W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Działdowo

 

ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo

 

tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02

 

email: um@dzialdowo.pl

 

NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

Strefa Płatnego Parkowania

Strefa Płatnego ParkowaniaCzas funkcjonowania SPP:

- poniedziałek – piątek: 9:00-15:00,
- sobota, niedziela i święta: bezpłatnie.

Biuro SPP znajduje się w budynku Urzędu Miasta Działdowo, Pl. Mickiewicza 43 (pok. nr 3) i czynne jest w następujących godzinach:
- poniedziałek: 7:30-17:00,
- wtorek – czwartek: 7:30-15:30,
- piątek: 7:30-14:00.

Opłaty:
Wykupienie biletu z parkometru:
- za 0,5 godziny postoju –  1,00 zł,
- za pierwszą godzinę parkowania – 1,50 zł,
- za drugą godzinę parkowania – 1,80 zł,
- za trzecią godzinę parkowania – 2,00 zł,
- za czwartą i kolejne godziny parkowania – 1,50 zł,

Wykupienie abonamentu w Kasie Urzędu Miasta Działdowo:
- tygodniowego – 20,00 zł,
- miesięcznego – 70,00 zł
- abonament miesięczny dla właścicieli pojazdów, którzy są zameldowani na pobyt stały na obszarze Strefy Płatnego Parkowania - 12,00 zł za pierwszy pojazd samochodowy zarejestrowany na którąkolwiek zameldowanych pod jednym adresem oraz 24,00 zł za każdy kolejny pojazd zarejestrowany na którąkolwiek z osób zameldowanych pod jednym adresem; przy czym przy wykupie abonamentów miesięcznych jednorazowo na okres 12 miesięcy łączna opłata abonamentowa dla właścicieli pojazdów, którzy są zameldowani na pobyt stały na obszarze Strefy Płatnego Parkowania wynosi 120,00 zł za pierwszy pojazd samochodowy zarejestrowany przez którąkolwiek z osób zameldowanych pod jednym adresem oraz 240,00 zł za każdy kolejny pojazd samochodowy zarejestrowany przez którąkolwiek z osób zameldowanych pod jednym adresem.
- abonament kwartalny dla przedsiębiorców i osób prawnych posiadających adres głównego lub dodatkowego miejsca wykonywania działalności gospodarczej lub siedzibę na obszarze Strefy Płatnego Parkowania, o ile są właścicielami pojazdu lub posiadaczami pojazdu na podstawie umowy leasingowej - 50,00 zł za pierwszy pojazd samochodowy oraz 100,00 zł za każdy kolejny pojazd.
Istnieje możliwość wykupienia karty abonamentowej na dłuższe niż podane okresy na jednym blankiecie z pobraniem proporcjonalnej opłaty. Jeden abonament uprawnia do parkowania w Strefie wyłącznie jednego pojazdu. Parkowanie dwóch lub więcej pojazdów odpowiednio w tym samym czasie jest dopuszczalne wyłącznie w przypadku zakupu odpowiedniej liczby abonamentów bądź też uiszczenia opłaty w inny sposób za pozostałe pojazdy.

Stawka zerowa ma zastosowanie do:
- oznakowanych pojazdów Pogotowia Gazowego, Energetycznego i Wodociągowo – Kanalizacyjnego podczas usuwania awarii w pasie drogowym, Straży Miejskiej oraz Nadzoru Budowlanego,
- pojazdów z wyłożoną kartą parkingową dla osoby niepełnosprawnej, jednakże w przypadku postoju w miejscu nie przeznaczonym dla tak oznaczonych pojazdów o ile postój nie przekracza dwóch godzin,
- pojazdów służbowych Starostwa Powiatowego w Działdowie, Terenowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Działdowie,
- zwolnione z odpłatności za parkowanie w SPP są pojazdy wymienione w art. 13 ust 3 ustawy o drogach publicznych.

Opłata dodatkowa:
W przypadku braku umieszczonego za przednią szybą pojazdu biletu potwierdzającego uiszczenie opłaty parkingowej w parkometrze, kontroler Strefy ma prawo wystawić wezwanie do uiszczenia opłaty.

Opłata ta powinna być wniesiona:
- w przypadku uiszczenia opłaty parkingowej w terminie 7 dni (bez sobót, niedziel i świąt) następujących po dniu wystawienia zawiadomienia opłata wynosi 30,00 zł,
- po upływie 7 dni (bez sobót, niedziel i świąt) następujących po dniu wystawienia zawiadomienia opłata wynosi 60,00 zł.

 Opłatę parkingową należy uiścić:
- przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta nr 15 1020 3541 0000 5502 0327 8363 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Na przelewie „tytułem” należy wskazać: numer rejestracyjny pojazdu oraz numer zawiadomienia.
- w kasie Urzędu Miasta Działdowo, która mieści się przy ul. Zamkowej 12 (zamek, II piętro).

Kasa jest czynna:
- poniedziałek: 7:30 – 17:00,
- wtorek – czwartek: 7:30 – 14:30,
- piątek: 7:30 – 13:30.

W przypadku nieuiszczenia opłaty ściągnięcie należności nastąpi w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Biuro Strefy Płatnego Parkowania uwzględnia reklamacje związane z opłatami za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w następujących przypadkach:
- jeżeli bilet parkingowy był wykupiony w czasie nie dłuższym niż 10 minut od czasu wystawienia przez kontrolera wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej,
- jeżeli kolejny bilet parkingowy był wykupiony w czasie nie dłuższym niż 10 minut od czasu utraty ważności wcześniej wykupionego biletu parkingowego.

Kontakt w sprawach związanych ze strefą:
Urząd Miasta Działdowo
Pl. Mickiewicza 43
13-200 Działdowo
tel. 23 697 26 81

Akty prawne: Uchwała Nr XI/110/19 Rady Miasta Działdowo z dnia 2 października 2019 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat i opłaty dodatkowej za parkowanie oraz sposobu ich pobierania (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2019 r. poz. 5258).

 

Załączniki

Powiadom znajomego