W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Działdowo

 

ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo

 

tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02

 

email: um@dzialdowo.pl

 

NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

XVIII sesja Rady Miejskiej - 31 sierpnia 2000r.

 

Uchwała Nr XVIII/259/00 z dnia 31 sierpnia 2000 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę-Miasto Działdowo

(zmiana Uchwałą Nr XXXVI/453/02 z dnia 24 maja 2002 roku)

(straciła moc uchwałą nr XXVI/223/05 z dnia 27 stycznia 2005 r.)

 

Uchwała Nr XVIII/260/00 z dnia 31 sierpnia 2000 roku w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę-Miasto Działdowo


Uchwała Nr XVIII/261/00 z dnia 31 sierpnia 2000 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę-Miasto Działdowo


Uchwała Nr XVIII/262/00 z dnia 31 sierpnia 2000 roku w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjną oraz nauczycieli udzielających uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę-Miasto Działdowo

(straciła moc uchwałą nr XXVI/282/09 z dnia 29 czerwca 2009 r.)


Uchwała Nr XVIII/263/00 z dnia 31 sierpnia 2000 roku w sprawie działań zmierzających do modernizacji ul.Lidzbarskiej w Działdowie


Uchwała Nr XVIII/264/00 z dnia 31 sierpnia 2000 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/244/2000 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 31 maja 2000 roku w sprawie przyjęcia do realizacji inwestycji w latach 2001-2002


Uchwała Nr XVIII/265/00 z dnia 31 sierpnia 2000 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVII/257/2000 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 29 czerwca 200 roku w sprawie przyjęcia zobowiązania finansowego w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na rok 2001”

 

Uchwała Nr XVIII/266/00 z dnia 31 sierpnia 2000 roku w sprawie zmian budżetu miasta na 2000 roku


Uchwała Nr XVIII/267/00 z dnia 31 sierpnia 2000 roku w sprawie procedury uchwalenia budżetu miasta

(straciła moc uchwałą nr XI/106/03 z dnia 25 września 2003 r.)


Uchwała Nr XVIII/268/00 z dnia 31 sierpnia 2000 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny na rzecz Gminy Miasto Działdowo zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Działdowskiego


Uchwała Nr XVIII/269/00 z dnia 31 sierpnia 2000 roku w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym części gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości położonej przy ul.Broniewskiego 13 w Działdowie


Uchwała Nr XVIII/270/00 z dnia 31 sierpnia 2000 roku w sprawie wydzierżawienia na okres dziesięciu lat w drodze przetargu nieograniczonego działki położonej w Działdowie przy ul. Leśnej, przeznaczonej pod budowę tymczasowego pawilonu handlowego – usługowego


Uchwała Nr XVIII/271/00 z dnia 31 sierpnia 2000 roku zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Działdowie w sprawie zmian w podziale na obwody głosowania, ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych na obszarze Gminy-Miasto Działdowo


Uchwała Nr XVIII/272/00 z dnia 31 sierpnia 2000 roku w sprawie wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Działdowie i członków komisji spoza Rady oraz wysokości diet nieetatowych członków Zarządu Miasta Działdowo, nie będących radnymi

(zmieniona Uchwałą Nr VI/62/03 z dnia 27 marca 2003 roku)

(straciła moc Uchwałą Nr XIII/137/03 z dnia 5 grudnia 2003 roku)


Uchwała Nr XVIII/273/00 z dnia 31 sierpnia 2000 roku w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta Działdowo


Uchwała Nr XVIII/274/00 z dnia 31 sierpnia 2000 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania z miejskich słupów ogłoszeniowych

(zmieniona Uchwałą Nr XX/283/00 z dnia 16 listopada 2000 roku)
 

Załączniki

Powiadom znajomego