W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Działdowo

 

ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo

 

tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02

 

email: um@dzialdowo.pl

 

NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

Akty prawa miejscowego - kadencja 2014-2018

 

Uchwała Nr III/8/14 w sprawie zmian w budżecie Gminy – Miasto Działdowo na rok 2014
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2014 roku,
poz.4181)

Uchwała Nr IV/13/14 w sprawie budżetu Gminy-Miasto Działdowo na 2015 rok
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 stycznia 2015 roku,
poz.31)

Uchwała Nr IV/17/14 w sprawie pozbawienia drzewa statusu pomnika przyrody
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 lutego 2015 roku,
poz.489)

Uchwała Nr IV/18/14 w sprawie pozbawienia drzewa statusu pomnika przyrody
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 lutego 2015 roku,
poz.490)

Uchwała Nr V/25/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2015
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 lutego 2015 roku,
poz.500)

Uchwała Nr VI/32/15w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2015
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 lutego 2015 roku,
poz.722)

Uchwała Nr VI/35/15
w sprawie ustalenia kryteriów i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę-Miasto Działdowo
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 marca 2015 roku,
poz.1134)

Uchwała Nr VII/39/15 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 kwietnia 2015 roku,
poz.1581)

Uchwała Nr VII/41/15 w sprawie w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy-Miasto Działdowo
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 kwietnia 2015 roku,
poz.1582)

Uchwała Nr VII/43/15 zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2015
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 marca 2015 roku,
poz.1186)

Uchwała Nr VII/45/15 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy-Miasto Działdowo w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 kwietnia 2015 roku,
poz.1583)

Uchwała Nr VIII/54/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2015
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 maja 2015 roku,
poz.1968)

Uchwała Nr VIII/55/15 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej.
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 maja 2015 roku,
poz.1969)
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie uchwałą nr 0102-210/15 z dnia 25 czerwca 2015 r. stwierdziło nieważność § 3 tej uchwały


Uchwała Nr VIII/59/15 w sprawie ustalania wysokości opłat za korzystanie ze słupów ogłoszeniowych zlokalizowanych na terenie miasta Działdowo, będących własnością Gminy-Miasto Działdowo
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 czerwca 2015 roku, poz.2343)
Rozstrzygnięciem nadzorczym PN.4131.168.2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski stwierdził nieważność § 1 pkt 2 uchwały oraz § 2 ust. 2, § 3 ust. 4 i 5, a także § 8 załącznika do uchwały


Uchwała Nr VIII/60/15 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej działki oznaczonej nr 2525/1 o obszarze 0,0019 ha, działki oznaczonej nr 2525/2 o obszarze o,0096 ha, działki oznaczonej nr 2525/3 o obszarze 0,0048 ha i działki oznaczonej nr 2525/4 o obszarze 0,0005 ha zapisanych w księdze Wieczystej Nr EL1D/00018718/7 stanowiących część ul. Kolejowej w Działdowie
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 czerwca 2015 roku, poz.2266)

Uchwała Nr VIII/61/15 w sprawie zaliczenia działki oznaczonej nr 2/42 o obszarze 0,0111 ha zapisanej w Księdze Wieczystej nr EL1D/00038392/1 położonej w Działdowie przy ul. Kolejowej do kategorii drogi gminnej
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 czerwca 2015 roku, poz.2267)

Uchwała Nr XI/70/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2015
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 czerwca 2015 roku,
poz.2298)

Uchwała Nr XI/75/15 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy-Miasto Działdowo w ogólnokrajowym referendum wyznaczonym na dzień 6 września 2015 r.
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 sierpnia 2015 roku,
poz.2883)


Uchwała Nr XII/83/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2015
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 sierpnia 2015 roku,
poz.3001)

Uchwała Nr XII/86/15 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości lub ich części wchodzących w skład infrastruktury „ostatniej mili”
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 sierpnia 2015 roku,
poz.3002)
Uchwałą z dnia 21 września 2015 r. nr 0102-321/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie  stwierdziło nieważność § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały

Uchwała Nr XII/87/15 w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 września 2015 roku,
poz.3182)

Uchwała Nr XII/88/15 w sprawie ustalenia zasad umieszczania materiałów informacyjnych na słupach ogłoszeniowych zlokalizowanych na terenie miasta Działdowo, będących własnością Gminy-Miasto Działdowo
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 września 2015 roku,
poz.3216)

Uchwała Nr XII/90/15 w sprawie zmiany Statutu Gminy-Miasto Działdowo
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 września 2015 roku,
poz.3183)

Uchwała Nr XII/91/15 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania  na obszarze Gminy-Miasto Działdowo w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 września 2015 roku,
poz.3270)


Uchwała Nr XIII/97/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2015
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 października 2015 roku, poz.3727)

Uchwała Nr XIII/102/15 w sprawie nadania nazwy dla ronda ulicznego położonego na terenie miasta Działdowo
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 listopada 2015 roku, poz. 4203)

Uchwała Nr XIV/106/15 w sprawie nadania statutu ośrodkowi wsparcia pn. Dzienny Dom „Senior-WIGOR”  w Działdowie
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 grudnia 2015 roku,
poz. 5306)

Uchwała Nr XIV/107/15 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Działdowie
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 grudnia 2015 roku,
poz. 5068)


Uchwała Nr XIV/109/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 grudnia 2015 roku,
poz. 4647)

Uchwała Nr XIV/110/15 w sprawie podatku od środków transportowych
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 grudnia 2015 roku,
poz. 4648)

Uchwała Nr XIV/111/15 w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego obowiązujących na terenie miasta Działdowo
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 grudnia 2015 roku,
poz. 4649)

Uchwała Nr XIV/112/15 w sprawie opłaty targowej
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 grudnia 2015 roku,
poz. 4650)

Uchwała Nr XIV/113/15 w sprawie zmiany uchwały nr XI/116/07 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat i opłaty dodatkowej za parkowanie i sposobu ich pobierania
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 grudnia 2015 roku,
poz. 5069)

Uchwała Nr XIV/115/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2015
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 grudnia 2015 roku,
poz. 4651)

Uchwała Nr XIV/121/15 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych, prowadzonych na terenie Gminy-Miasto Działdowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 grudnia 2015 roku,
poz. 4652)
Uchwałą z dnia 30 grudnia 2015 r. nr 0102-567/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie stwierdziło nieważność § 3 i 8 ust. 5 uchwały

Uchwała Nr XV/126/15 w sprawie zmiany uchwały nr XIV/112/15 Rady Miasta Działdowo z dnia 30 listopada 2015 r. dotyczącej opłaty targowej
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 stycznia 2016 roku,
poz. 10)

Uchwała Nr XV/130/15 w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych pojazdy wykorzystywane do nauki jazdy
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 stycznia 2016 roku,
poz. 11)

Uchwała Nr XV/131/15
w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2015
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 stycznia 2016 roku,
poz. 12)

Uchwała Nr XV/134/15 w sprawie budżetu Gminy-Miasto Działdowo na 2016 rok
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 stycznia 2016 roku,
poz. 13)


Uchwała Nr XV/138/15 w sprawie zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w miejscach wskazanych, nie wymienionych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 1 lutego 2016 roku, poz. 610)

Uchwała Nr XVI/143/16 w sprawie zmiany uchwały nr XI/116/07 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat i opłaty dodatkowej za parkowanie i sposobu ich pobierania
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 marca 2016 roku,
poz. 1099)

Uchwała Nr XVI/147/16
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina-Miasto Działdowo
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 marca 2016 roku,
poz. 1160)

Uchwała Nr XVI/148/16 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest Gmina-Miasto Działdowo
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 marca 2016 roku,
poz. 1161)

Uchwała Nr XVI/149/16 w sprawie zmiany uchwały o ustaleniu kryteriów i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę-Miasto Działdowo
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 marca 2016 roku,
poz. 1162)


Uchwała Nr XVI/151/16
w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2016
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 lutego 2016 roku, poz. 771)

Uchwała Nr XVII/155/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2016
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 marca 2016 roku,
poz. 1454)

Uchwała Nr XVII/158/16 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy-Miasto Działdowo na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ciepła na korzystniejsze pod względem sprawności energetycznej oraz ekologicznym, planowane do realizacji na terenie Gminy-Miasto Działdowo
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 marca 2016 roku,
poz. 1455)
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie uchwałą nr 0102-248/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. stwierdziło nieważność uchwały

Uchwała Nr XVII/161/16 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina-Miasto Działdowo
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 kwietnia 2016 roku,
poz. 1665)

Uchwała nr XVIII/168/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2016
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 kwietnia 2016 roku,
poz. 1846)

Uchwała nr XVIII/169/16 w sprawie zwolnienia z opłaty od posiadania psów
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 kwietnia 2016 roku,
poz. 1847)
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie uchwałą nr 0102-261/16 z dnia 18 maja 2016 r. stwierdziło nieważność uchwały

Uchwała nr XVIII/170/16 w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 kwietnia 2016 roku,
poz. 1848)

Uchwała nr XIX/174/16 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy-Miasto Działdowo na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ciepła na korzystniejsze pod względem sprawności energetycznej oraz ekologicznym, planowane do realizacji na terenie Gminy-Miasto Działdowo
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 czerwca 2016 roku,
poz. 2638)

Uchwała nr XIX/181/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2016
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 czerwca 2016 roku,
poz. 2639)

Uchwała nr XIX/185/16 w sprawie zmiany uchwały nr XXI/182/12 Rady Miasta Działdowo z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina-Miasto Działdowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 lipca 2016 roku,
poz. 2989)

Uchwała nr XIX/186/16 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 lipca 2016 roku,
poz. 2990)
Rozstrzygnięciem nadzorczym PN.4131.285.2016 z dnia 22 lipca 2016 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski stwierdził nieważność pkt 2, 3 i 4 załącznika do uchwały

Uchwała nr XIX/187/16 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy-Miasto Działdowo
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 lipca 2016 roku,
poz. 2991)
Rozstrzygnięciem nadzorczym PN.4131.310.2016 z dnia 5 sierpnia 2016 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski stwierdził nieważność załącznika do uchwały w części dotyczącej § 2 ust. 1 pkt 6 w zakresie sformułowania: "bez zbędnej zwłoki", a także sformułowania "oraz z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za chodnik taki uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą do ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości", § 2 ust. 1 pkt 7 w zakresie sformułowania: "polega na usunięciu ich w miejsca niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszym lub pojazdów", § 3 ust. 1 i ust. 3 w zakresie sformułowania: "zabrania się na terenach przeznaczonych do użytku publicznego napraw pojazdów samochodowych za wyjątkiem napraw awaryjnych", § 4 ust. 7, § 4 ust. 9 w zakresie sformułowania: "zakazuje się mieszania popiołu z innymi odpadami komunalnymi", § 5 pkt 1, § 16 w zakresie sformułowania: "oraz w uzasadnionych przypadkach w miarę potrzeby, również w innych terminach"

Uchwała nr XIX/189/16 w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, oraz określenia kryteriów wyboru ofert
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 lipca 2016 roku,
poz. 3193)
Rozstrzygnięciem nadzorczym PN.4131.289.2016 z dnia 22 lipca 2016 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski stwierdził nieważność § 6 ust. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 załącznika do uchwały

Uchwała nr XX/195/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2016
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 sierpnia 2016 roku,
poz. 3382)

Uchwała nr XXI/197/16 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 września 2016 roku,
poz. 3725)

Uchwała nr XXI/199/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2016
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 września 2016 roku,
poz. 3650)

Uchwała nr XXII/201/16 w sprawie zmiany uchwały nr VII/41/15 Rady Miasta Działdowo z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy-Miasto Działdowo
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku,
poz. 5206)

Uchwała nr XXII/203/16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 listopada 2016 roku,
poz. 4481)

Uchwała nr XXII/204/16 w sprawie podatku od środków transportowych
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 listopada 2016 roku,
poz. 4482)

Uchwała nr XXII/206/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2016
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 listopada 2016 roku,
poz. 4483)

Uchwała nr XXIII/208/16 z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy-Miasto Działdowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 grudnia 2016 roku,
poz. 5019)

Uchwała nr XXIV/209/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2016
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 stycznia 2017 roku,
poz. 56)

Uchwała nr XXIV/212/16 w sprawie budżetu Gminy-Miasto Działdowo na 2017 rok
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 stycznia 2017 roku,
poz. 57)

Uchwała nr XXIV/221/16 w sprawie zaliczenia działki oznaczonej nr 925/42 o powierzchni 0,0313 ha zapisanej w Księdze Wieczystej nr EL1D/00018718/7 położonej w Działdowie przy ul. Elizy Orzeszkowej do kategorii drogi gminnej
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 lutego 2017 roku,
poz. 564)

Uchwała nr XXIV/222/16 w sprawie zmiany uchwały nr XII/88/15 Rady Miasta Działdowo z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad umieszczania materiałów informacyjnych na słupach ogłoszeniowych zlokalizowanych na terenie miasta Działdowo, będących własnością Gminy-Miasto Działdowo
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 lutego 2017 roku,
poz. 565)

Uchwała nr XXIV/223/16 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy-Miasto Działdowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 stycznia 2017 roku,
poz. 58)


Uchwała nr XXV/229/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2017
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 lutego 2017 roku, poz. 988)

Uchwała nr XXVI/236/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 kwietnia 2017 roku,
poz. 2025)

Uchwała nr XXVI/237/17 w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w jednostkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina-Miasto Działdowo
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 kwietnia 2017 roku,
poz. 2026)

Uchwała nr XXVI/238/17 w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Domowi Kultury w Działdowie
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 kwietnia 2017 roku,
poz. 2027)

Uchwała nr XXVI/239/17 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 kwietnia 2017 roku,
poz. 2028)

Uchwała nr XXVI/241/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2017
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 kwietnia 2017 roku,
poz. 1555)

Uchwała nr XXVI/243/17 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/285/14 Rady Miasta Działdowo z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy-Miasto Działdowo na lata 2014-2020”
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 kwietnia 2017 roku,
poz. 1946)

Uchwała nr XXVI/245/17 w sprawie nadania nazwy dla ronda ulicznego położonego na terenie miasta Działdowo
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 kwietnia 2017 roku,
poz. 1947)

Uchwała nr XXVII/250/17 w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji spółek prawa handlowego
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 czerwca 2017 roku, poz. 2683)

Uchwała nr XXVII/252/17
w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2017

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 maja 2017 roku, poz. 2420)

Uchwała nr XXVII/253/17 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy-Miasto Działdowo, instrumentem płatniczym
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 maja 2017 roku,
poz. 2421)

Uchwała nr XXIX/260/17 w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej na terenie miasta Działdowo
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 czerwca 2017 roku,
poz. 2577)

Uchwała nr XXIX/261/17 w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej na terenie miasta Działdowo
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 czerwca 2017 roku,
poz. 2578)

Uchwała nr XXIX/262/17 w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej na terenie miasta Działdowo
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 czerwca 2017 roku,
poz. 2579)

Uchwała nr XXIX/263/17 w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej na terenie miasta Działdowo
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 czerwca 2017 roku,
poz. 2580)


Uchwała nr XXIX/264/17 w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej na terenie miasta Działdowo
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 czerwca 2017 roku,
poz. 2581)


Uchwała nr XXIX/265/17 w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej na terenie miasta Działdowo
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 czerwca 2017 roku,
poz. 2582)


Uchwała nr XXIX/266/17 w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej na terenie miasta Działdowo
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 czerwca 2017 roku,
poz. 2583)


Uchwała nr XXIX/267/17 w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej na terenie miasta Działdowo
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 czerwca 2017 roku,
poz. 2584)


Uchwała nr XXIX/268/17 w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej na terenie miasta Działdowo
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 czerwca 2017 roku,
poz. 2585)


Uchwała nr XXIX/269/17 w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej na terenie miasta Działdowo
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 czerwca 2017 roku,
poz. 2586)


Uchwała nr XXIX/270/17 w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej na terenie miasta Działdowo
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 czerwca 2017 roku,
poz. 2587)


Uchwała nr XXIX/271/17 w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej na terenie miasta Działdowo
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 czerwca 2017 roku,
poz. 2588)

Uchwała nr XXX/276/17
 w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2017
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 lipca 2017 roku, poz. 2876)

Uchwała nr XXXI/284/17
w sprawie zmian w budżecie Gminy–Miasto Działdowo na rok 201
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 lipca 2017 roku,
poz. 3071)


Uchwała nr XXXII/289/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2017
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 sierpnia 2017 roku, poz. 3398)

Uchwała nr XXXII/290/17 w sprawie nadania nazwy dla ronda ulicznego położonego na terenie miasta Działdowo
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 sierpnia 2017 roku, poz. 3485)

Uchwała nr XXXII/291/17 zmieniającą uchwałę nr XII/87/15 Rady Miasta Działdowo z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 sierpnia 2017 roku,
poz. 3486)

Uchwała nr XXXIV/292/17 w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia będących schroniskami dla bezdomnych
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 2 października 2017 roku, poz. 3843)

Uchwała nr XXXIV/294/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2017
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 września 2017 roku, poz. 3659)


Uchwała nr XXXV/300/17 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo w rejonie ulicy Mławskiej
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 grudnia 2017 roku, poz. 4868)
(Rozstrzygnięcie nadzorcze
nr PN.4131.361.2017 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 4 grudnia 2017 r.)

Uchwała nr XXXV/303/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2017
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 listopada 2017 roku, poz. 4471)

Uchwała nr XXXV/305/17 w sprawie ustalenia cen biletów oraz wykazu osób uprawnionych do przejazdów bezpłatnych i ulgowych środkami gminnej komunikacji przewozów pasażerskich
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 grudnia 2017 roku, poz. 4794)
Rozstrzygnięcie nadzorcze
nr PN.4131.336.2017 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 29 listopada 2017 r.

Uchwała nr XXXVI/313/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy–Miasto Działdowo na rok 2017
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 grudnia 2017 roku, poz. 4737)

Uchwała nr XXXVI/314/17 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina-Miasto Działdowo, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 grudnia 2017 roku, poz. 5221)

Uchwała nr XXXVI/315/17 w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku, poz. 5162)

Uchwała nr XXXVI/316/17 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku, poz. 5163)

Uchwała nr XXXVII/321/17 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior+ w Działdowie
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 stycznia 2018 roku, poz. 320)

Uchwała nr XXXVII/323/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2017
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 grudnia 2017 roku, poz. 5227)

Uchwała nr XXXVII/326/17 w sprawie budżetu Gminy-Miasto Działdowo na 2018 rok
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 grudnia 2017 roku, poz. 5228)

Uchwała nr XXXVII/329/17 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 grudnia 2017 roku, poz. 5229)

Uchwała nr XXXVII/330/17 zmieniającą uchwałę nr XXXV/305/17 Rady Miasta Działdowo z dnia 26 października 2017 roku w sprawie ustalenia cen biletów oraz wykazu osób uprawnionych do przejazdów bezpłatnych i ulgowych środkami gminnej komunikacji przewozów pasażerskich
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 stycznia 2018 roku, poz. 133)

Uchwała nr XXXVIII/332/18 w sprawie: zmian w budżecie Gminy–Miasto Działdowo na rok 2018
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 stycznia 2018 roku, poz. 391)

Uchwała nr XXXVIII/333/18 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy-Miasta Działdowo przez osoby prawne inne niż Gmina-Miasto Działdowo lub przez osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 stycznia 2018 roku, poz. 392)

Uchwała nr XXXIX/336/18 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 kwietnia 2018 roku, poz. 1945)
(Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.165.2018 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 19 kwietnia 2018 r.)

Uchwała nr XXXIX/339/18 w sprawie podziału Gminy-Miasto Działdowo na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Działdowo
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 maja 2018 roku, poz. 2042)

Uchwała nr XXXIX/340/18 w sprawie podziału Gminy- Miasto Działdowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 maja 2018 roku, poz. 2043)

Uchwała nr XXXIX/344/18 w sprawie sposobu ustalenia opłat za usługi przewozowe oraz wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej oraz zasad korzystania z publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy i miasta Działdowo
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 maja 2018 roku, poz. 2100)
(Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.180.2018 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r.)

Uchwała nr XXXIX/347/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2018
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 kwietnia 2018 roku, poz. 1482)


Uchwała nr XL/352/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy–Miasto Działdowo na rok 2018
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 maja 2018 roku, poz. 2291)

Uchwała nr XLI/353/18 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo na obszarze dotyczącym terenów położonych pomiędzy ul. Gminną i ul. Przemysłową
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 lipca 2018 roku, poz. 3091)
(Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.242.2018 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 2 lipca 2018 r.)

Uchwała nr XLI/356/18 w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny  w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, zatrudnionych w szkołach   i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę-Miasto Działdowo
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 czerwca 2018 roku, poz. 2792)

Uchwała nr XLI/365/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2018
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 maja 2018 roku, poz. 2489)

Uchwała nr XLI/366/18 w sprawie zmiany statutu Miejskiego Domu Kultury w Działdowie
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 czerwca 2018 roku, poz. 2651)

Uchwała nr XLII/374/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy-Miasta Działdowo
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 2 sierpnia 2018 roku, poz. 3522)
(Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.295.2018 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 1 sierpnia 2018 r.)

Uchwała nr XLII/377/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy–Miasto Działdowo na rok 2018
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 lipca 2018 roku, poz. 3002)

Uchwała nr XLIII/379/18 z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy-Miasto Działdowo
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 września 2018 roku, poz. 3789)

Uchwała nr XLIII/380/18 z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy-Miasto Działdowo w 2018 r.
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 września 2018 roku, poz. 3790)

Uchwała nr XLIII/382/18 z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy–Miasto Działdowo na rok 2018
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 sierpnia 2018 roku, poz. 3657)


Uchwała nr XLIV/384/18 z dnia 6 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy-Miasto Działdowo w wyborach do Rady Miasta Działdowo, Rady Powiatu Działdowskiego, Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Burmistrza Miasta Działdowo, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 października 2018 roku, poz. 4200)

Uchwała nr XLVI/385/18 w sprawie zmiany Statutu Gminy-Miasto Działdowo
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 października 2018 roku, poz. 4667)
(Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.382.2018 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 30 października 2018 r.)

Uchwała nr XLVI/386/18 w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
(Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.397.2018 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 2 listopada 2018 r.)


Uchwała nr XLVI/387/18 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina-Miasto Działdowo
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 października 2018 roku, poz. 4465)

Uchwała nr XLVI/388/18 w sprawie pozbawienia drzew statusu pomnika przyrody
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 października 2018 roku, poz. 4466)

Uchwała nr XLVI/389/18 w sprawie nadania nazwy dla ronda położonego na terenie miasta Działdowo
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 października 2018 roku, poz. 4467)

Uchwała nr XLVI/390/18 w sprawie nadania nazwy dla wiaduktu położonego na terenie miasta Działdowo
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 października 2018 roku, poz. 4468)

Uchwała nr XLVI/391/18 w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie miasta Działdowo
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 października 2018 roku, poz. 4469)

Uchwała nr XLVI/392/18 w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie miasta Działdowo
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 października 2018 roku, poz. 4470)

Uchwała nr XLVI/394/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2018
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 2 października 2018 roku, poz. 4153)

Uchwała nr XLVII/397/18 w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych dla inwestycji mieszkaniowych na terenie miasta Działdowo
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku, poz. 5470)


Uchwała nr XLVII/398/18 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 listopada 2018 roku, poz. 4994)

Uchwała nr XLVII/400/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2018
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 listopada 2018 roku, poz. 4995)


 

Powiadom znajomego