W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Działdowo

 

ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo

 

tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02

 

email: um@dzialdowo.pl

 

NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

II kadencja - lata 1994-1998

XML

I sesja Rady Miejskiej - 1 lipca 1994r.

  Uchwała Nr I/1/94 z dnia 1 lipca 1994 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Działdowie (Józef Henryk Antoszewski)   Uchwała Nr I/2/94 z dnia 1 lipca 1994 roku w sprawie wyboru zastępców przewodniczącego Rady Miejskiej w Działdowie (Marian Andrzej Odachowski, Romuald Remiszewski) ...

II sesja Rady Miejskiej - 15 lipca 1994r.

  Uchwała Nr II/4/94 z dnia 15 lipca 1994 roku w sprawie wyboru Burmistrza Miasta Działdowo (Marian Janicki)   Uchwała Nr II/5/94 z dnia 15 lipca 1994 roku w sprawie zmiany Statutu Miasta Działdowo (straciła moc uchwałą nr XIX/24/96 z dnia 28 marca 1996r.)   Uchwała Nr II/6/94 z dnia...

III sesja Rady Miejskiej - 20 lipca 1994r.

  Uchwała Nr III/8/94 z dnia 20 lipca 1994 roku w sprawie wyboru Zastępcy Burmistrza Miasta Działdowo (Wiesław Nowicki)   Uchwała Nr III/9/94 z dnia 20 lipca 1994 roku w sprawie wyboru Zarządu Miasta Działdowo (Władysław Kubiński, Zdzisław Szczech, Krzysztof Synakowski, Piotr Zenon Utrata, Jerzy...

IV sesja Rady Miejskiej - 9 września 1994r.

  Uchwała Nr IV/13/94 z dnia 9 września 1994 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego, położonego w budynku przy ul. M. C. Skłodowskiej nr 3a m. 15 w Działdowie   Uchwała Nr IV/14/94 z dnia 9 września 1994 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego, położonego w budynku przy ul. M. C. Skłodowskiej nr 6B m. 1 w...

V sesja Rady Miejskiej - 26 października 1994r.

  Uchwała Nr V/33/94 z dnia 26 października 1994 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za wodę pobieraną z urządzeń do zaopatrzenia w wodę miasta Działowa oraz za wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych (straciła moc uchwałą nr XVII/2/96 z dnia 16 lutego 1996r.)   Uchwała Nr V/34/94 z dnia 26 października...

VI sesja Rady Miejskiej - 2 grudnia 1994r.

  Uchwała Nr VI/56/94 z dnia 2 grudnia 1994 roku w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne (straciła moc uchwałą nr XXIII/63/96 z dnia 28 października 1996r.)   Uchwała Nr VI/57/94 z dnia 2 grudnia 1994 roku w sprawie zasad i trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków...

VII sesja Rady Miejskiej - 12 grudnia 1994r.

  Uchwała Nr VII/69/94 z dnia 12 grudnia 1994 roku w sprawie zmian w szczegółowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa jednorodzinnego „Leśna II” w Działdowie   Uchwała Nr VII/70/94 z dnia 12 grudnia 1994 roku w sprawie zatwierdzenia miejscowego szczegółowego planu...

VIII sesja Rady Miejskiej - 29 grudnia 1994r.

  Uchwała Nr VIII/81/94 z dnia 29 grudnia 1994 roku w sprawie zwolnienia od podatku od środków transportowych   Uchwała Nr VIII/82/94 z dnia 29 grudnia 1994 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości   Uchwała Nr VIII/83/94 z dnia 29...

IX sesja Rady Miejskiej - 17 lutego 1995r.

  Uchwała Nr IX/1/95 z dnia 17 lutego 1995 roku w sprawie przyjęcia przez Gminę – Miasto Działdowo niektórych zadań należących do kompetencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Ciechanowie   Uchwała Nr IX/2/95 z dnia 17 lutego 1995 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego, położonego w budynku przy ul....

X sesja Rady Miejskiej - 3 kwietnia 1995r.

  Uchwała Nr X/17/95 z dnia 3 kwietnia 1995 roku w sprawie wyboru oferenta na budowę oczyszczalni ścieków dla miasta Działdowo   Uchwała Nr X/18/95 z dnia 3 kwietnia 1995 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Działdowie (6 osób)   Uchwała Nr...

XI sesja Rady Miejskiej - 27 kwietnia 1995r.

  Uchwała Nr XI/23/95 z dnia 27 kwietnia 1995 roku w sprawie likwidacji Żłobka Miejskiego w Działdowie   Uchwała Nr XI/24/95 z dnia 27 kwietnia 1995 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz określenia Regulaminu jej pracy dla wyłonienia kandydata na Dyrektora Przedszkola Nr 2 w Działdowie   ...

XII sesja Rady Miejskiej - 30 czerwca 1995r.

  Uchwała Nr XII/36/95 z dnia 30 czerwca 1995 roku zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Działdowie w sprawie udzielenia kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych (straciła moc uchwałą nr XXVII/17/97 z dnia 29 kwietnia 1997r.)   ...

XIII sesja Rady Miejskiej - 19 sierpnia 1995r.

  Uchwała Nr XIII/50/95 z dnia 19 sierpnia 1995 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic administracyjnych gminy Miasto Działdowo   Uchwała Nr XIII/51/95 z dnia 19 sierpnia 1995 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągania długoterminowej pożyczki   ...

XIV sesja Rady Miejskiej - 29 września 1995r.

  Uchwała Nr XIV/54/95 z dnia 29 września 1995 roku w sprawie wniosku o powołanie obwodowych komisji wyborczych   Uchwała Nr XIV/55/95 z dnia 29 września 1995 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne (straciła moc uchwałą nr XXIII/63/96...

XV sesja Rady Miejskiej - 24 listopada 1995r.

  Uchwała Nr XV/68/95 z dnia 24 listopada 1995 roku w sprawie nadania nazwy ulicom na osiedlu mieszkaniowym „ZDROWIE” w Działdowie   Uchwała Nr XV/69/95 z dnia 24 listopada 1995 roku w sprawie wydzierżawienia na okres dziesięciu lat nieruchomości, położonej w Działdowie przy ul.Leśnej   ...

XVI sesja Rady Miejskiej - 29 grudnia 1995r.

  Uchwała Nr XVI/89/95 z dnia 29 grudnia 1995 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego, położonego w budynku przy ul. Kolejowej nr 16 B m. 8 w Działdowie   Uchwała Nr XVI/90/95 z dnia 29 grudnia 1995 roku w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miasta Działdowo, nieruchomości położonej w Działdowie przy ul.Wł.Jagiełły...

XVII sesja Rady Miejskiej - 16 lutego 1996r.

  Uchwała Nr XVII/1/96 z dnia 16 lutego 1996 roku w sprawie udzielenia pożyczki dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Działdowie   Uchwała Nr XVII/2/96 z dnia 16 lutego 1996 roku w sprawie zasad ustalania opłat za wodę pobieraną z wodociągu miejskiego i opłat za ścieki...

XVIII sesja Rady Miejskiej - 27 lutego 1996r.

  Uchwała Nr XVIII/7/96 z dnia 27 lutego 1996 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego, położonego w budynku przy ul. K. Małłka nr 1 w Działdowie   Uchwała Nr XVIII/8/96 z dnia 27 lutego 1996 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego, położonego w budynku przy ul. Kolejowej nr 16A m. 8 w Działdowie ...

XIX sesja Rady Miejskiej - 28 marca 1996r.

  Uchwała Nr XIX/20/96 z dnia 28 marca 1996 roku w sprawie założenia publicznej szkoły średniej ogólnokształcącej   Uchwała Nr XIX/21/96 z dnia 28 marca 1996 roku w sprawie utworzenia zespołu szkół publicznych (zmieniona Uchwałą Nr IV/33/99 z dnia 12 marca 1999 roku) (zmieniona Uchwałą Nr XXXII/390/02 z...

XX sesja Rady Miejskiej - 29 kwietnia 1996r.

  Uchwała Nr XX/35/96 z dnia 29 kwietnia 1996 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Działdowo za 1995 rok   Uchwała Nr XX/36/96 z dnia 29 kwietnia 1996 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Miasta Działdowo za 1995 rok   ...

XXI sesja Rady Miejskiej - 28 czerwca 1996r.

  Uchwała Nr XXI/40/96 z dnia 28 czerwca 1996 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz określenia Regulaminu konkursu dla wyłonienia kandydata na dyrektora II Zespołu Szkół w Działdowie   Uchwała Nr XXI/41/96 z dnia 28 czerwca 1996 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul....

XXII sesja Rady Miejskiej - 3 września 1996r.

    Uchwała Nr XXII/49/96 z dnia 3 września 1996 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Działdowie (dot. Romualda Remiszewskiego)   Uchwała Nr XXII/50/96 z dnia 3 września 1996 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do...

XXIII sesja Rady Miejskiej - 28 października 1996r.

  Uchwała Nr XXIII/60/96 z dnia 28 października 1996 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne na rzecz Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Działdowie   Uchwała Nr XXIII/61/96 z dnia 28 października 1996 roku w sprawie zasad zwrotu oraz...

XXIV sesja Rady Miejskiej - 13 grudnia 1996r.

  Uchwała Nr XXIV/76/96 z dnia 13 grudnia 1996 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego nr 11 m . 6 w Działdowie   Uchwała Nr XXIV/77/96 z dnia 13 grudnia 1996 roku w sprawie przekazania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu działki...

XXV sesja Rady Miejskiej - 30 grudnia 1996r.

  Uchwała Nr XXV/87/96 z dnia 30 grudnia 1996 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych   Uchwała Nr XXV/88/96 z dnia 30 grudnia 1996 roku w sprawie opłaty administracyjnej   Uchwała Nr XXV/89/96 z dnia 30 grudnia 1996 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od...