W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Działdowo

 

ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo

 

tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02

 

email: um@dzialdowo.pl

 

NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

III kadencja - lata 1998-2002

XML

I sesja Rady Miejskiej - 3 listopada 1998r.

  Uchwała Nr I/1/98 z dnia 3 listopada 1998 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Działdowie (Zbigniew Józef Ostrowski)   Uchwała Nr I/2/98 z dnia 3 listopada 1998 roku w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Działdowie (I wiceprzewodniczący –...

II sesja Rady Miejskiej - 12 listopada 1998r.

  Uchwała Nr II/6/98 z dnia 12 listopada 1998 roku w sprawie wyboru członków Zarządu Miasta Działdowo   Uchwała Nr II/7/98 z dnia 12 listopada 1998 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Działdowo   Uchwała Nr II/8/98 z dnia 12...

III sesja Rady Miejskiej - 29 grudnia 1998r.

  Uchwała Nr III/10/98 z dnia 29 grudnia 1998 roku w sprawie nadania imienia Jana Pawła II Zespołowi Szkół Nr 2   Uchwała Nr III/11/98 z dnia 29 grudnia 1998 roku w sprawie uchwalenia zmiany „Planu szczegółowego zagospodarowania terenu budownictwa jednorodzinnego LIDZBARSKA w Działdowie ...

IV sesja Rady Miejskiej - 12 marca 1999r.

  Uchwała Nr IV/27/99 z dnia 12 marca 1999 roku w sprawie założenia publicznego gimnazjum w Działdowie (zmieniona uchwałą nr IX/112/99 z dnia 16 sierpnia 1999r.)   Uchwała Nr IV/28/99 z dnia 12 marca 1999 roku w sprawie likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Działdowie im. Królowej...

V sesja Rady Miejskiej - 22 marca 1999r.

  Uchwała Nr V/45/99 z dnia 22 marca 1999 roku w sprawie umorzenia pożyczki dla PGKiM Sp. z o.o. w Działdowie   Uchwała Nr V/46/99 z dnia 22 marca 1999 roku w sprawie budżetu miasta na 1999 rok    

VI sesja Rady Miejskiej - 30 kwietnia 1999r.

  Uchwała Nr VI/47/99 z dnia 30 kwietnia 1999 roku w sprawie wysokości stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne (straciła moc uchwałą nr XVI/243/2000 z dnia 31 maja 2000r.)   Uchwała Nr VI/48/99 z dnia 30 kwietnia 1999 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Działdowo za...

VII sesja Rady Miejskiej - 11 czerwca 1999r.

  Uchwała Nr VII/58/99 z dnia 11 czerwca 1999 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu czterdziestu ośmiu działek budowlanych położonych na osiedlu „Leśna IV” w Działdowie   Uchwała Nr VII/59/99 z dnia 11 czerwca 1999 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu 4...

VIII sesja Rady Miejskiej - 28 czerwca 1999r.

  Uchwała Nr VIII/91/99 z dnia 28 czerwca 1999 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu dwóch działek budowlanych położonych w Działdowie   Uchwała Nr VIII/92/99 z dnia 28 czerwca 1999 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Gen. J. Hallera 24/ ul. Łąkowa 1 w Działdowie ...

IX sesja Rady Miejskiej - 16 sierpnia 1999r.

  Uchwała Nr IX/104/99 z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Leśnej Nr 11B m 22 w Działdowie   Uchwała Nr IX/105/99 z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Władysława Jagiełły Nr 10 m...

X sesja Rady Miejskiej - 28 września 1999r.

  Uchwała Nr X/116/99 z dnia 28 września 1999 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (straciła moc uchwałą nr XV/235/2000 z dnia 28 kwietnia 2000 r.)   Uchwała Nr X/117/99 z dnia 28 września 1999 roku w sprawie wyboru ławników Sądu Okręgowego, Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w...

XI sesja Rady Miejskiej - 29 listopada 1999r.

  Uchwała Nr XI/136/99 z dnia 29 listopada 1999 roku w sprawie określenia odpłatności za świadczenia przedszkoli miejskich (straciła moc uchwałą nr XXIII/295/2000 z dnia 28 grudnia 2000 r.)   Uchwała Nr XI/137/99 z dnia 29 listopada 1999 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako...

XII sesja Rady Miejskiej - 28 grudnia 1999r.

  Uchwała Nr XII/162/99 z dnia 28 grudnia 1999 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Miasto Działdowo   Uchwała Nr XII/163/99 z dnia 28 grudnia 1999 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 1999 rok   Uchwała Nr XII/164/99 z dnia 28 grudnia 1999 roku w...

XIII sesja Rady Miejskiej - 17 lutego 2000r.

  Uchwała Nr XIII/204/00 z dnia 17 lutego 2000 roku w sprawie zmiany w składzie Rady Miejskiej w Działdowie (Rozstrzygnięciem nadzorczym P.0911-50/00 z dnia 9 marca 2000 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski stwierdził nieważność tej uchwały)   Uchwała Nr XIII/205/00 z dnia 17 lutego 2000 roku w sprawie...

XIV sesja Rady Miejskiej - 21 marca 2000r.

  Uchwała Nr XIV/228/00 z dnia 21 marca 2000 roku w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym gruntów pod garaże położonych w Działdowie przy ul. Podkowińskiego na rzecz właścicieli tych garaży posiadających pozwolenie na budowę   Uchwała Nr XIV/229/00 z dnia 21 marca 2000 roku w sprawie ustalenia...

XV sesja Rady Miejskiej - 28 kwietnia 2000r.

  Uchwała Nr XV/235/00 z dnia 28 kwietnia 2000 roku w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej przy ul. Nidzickiej w Działdowie   Uchwała Nr XV/236/00 z dnia 28 kwietnia 2000 roku w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Działdowo   ...

XVI sesja Rady Miejskiej - 31 maja 2000r.

  Uchwała Nr XVI/243/00 z dnia 31 maja 2000 roku w sprawie wysokości stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne (traci moc Uchwałą Nr XXVII/331/01 z dnia 28 czerwca 2001 roku)   Uchwała Nr XVI/244/00 z dnia 31 maja 2000 roku w sprawie przyjęcia do realizacji inwestycji w latach 2001-2002....

XVII sesja Rady Miejskiej - 29 czerwca 2000r.

  Uchwała Nr XVII/247/00 z dnia 29 czerwca 2000 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy-Miasto Działdowo (straciła moc uchwałą nr VI/60/03 z dnia 27 marca 2003 r.)   Uchwała Nr XVII/248/00 z dnia 29 czerwca 2000 roku w sprawie zmian w podziale na obwody głosowania, ich numerów i granic...

XVIII sesja Rady Miejskiej - 31 sierpnia 2000r.

  Uchwała Nr XVIII/259/00 z dnia 31 sierpnia 2000 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w...

XIX sesja Rady Miejskiej - 18 października 2000r.

  Uchwała Nr XIX/275/00 z dnia 18 października 2000 roku w sprawie umorzenia pożyczki dla PGKiM Sp. z o. o. w Działdowie   Uchwała Nr XIX/276 z dnia 18 października 2000 roku w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Działdowie   ...

XXI sesja Rady Miejskiej - 11 grudnia 2000r.

  Uchwała Nr XXI/284/00 z dnia 11 grudnia 2000 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Miasto Działdowo (straciła moc uchwałą nr XXII/293/2000 z dnia 12 grudnia 2000r.)   Uchwała Nr XXI/285/00 z dnia 11 grudnia 2000 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków...

XXII sesja Rady Miejskiej - 12 grudnia 2000r.

  Uchwała Nr XXII/290/00 z dnia 12 grudnia 2000 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków członków Zarządu Miasta Działdowo (Teresa Bartkowska, Marek Jan Błażejczyk, Marek Dwórznik, Jerzy Grochocki, Bogdan Kaszubski)   Uchwała Nr XXII/291/00 z dnia 12 grudnia 2000...

XXIII sesja Rady Miejskiej - 28 grudnia 2000r.

  Uchwała Nr XXIII/294/00 z dnia 28 grudnia 2000 roku w sprawie ustalenia wartości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla potrzeb opracowania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Działdowie (straciła moc Uchwałą...

XXIV sesja Rady Miejskiej - 19 lutego 2001r.

  Uchwała Nr XXIV/305/01 z dnia 19 lutego 2001 roku w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu (Grzegorz Kozłowski)   Uchwała Nr XXIV/306/01 z dnia 19 lutego 2001 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   ...

XXV sesja Rady Miejskiej - 30 marca 2001r.

  Uchwała Nr XXV/313/01 z dnia 30 marca 2001 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Działdowo na rzecz Parafii Rzymsko Katolickiej pw. Św. Wojciecha w Działdowie   Uchwała Nr XXV/314/01 z dnia 30 marca 2001 roku w sprawie wydzierżawienia na okres dziesięciu lat części...