W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Działdowo

 

ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo

 

tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02

 

email: um@dzialdowo.pl

 

NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

IV kadencja - lata 2002-2006

XML

XVIII sesja Rady Miasta - 29 kwietnia 2004r.

z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Działdowie (zmieniona uchwałą nr XXXVIII/342/06 z dnia 4 lipca 2006 r.; straciła moc uchwałą nr XI/115/07 z dnia 29 listopada 2007 r.). z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2003 i udzielenia...

XIX sesja Rady Miasta - 3 czerwca 2004r.

     Uchwała Nr XIX/174/04 z dnia 3 czerwca 2004r. w sprawie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu zarządu nieruchomościami przeznaczonymi na cele sportowo-turystyczne   Uchwała Nr XIX/175/04 z dnia 3 czerwca 2004r. w sprawie przekazania w aport  zabudowanej...

XX sesja Rady Miasta - 2 lipca 2004r.

  Uchwała Nr XX/183/04 z dnia 2 lipca 2004r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (zmieniona uchwałą nr XXX/263/05 z dnia 30 czerwca 2005r.) Uchwała Nr XX/184/04 z dnia 2 lipca 2004r. w sprawie zgłoszenia przedstawiciela Gminy-Miasto Działdowo do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia w...

XXI sesja Rady Miasta - 14 sierpnia 2004r.

Uchwała Nr XXI/187/04 z dnia 14 sierpnia 2004r. w sprawie  przyjęcia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów II Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Nr 2 prowadzonego przez Gminę-Miasto Działdowo finansowanych ze środków Działania 2.2.Zintegrowanego Programu...

XXII sesja Rady Miasta - 23 września 2004r.

  Uchwała Nr XXII/188/04 z dnia 23 września 2004r. w sprawie przyjęcia kryteriów oceny wniosków inwestycyjnych na potrzeby Wieloletniego Planu Inwestycyjnego   Uchwała Nr XXII/189/04 z dnia 23 września 2004r. w sprawie utworzenia środka specjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie ...

XXIII sesja Rady Miasta - 28 października 2004r.

  Uchwała Nr XXIII/196/04 z dnia 28 października 2004r. w sprawie zbycia udziałów Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego Sp. z o.o. w Działdowie Uchwała Nr XXIII/197/04 z dnia 28 października 2004r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Działdowo na lata 2004-2007 z perspektywą na...

XXIV sesja Rady Miasta - 9 grudnia 2004r.

  Uchwała Nr XXIV/203/04 z dnia 9 grudnia 2004r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Działdowo (straciła moc uchwałą nr XXXIV/298/05 z dnia 29 grudnia 2005r.) Uchwała Nr XXIV/204/04 z dnia 9 grudnia 2004r. w sprawie...

XXV sesja Rady Miasta - 29 grudnia 2004r.

Uchwała Nr XXV/213/04 z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego  Uchwała Nr XXV/214/04 z dnia 29 grudnia 2004r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Działdowo w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej  (straciła moc uchwałą nr XXXIII/285/05...

XXVI sesja Rady Miasta - 27 stycznia 2005r.

  Uchwała Nr XXVI/220/05 z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta     (Hieronim Skurpski) Uchwała Nr XXVI/221/05 z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części gruntu niezbędnego dla...

XXVII sesja Rady Miasta - 24 marca 2005r.

  Uchwała Nr XXVII/228/05 z dnia 24 marca 2005r. w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Działdowo (straciła moc uchwałą nr XXXVI/316/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r.)   Uchwała Nr XXVII/229/05 z dnia 24 marca 2005r. w...