W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Działdowo

 

ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo

 

tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02

 

email: um@dzialdowo.pl

 

NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

III kadencja - lata 1998-2002

XML

XXI sesja Rady Miejskiej - 11 grudnia 2000r.

  Uchwała Nr XXI/284/00 z dnia 11 grudnia 2000 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Miasto Działdowo (straciła moc uchwałą nr XXII/293/2000 z dnia 12 grudnia 2000r.)   Uchwała Nr XXI/285/00 z dnia 11 grudnia 2000 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków...

XXII sesja Rady Miejskiej - 12 grudnia 2000r.

  Uchwała Nr XXII/290/00 z dnia 12 grudnia 2000 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków członków Zarządu Miasta Działdowo (Teresa Bartkowska, Marek Jan Błażejczyk, Marek Dwórznik, Jerzy Grochocki, Bogdan Kaszubski)   Uchwała Nr XXII/291/00 z dnia 12 grudnia 2000...

XXIII sesja Rady Miejskiej - 28 grudnia 2000r.

  Uchwała Nr XXIII/294/00 z dnia 28 grudnia 2000 roku w sprawie ustalenia wartości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla potrzeb opracowania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Działdowie (straciła moc Uchwałą...

XXIV sesja Rady Miejskiej - 19 lutego 2001r.

  Uchwała Nr XXIV/305/01 z dnia 19 lutego 2001 roku w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu (Grzegorz Kozłowski)   Uchwała Nr XXIV/306/01 z dnia 19 lutego 2001 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   ...

XXV sesja Rady Miejskiej - 30 marca 2001r.

  Uchwała Nr XXV/313/01 z dnia 30 marca 2001 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Działdowo na rzecz Parafii Rzymsko Katolickiej pw. Św. Wojciecha w Działdowie   Uchwała Nr XXV/314/01 z dnia 30 marca 2001 roku w sprawie wydzierżawienia na okres dziesięciu lat części...

XXVI sesja Rady Miejskiej - 27 kwietnia 2001r.

  Uchwała Nr XXVI/320/01 z dnia 27 kwietnia 2001 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2000 i udzielenia absolutorium dla Zarządu Miasta Działdowo.   Uchwała Nr XXVI/321/01 z dnia 27 kwietnia 2001 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2001 rok   ...

XXVII sesja Rady Miejskiej - 28 czerwca 2001r.

  Uchwała Nr XXVII/329/01 z dnia 28 czerwca 2001 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny zabudowanej nieruchomości na rzecz Działdowskiego Centrum „CARITAS” w Działdowie   Uchwała Nr XXVII/330/01 z dnia 28 czerwca 2001 roku w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w...

XXVIII sesja Rady Miejskiej - 31 sierpnia 2001r.

  Uchwała Nr XXVIII/339/01 z dnia 31 sierpnia 2001 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu 14 działek budowlanych położonych w Działdowie przy ul.Polnej   Uchwała Nr XXVIII/340/01 z dnia 31 sierpnia 2001 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości położonej w...

XXIX sesja Rady Miejskiej - 22 października 2001r.

  Uchwała Nr XXIX/347/01 z dnia 22 października 2001 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy – Miasto Działdowo   Uchwała Nr XXIX/348/01 z dnia 22 października 2001 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego   Uchwała Nr XXIX/349/01...

XXX sesja Rady Miejskiej - 10 grudnia 2001r.

  Uchwała Nr XXX/361/01 z dnia 10 grudnia 2001 roku w sprawie uchwalenia planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla m. Działdowo   Uchwała Nr XXX/362/01 z dnia 10 grudnia 2001 roku w sprawie wniesienia na kapitał Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o....

XXXI sesja Rady Miejskiej - 28 grudnia 2001r.

  Uchwała Nr XXXI/374/01 z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie ustalenia zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków za usługi opiekuńcze (straciła moc Uchwałą Nr XXII/190/04 z dnia 23 września 2004 roku)   Uchwała Nr XXXI/375/01 z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie udzielenia Kierownikowi...

XXXII sesja Rady Miejskiej - 31 stycznia 2002r.

  Uchwała Nr XXXII/388/02 z dnia 31 stycznia 2002 roku w sprawie nadania Gimnazjum Nr 2 w Działdowie imienia Królowej Jadwigi (Rozstrzygnięciem nadzorczym P.0911-34/02 z dnia 7 marca 2002 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski stwierdził nieważność tej uchwały)   Uchwała Nr XXXII/389/02 z dnia 31 stycznia 2002 roku w...

XXXIII sesja Rady Miejskiej - 28 lutego 2002r.

  Uchwała Nr XXXIII/396/02 z dnia 28 lutego 2002 roku w sprawie likwidacji publicznego Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Działdowie (Rozstrzygnięciem nadzorczym P.0911-50/02 z dnia 2 kwietnia 2002 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski stwierdził nieważność tej uchwały)   Uchwała Nr XXXIII/397/02 z dnia 28...

XXXIV sesja Rady Miejskiej - 26 marca 2002r.

  Uchwała Nr XXXIV/404/02 z dnia 26 marca 2002 roku w sprawie rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Działdowo (Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził nieważność tej uchwały)   Uchwała Nr XXXIV/405/02 z dnia 26 marca...

XXXV sesja Rady Miejskiej - 26 kwietnia 2002r.

  Uchwała Nr XXXV/431/02 z dnia 26 kwietnia 2002 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2001 i udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta Działdowo   Uchwała Nr XXXV/432/02 z dnia 26 kwietnia 2002 roku w sprawie likwidacji publicznego Przedszkola Miejskiego...

XXXVI sesja Rady Miejskiej - 24 maja 2002r.

  Uchwała Nr XXXVI/445/02 z dnia 24 maja 2002 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo (zmieniona uchwałami: nr IX/94/07 z dnia 13 września 1997r.; XXVIII/293/09 z dnia 28 września 2009r.; XI/100/11 z dnia 10 listopada 2011r.)   Uchwała Nr XXXVI/446/02 z dnia 24 maja...

XXXVII sesja Rady Miejskiej - 28 czerwca 2002r.

  Uchwała Nr XXXVII/459/02 z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie przyznawania i zwrotu wydatków na dożywianie uczniów   Uchwała Nr XXXVII/460/02 z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt domowych na terenie Gminy Miasto Działdowo   Uchwała Nr XXXVII/461/02...

XXXVIII sesja Rady Miejskiej - 9 sierpnia 2002r.

  Uchwała Nr XXXVIII/465/02 z dnia 9 sierpnia 2002 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej przy ul.Mazurskiej 4 w Działdowie   Uchwała Nr XXXVIII/466/02 z dnia 9 sierpnia 2002 roku w...

XXXIX sesja Rady Miejskiej - 5 września 2002r.

  Uchwała Nr XXXIX/471/02 z dnia 5 września 2002 roku w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (straciła moc uchwałą nr XXVII/228/05 z dnia 27.01.2005r.)   Uchwała Nr XXXIX/472/02 z dnia 5 września 2002 roku w sprawie sprzedaży w drodze...

XL sesja Rady Miejskiej - 30 września 2002r.

  Uchwała Nr XL/477/02 z dnia 30 września 2002 roku w sprawie dokonania zamiany nieruchomości   Uchwała Nr XL/478/02 z dnia 30 września 2002 roku w sprawie przyjęcia darowizny   Uchwała Nr XL/479/02 z dnia 30 września 2002 roku w sprawie wyrażenia zgody na...