za parkowanie oraz sposobu ich pobierania.
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 listopada 2019 r., poz. 5258)

Uchwała nr XI/111/19 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina-Miasto Działdowo, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 listopada 2019 r., poz. 5389)
(Rozstrzygnięcie Nadzorcze nr PN.4131.579.2019 - Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 listopada 2019 r.)

 

Uchwała Nr XII/114/19 w sprawie zmiany Statutu Gminy-Miasto Działdowo

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 listopada 2019 r., poz. 5259

Uchwała nr XIII/117/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/107/15 Rady Miasta Działdowo z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior – WIGOR” w Działdowie.

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 grudnia 2019 r., poz. 6219).

Uchwała nr XIII/118/19 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 grudnia 2019 r., poz. 6220).

Uchwała nr XIII/119/19 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy – Miasto Działdowo

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 grudnia 2019 r., poz. 5815).

Uchwała Nr XIV/124/19 w sprawie ustalenia wysokości, zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów oraz ustalenie kategorii dzieci, na które przysługuje dotacja.
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 grudnia 2019 r., poz. 6339).

Uchwała Nr XIV/127/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy–Miasto Działdowo na rok 2019.

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2019 r., poz. 6319).

Uchwała Nr XIV/131/19 w sprawie budżetu Gminy-Miasto Działdowo na 2020 rok.

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2019 r., poz. 6320).

Uchwała nr XV/136/20 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 lutego 2020 r., poz. 1115)

Uchwała nr XV/137/20 w sprawie zmiany uchwały nr IV/39/19 Rady Miasta Działdowo z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem , utrzymaniem i ochroną dróg.

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 lutego 2020 r., poz. 1116)

Uchwała nr XV/144/20 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie-Miasto Działdowo w roku szkolnym 2019/2020 w celu ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców.

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 lutego 2020 r., poz. 924)

Uchwała nr XVI/146/20 w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy-Miasto Działdowo”.

Uchwała nr XVI/147/20 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie do prowadzenia spraw z zakresu przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy-Miasto Działdowo oraz do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie.

Uchwała nr XVI/151/20
w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2020.

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 marca 2020 r. poz. 1468).


Uchwała nr XVI/152/20 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy-Miasto Działdowo w 2020 r.

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 kwietnia 2020 r., poz. 1739).

 

Uchwała nr XVI/153/20 w sprawie zmiany Statutu Gminy-Miasto Działdowo.

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 kwietnia 2020 r., poz. 1740)

 

Uchwała nr XVII/160/20 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 maja 2020 r., poz. 2280)


Uchwała nr XVII/161/20
w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej.

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 maja 2020 r., poz. 2281)


Uchwała nr XVIII/167/20 w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy-Miasto Działdowo”

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 czerwca 2020 r., poz. 2539).

Uchwała nr XVIII/169/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2020.
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 czerwca 2020 r., poz. 2671).

Uchwała nr XIX/173/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na 2020 rok.
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 2 lipca 2020 r. poz. 2928).

 

Uchwała nr XIX/175/20 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina-Miasto Działdowo, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 lipca 2020 r. poz. 3196).

Uchwała nr XIX/176/20
w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie miasta Działdowo.
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 lipca 2020 r. poz. 3197).

Uchwała nr XIX/178/20
w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Ptasie Bagno”.
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 lipca 2020 r. poz. 3209).

Uchwała nr XX/188/20 wprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie-Miasto Działdowo w roku szkolnym 2020/2021 w celu ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców.
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 lipca 2020 r. poz. 3198).

 

Uchwała nr XXI/191/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2020.

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 2 września 2020 r., poz. 3607)

Uchwała nr XXI/193/20 w sprawie określenia zasad przenoszenia własności przyległych nieruchomości gruntowych lub ich części, które wraz z dotychczas wydzielonymi działkami gruntu będą spełniać wymogi działki budowlanej z zastosowaniem bonifikaty.
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 października 2020 r., poz. 4037)
(Rozstrzygnięcie Nadzorcze nr PN.4131.361.2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 2 października 2020 r.)

Uchwała nr XXII/195/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2020.

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 1 października 2020 r., poz. 3975)

 

Uchwała nr XXIII/198/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2020.
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 listopada 2020 r., poz. 4626)

 

Uchwała nr XXIV/203/20 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 grudnia 2020 r., poz. 5053)

Uchwała nr XXIV/204/20 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/39/19 Rady Miasta Działdowo z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 grudnia 2020 r., poz. 5195)

 

Uchwała nr XXIV/210/20 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych dla inwestycji mieszkaniowych na terenie miasta Działdowo.
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 grudnia 2020 r., poz. 5249)

 

Uchwała nr XXV/218/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2020.

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 stycznia 2021 r., poz. 358)

 

Uchwała nr XXV/220/20 w sprawie budżetu Gminy-Miasto Działdowo na 2021 rok.

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 stycznia 2021 r., poz. 359)

Uchwała nr XXV/225/20 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowa dla terenu położonego przy ul. Męczenników.
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 marca 2021 r., poz. 875)

Uchwała nr XXVI/228/21 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/136/20 Rady Miasta Działdowo z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.