W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Działdowo


ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo


tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02


email: umdzialdowo@netbiz.com.pl


NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

Dzierżawa nieruchomości stanowiących własność Gminy – Miasto Działdowo


Dzierżawa nieruchomości stanowiących własność Gminy – Miasto DziałdowoPodstawa prawna
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.).
3. Ustawa z dnia 8 marca 1980 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.).
4. Zarządzenie Nr 48/2016 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę gruntów oraz najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy–Miasto Działdowo przy umowach zawieranych na okres do trzech lat.
5. Uchwała Nr XIII/151/08 Rady Miasta Działdowo z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie określenia zasad zawierania  na kolejny okres umów dzierżawy, najmu i użyczenia zawartych na czas oznaczony do trzech lat.

Wymagane dokumenty
Wniosek o wydzierżawienie nieruchomości/zawarcie kolejnej umowy (przedłużenie umowy)/rezygnację z dzierżawy/wydzierżawienie nieruchomości po rezygnacji/przeniesienie praw i obowiązków do dzierżawy nieruchomości - druki do pobrania na dole strony lub w pok. nr 1, pok. nr 21 Urzędu Miasta Działdowo ul. Zamkowa 12
Załączniki:
 - mapa z naniesioną lokalizacją gruntu - w przypadku wnioskowania o część działki
 - kopia umowy kupna-sprzedaży nakładów poniesionych na budowę obiektów znajdujących się na gruncie – oryginał do wglądu (w przypadku zawarcia umowy dzierżawy gruntu zabudowanego po rezygnacji)

Sposób załatwienia sprawy
1. Wydzierżawienie nieruchomości po raz pierwszy na okres do 3 miesięcy: zawarcie umowy dzierżawy.
2.Wydzierżawienie nieruchomości na okres powyżej 3 m-cy do 3 lat: podanie do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, zawarcie umowy dzierżawy (w przypadku zainteresowania nieruchomością przez osoby inne niż wnioskodawca dzierżawca zostaje wyłoniony w drodze przetargu).
3. Wydzierżawienie nieruchomości po raz pierwszy na okres powyżej 3 lat oraz na czas nieoznaczony:  następuje w drodze przetargu, uzyskanie zgody Rady Miasta Działdowo w formie uchwały, podanie do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, zawarcie umowy dzierżawy. W uzasadnionych przypadkach za zgodą Rady Miasta Działdowo nieruchomość może zostać wydzierżawiona w drodze bezprzetargowej, o ile będzie na to zezwalały przepisy prawa.
4. Zawarcie kolejnej umowy: podanie do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, zawarcie umowy dzierżawy.
Umowy dzierżawy mogą być przedłużane na kolejny okres pod warunkiem, że dotychczasowy dzierżawca używa przedmiot dzierżawy zgodnie z jej przeznaczeniem, a także zgodnie z warunkami określonymi przez strony przedmiotowej umowy w szczególności w zakresie braku zadłużenia z tytułu zawartej umowy wg. stanu na dzień złożenia wniosku o przedłużenie umowy oraz o ile dzierżawiony teren nie będzie potrzebny Wydzierżawiającemu do realizacji celów ustawowych.
W przypadku podstaw do dalszej dzierżawy dzierżawca przed zakończeniem umowy powinien przedłożyć wniosek o jej przedłużenie przynajmniej na miesiąc przed końcem umowy.

Opłaty
Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.).
Wysokość czynszu za dzierżawę gruntów ustala się w oparciu o obowiązujące Zarządzenie Nr 48/2016 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę gruntów oraz najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy–Miasto Działdowo przy umowach zawieranych na okres do trzech lat.
Dzierżawca płaci podatek od nieruchomości naliczony odrębną decyzją przez Wydział Budżetu i Finansów Urzędu Miasta Działdowo.

Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Miasta Działdowo
ul. Zamkowa 12, 13-200 Działdowo (parter pok. nr 1)

Termin załatwienia sprawy
od 1 miesiąca do 3 miesięcy

Wydział prowadzący
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Planowania Inwestycji, pok. nr 21, III piętro, tel. (23) 697-04-58.

Tryb odwoławczy
Sprawy o charakterze cywilno-prawnym, do których należy również zawieranie umów dzierżawy nie podlegają trybowi odwoławczemu. Spory powstałe na tle realizacji umowy rozstrzygnąć może wyłącznie właściwy sąd powszechny.  


Załączniki

Powiadom znajomego