W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Działdowo

 

ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo

 

tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02

 

email: um@dzialdowo.pl

 

NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

II kadencja - lata 1994-1998

XML

XVI sesja Rady Miejskiej - 29 grudnia 1995r.

  Uchwała Nr XVI/89/95 z dnia 29 grudnia 1995 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego, położonego w budynku przy ul. Kolejowej nr 16 B m. 8 w Działdowie   Uchwała Nr XVI/90/95 z dnia 29 grudnia 1995 roku w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miasta Działdowo, nieruchomości położonej w Działdowie przy ul.Wł.Jagiełły...

XVII sesja Rady Miejskiej - 16 lutego 1996r.

  Uchwała Nr XVII/1/96 z dnia 16 lutego 1996 roku w sprawie udzielenia pożyczki dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Działdowie   Uchwała Nr XVII/2/96 z dnia 16 lutego 1996 roku w sprawie zasad ustalania opłat za wodę pobieraną z wodociągu miejskiego i opłat za ścieki...

XVIII sesja Rady Miejskiej - 27 lutego 1996r.

  Uchwała Nr XVIII/7/96 z dnia 27 lutego 1996 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego, położonego w budynku przy ul. K. Małłka nr 1 w Działdowie   Uchwała Nr XVIII/8/96 z dnia 27 lutego 1996 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego, położonego w budynku przy ul. Kolejowej nr 16A m. 8 w Działdowie ...

XIX sesja Rady Miejskiej - 28 marca 1996r.

  Uchwała Nr XIX/20/96 z dnia 28 marca 1996 roku w sprawie założenia publicznej szkoły średniej ogólnokształcącej   Uchwała Nr XIX/21/96 z dnia 28 marca 1996 roku w sprawie utworzenia zespołu szkół publicznych (zmieniona Uchwałą Nr IV/33/99 z dnia 12 marca 1999 roku) (zmieniona Uchwałą Nr XXXII/390/02 z...

XX sesja Rady Miejskiej - 29 kwietnia 1996r.

  Uchwała Nr XX/35/96 z dnia 29 kwietnia 1996 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Działdowo za 1995 rok   Uchwała Nr XX/36/96 z dnia 29 kwietnia 1996 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Miasta Działdowo za 1995 rok   ...

XXI sesja Rady Miejskiej - 28 czerwca 1996r.

  Uchwała Nr XXI/40/96 z dnia 28 czerwca 1996 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz określenia Regulaminu konkursu dla wyłonienia kandydata na dyrektora II Zespołu Szkół w Działdowie   Uchwała Nr XXI/41/96 z dnia 28 czerwca 1996 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul....

XXII sesja Rady Miejskiej - 3 września 1996r.

    Uchwała Nr XXII/49/96 z dnia 3 września 1996 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Działdowie (dot. Romualda Remiszewskiego)   Uchwała Nr XXII/50/96 z dnia 3 września 1996 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do...

XXIII sesja Rady Miejskiej - 28 października 1996r.

  Uchwała Nr XXIII/60/96 z dnia 28 października 1996 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne na rzecz Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Działdowie   Uchwała Nr XXIII/61/96 z dnia 28 października 1996 roku w sprawie zasad zwrotu oraz...

XXIV sesja Rady Miejskiej - 13 grudnia 1996r.

  Uchwała Nr XXIV/76/96 z dnia 13 grudnia 1996 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego nr 11 m . 6 w Działdowie   Uchwała Nr XXIV/77/96 z dnia 13 grudnia 1996 roku w sprawie przekazania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu działki...

XXV sesja Rady Miejskiej - 30 grudnia 1996r.

  Uchwała Nr XXV/87/96 z dnia 30 grudnia 1996 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych   Uchwała Nr XXV/88/96 z dnia 30 grudnia 1996 roku w sprawie opłaty administracyjnej   Uchwała Nr XXV/89/96 z dnia 30 grudnia 1996 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od...

XXVI sesja Rady Miejskiej - 10 marca 1997r.

  Uchwała Nr XXVI/1/97 z dnia 10 marca 1997 roku w sprawie udzielenia pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań zleconych oraz upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w celu wykonania zadań własnych Gminy – Miasto...

XXVII sesja Rady Miejskiej - 29 kwietnia 1997r.

  Uchwała Nr XXVII/14/97 z dnia 29 kwietnia 1997 roku w sprawie wyboru członka Zarządu Miasta Działdowo, nie będącego jego Przewodniczącym (Mieczysław Jan Bartkowski)   Uchwała Nr XXVII/15/97 z dnia 29 kwietnia 1997 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Działdowo za...

XXVIII sesja Rady Miejskiej - 9 czerwca 1997r.

  Uchwała Nr XXVIII/31/97 z dnia 9 czerwca 1997 roku w sprawie utworzenia Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”   Uchwała Nr XXVIII/32/97 z dnia 9 czerwca 1997 roku w sprawie przyjęcia Statutu Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” (zmieniana...

XXIX sesja Rady Miejskiej - 3 lipca 1997r.

  Uchwała Nr XXIX/34/97 z dnia 3 lipca 1997 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu trzech działek budowlanych położonych przy ul. Hallera w Działdowie   Uchwała Nr XXIX/35/97 z dnia 3 lipca 1997 roku w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ul. Męczenników nr 31a w Działdowie ...

XXX sesja Rady Miejskiej - 12 września 1997r.

  Uchwała Nr XXX/53/97 z dnia 12 września 1997 roku w sprawie opłat za wodę pobieraną z urządzeń do zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych (straciła moc uchwałą nr XIII/206/2000 z dnia 17 lutego 2000 r.)   Uchwała Nr XXX/54/97 z dnia 12 września 1997...