W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Działdowo

 

ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo

 

tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02

 

email: um@dzialdowo.pl

 

NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

Wybory Samorządowe 2024

Państwowa Komisja Wyborcza

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia  4 grudnia 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzeń Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku do rad powiatów i do rad gmin Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kadencji rozpoczynającej się w 2024 roku 

Postanowienie nr 12/2024 Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie podziału Miasta Działdowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Postanowienie nr 81/2024 Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie podziału Miasta Działdowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20 000 mieszkańców zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Uchwała nr 25/2024 PKW z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Uchwała nr 26/2024 PKW z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Samozgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej

Komunikat Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie liczby mieszkańców w gminach właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Elblągu II według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. oraz w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

Wniosek o sporządenie aktu pełnomocnictwa

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Zgłoszenie zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub transportu powrotnego

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym dla wyboru Rady Miasta Działdowo oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej

Obwieszczenie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Olsztynie w wyborach do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Obwieszczenie Starosty Działdowskiego z dnia 8 lutego 2024 r. o okręgach wyborczych do Rady Powiatu Działdowskiego, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Działdowie w wyborach samorządowych wyznaczonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 20 lutego 2024 r. zawierające informacje o miejscach na bezpłatne umieszczanie plakatów i haseł wyborczych wszystkich komitetów wyborczych

Informacja o terminach dyżurów Urzędnika Wyborczego m. Działdowo

Postanowienie nr 348/2024 Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Postanowienie nr 350/2024 Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Działdowie z dnia 28 lutego 2024 r. dot. siedziby, składu komisji oraz pełnionych przez komisję dyżurów

Postanowienie nr 356/2024 Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Działdowo w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Postanowienie nr 371/2024 Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Działdowie

II Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Działdowie z dnia 28 lutego 2024 r. dot. siedziby, składu komisji oraz pełnionych przez komisję dyżurów

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 4 marca 2024 r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika 

Uchwała nr 45/24 Miejskiej Komisji Wyborczej w Działdowie z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie odmowy rejestracji zgłoszenia listy kandydatów na radnych komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FRONT DZIAŁDOWO w okręgu wyborczym nr 7 w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Uchwała nr 46/24 Miejskiej Komisji Wyborczej w Działdowie z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie wezwania osoby zgłaszającej listę kandydatów komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FRONT DZIAŁDOWO w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. do usunięcia wady zgłoszenia

Uchwała nr 47/24 Miejskiej Komisji Wyborczej w Działdowie z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie wezwania osoby zgłaszającej listę kandydatów komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FRONT DZIAŁDOWO w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. do usunięcia wady zgłoszenia

Uchwała nr 48/24 Miejskiej Komisji Wyborczej w Działdowie z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie wezwania osoby zgłaszającej listę kandydatów komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FRONT DZIAŁDOWO w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. do usunięcia wady zgłoszenia

Uchwała nr 52/24 Miejskiej Komisji Wyborczej w Działdowie z dnia 8 marca 2024 r. w sprawie odmowy rejestracji zgłoszenia listy kandydatów na radnych komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FRONT DZIAŁDOWO w okręgu wyborczym nr 5 w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 

Informacja Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 11 marca 2024 r. o terminie i miejscu publicznego losowania kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych spośród osób zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 12 marca 2024 r. o sprostowaniu Obwieszczenia z dnia 20 lutego 2024 r. zawierającego informacje o miejscach na bezpłatne umieszczanie plakatów i haseł wyborczych wszystkich komitetów wyborczych

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Działdowie z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie terminu losowania numerów dla list kandydatów na radnych do Rady Miasta Działdowo zarejestrowanych w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

III Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Działdowie z dnia 13 marca 2024 r. dot. siedziby, składu komisji oraz pełnionych przez komisję dyżurów

Protokoły z losowania składu obwodowych komisji wyborczych w wyborach do wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 

Protokół z losowania dotyczącego przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych do Rady Miasta Działdowo

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 15 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miasta Działdowo zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Postanowienie nr 401/2024 Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Postanowienie nr 403/2024 Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miasta Działdowo zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Miasta Działdowo zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych z uwzględnieniem pełnionych w komisji funkcji

Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Olsztynie z dnia 13 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wyborach w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Działdowie z dnia 15 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Działdowskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Prezentacja szkoleniowa dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych. Zastrzeżenie - jest to wyłącznie materiał szkoleniowy, wiążące są wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej (Uchwała nr 102/2024)

Postanowienie nr 438/2024 Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 24 marca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 w mieście Działdowo

Informacja Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie godziny rozpoczęcia pracy w dniu głosowania przez obwodowe komisje wyborcze w mieście Działdowo w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Wykaz telefonów do celów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast tj. 7 kwietnia 2024 r.

Postanowienie nr 479/2024 Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w mieście Działdowo

Informacja dla mieszkańców Działdowa dotycząca zmiany granic obwodów głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacja o siedzibach i numerach telefonów Obwodowych Komisji Wyborczych w Działdowie

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Działdowie z dnia 4 kwietnia 2024 r. o dyżurach w przeddzień i w dniu głsowania

Protokoły wyników głosowania sporządzone przez Obwodową Komisję Wyborczą nr 1

Protokoły wyników głosowania sporządzone przez Obwodową Komisję Wyborczą nr 2

Protokoły wyników głosowania sporządzone przez Obwodową Komisję Wyborczą nr 3

Protokoły wyników głosowania sporządzone przez Obwodową Komisję Wyborczą nr 4

Protokoły wyników głosowania sporządzone przez Obwodową Komisję Wyborczą nr 5

Protokoły wyników głosowania sporządzone przez Obwodową Komisję Wyborczą nr 6

Protokoły wyników głosowania sporządzone przez Obwodową Komisję Wyborczą nr 7

Protokoły wyników głosowania sporządzone przez Obwodową Komisję Wyborczą nr 8

Protokoły wyników głosowania sporządzone przez Obwodową Komisję Wyborczą nr 9

Protokoły wyników głosowania sporządzone przez Obwodową Komisję Wyborczą nr 10

Protokoły wyników głosowania sporządzone przez Obwodową Komisję Wyborczą nr 11

Protokoły wyników głosowania sporządzone przez Obwodową Komisję Wyborczą nr 12

Protokoły wyników głosowania sporządzone przez Obwodową Komisję Wyborczą nr 13

Protokoły wyników głosowania sporządzone przez Obwodową Komisję Wyborczą nr 14

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Miasta Działdowo sporządzony dnia 8 kwietnia 2024 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Działdowie

Protokół z wyborów do Rady Miasta Działdowo sporządzony dnia 8 kwietnia 2024 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Działdowie

Powiadom znajomego