W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Działdowo

 

ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo

 

tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02

 

email: um@dzialdowo.pl

 

NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

IV kadencja - lata 2002-2006

XML

XLI sesja Rady Miasta - 26 października 2006r.

  UCHWAŁA Nr XLI/362/06 Rady Miasta Działdowo z dnia 26 października 2006r. w sprawie zrzeczenia się ograniczonych praw rzeczowych w postaci spółdzielczych własnościowych praw do dwóch lokali mieszkalnych położonych w Działdowie przy ul. Norwida 2 Uchwała Nr XLI/363/06 Rady Miasta Działdowo z dnia 26 października 2006r. zmieniająca uchwałę...

XXXIX sesja Rady Miasta - 21 września 2006r.

  UCHWAŁA Nr XXXIX/349/06 Rady Miasta Działdowo z dnia 21 września 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy na zarządzanie cmentarzem komunalnym na okres dłuższy niż trzy lata   UCHWAŁA Nr XXXIX/350/06 Rady Miasta Działdowo z dnia 21 września 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu w trybie...

XXXVIII sesja Rady Miasta - 4 lipca 2006r.

  UCHWAŁA Nr XXXVIII/342/06 Rady Miasta Działdowo z dnia 4 lipca 2006r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Działdowie (straciła moc uchwałą nr XI/115/07 z dnia 29 listopada 2007r. UCHWAŁA Nr XXXVIII/343/06 Rady Miasta Działdowo z dnia 4 lipca 2006r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr X/102/03...

I sesja Rady Miejskiej - 19 listopada 2002r.

  Uchwała Nr I/1/02 z dnia 19 listopada 2002 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Działdowie  (Teresa Bartkowska)   Uchwała Nr I/2/02 z dnia 19 listopada 2002 roku w sprawie wyboru wiceprzewodniczących (Marian Andrzej Odachowski, Michał Henryk Struzik)   Uchwała Nr I/3/02 z dnia 19 listopada 2002...

II sesja Rady Miejskiej - 5 grudnia 2002r.

  Uchwała Nr II/4/02 z dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu (Antoni Pydynkowski)   Uchwała Nr II/5/02 z dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego (Marek Jan Błażejczyk)   Uchwała Nr II/6/02 z dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie wyrażenia zgody na...

III sesja Rady Miejskiej - 13 grudnia 2002r.

  Uchwała Nr III/11/02 z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu (Adam Stolarski) Uchwała Nr III/12/02 z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie nadania statutu publicznemu II Liceum Ogólnokształcącemu przy Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Działdowie, ul. Polna 11 (Rozstrzygnięciem nadzorczym...

IV sesja Rady Miejskiej - 30 grudnia 2002r.

  Uchwała Nr IV/22/02 z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie zbycia działki położonej w Działdowie przy ul.Norwida na rzecz dotychczasowego dzierżawcy   Uchwała Nr IV/23/02 z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu działki budowlanej położonej przy ul. Hallera w...

V sesja Rady Miejskiej - 28 lutego 2003r.

  Uchwała Nr V/28/03 z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych na 2003 rok   Uchwała Nr V/29/03 z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego realizacji zadania z zakresu promocji gminy ...

VI sesja Rady Miejskiej - 27 marca 2003r.

    Uchwała Nr VI/47/03 z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie ustalenia wartości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla potrzeb opracowania miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy społecznej w Działdowie (straciła moc uchwałą...

VII sesja Rady Miejskiej - 28 kwietnia 2003r.

  Uchwała Nr VII/63/03 z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej – Osiedla Nr 13 „KOLGARTOWO” i nadania jej statutu   Uchwała Nr VII/64/03 z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2002...

VIII sesja Rady Miasta - 29 maja 2003r.

  Uchwała Nr VIII/70/03 z dnia 29 maja 2003 roku w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej (straciła moc uchwałą nr IX/84/03 z dnia 26 czerwca 2003 r.)   Uchwała Nr VIII/71/03 z dnia 29 maja 2003 roku w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej ...

IX sesja Rady Miasta - 26 czerwca 2003r.

  Uchwała Nr IX/80/03 z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie wyrażenia zgody na dopłatę części wyrównawczej kapitału zakładowego wnoszonego przez Gminę- Miasto Działdowo dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Działdowie   Uchwała Nr IX/81/03 z dnia 26 czerwca...

X sesja Rady Miasta - 14 sierpnia 2003r.

  Uchwała Nr X/93/03 Rady Miasta Działdowo z dnia 14 sierpnia 2003r. w sprawie: zasad opracowania, uchwalania i realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego   Uchwała Nr X/94/03 Rady Miasta Działdowo z dnia 14 sierpnia 2003r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 12 niezabudowanych...

XI sesja Rady Miasta - 25 września 2003r.

Uchwała Nr XI/103/03 Rady Miasta Działdowo z dnia 25 września 2003 roku w sprawie ustanowienia służebności gruntowej   Uchwała Nr XI/104/03 Rady Miasta Działdowo z dnia 25 września 2003 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części gruntu położonego przy ul. Męczenników w Działdowie niezbędnego dla...

XII sesja Rady Miasta - 30 października 2003r.

  Uchwała Nr XII/109/03 Rady Miasta Działdowo z dnia 30 października 2003r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Elblągu   Uchwała Nr XII/110/03 Rady Miasta Działdowo z dnia 30 października 2003r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Działdowie Uchwała Nr XII/111/03 Rady Miasta Działdowo z...

XIII sesja Rady Miasta - 5 grudnia 2003r.

Uchwała Nr XIII/116/03 Rady Miasta Działdowo z dnia 5 grudnia 2003r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (straciła moc uchwałą nr XXIV/207/04 z dnia 9 grudnia 2004r.)   Uchwała Nr XIII/117/03 Rady Miasta Działdowo z dnia 5 grudnia 2003r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako...

XIV sesja Rady Miasta - 30 grudnia 2003r.

  Uchwała Nr XIV/138/03 Rady Miasta Działdowo z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości położonej w Działdowie przy ul.Zamkowej, na rzecz Gminy - Miasto Działdowo   Uchwała Nr XIV/139/03 Rady Miasta Działdowo z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie wniesienia na kapitał Przedsiębiorstwa...

XVI sesja Rady Miasta - 26 luty 2004r.

Uchwała Nr XVI/144/04 z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie obniżenia wskaźników procentowych przyjmowanych do wyliczenia dodatków mieszkaniowych na terenie Gminy Miasto Działdowo   Uchwała Nr XVI/145/04 z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie budżetu miasta na 2004 rok   Uchwała Nr XVI/146/04 z dnia 26 lutego 2004r. w...

XVII sesja Rady Miasta - 25 marca 2004r.

Uchwała Nr XVII/154/04 z dnia 25 marca 2004r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (straciła moc uchwałą nr XVIII/172/04 z dnia 29 kwietnia 2004r.)   Uchwała Nr XVII/155/04 z dnia 25 marca 2004r. w sprawie sprzedaży w drodzem przetargu działki budowlanej położonej przy ul.Katarzyny w Działdowie ...

XVIII sesja Rady Miasta - 29 kwietnia 2004r.

z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Działdowie (zmieniona uchwałą nr XXXVIII/342/06 z dnia 4 lipca 2006 r.; straciła moc uchwałą nr XI/115/07 z dnia 29 listopada 2007 r.). z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2003 i udzielenia...

XIX sesja Rady Miasta - 3 czerwca 2004r.

     Uchwała Nr XIX/174/04 z dnia 3 czerwca 2004r. w sprawie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu zarządu nieruchomościami przeznaczonymi na cele sportowo-turystyczne   Uchwała Nr XIX/175/04 z dnia 3 czerwca 2004r. w sprawie przekazania w aport  zabudowanej...

XX sesja Rady Miasta - 2 lipca 2004r.

  Uchwała Nr XX/183/04 z dnia 2 lipca 2004r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (zmieniona uchwałą nr XXX/263/05 z dnia 30 czerwca 2005r.) Uchwała Nr XX/184/04 z dnia 2 lipca 2004r. w sprawie zgłoszenia przedstawiciela Gminy-Miasto Działdowo do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia w...

XXI sesja Rady Miasta - 14 sierpnia 2004r.

Uchwała Nr XXI/187/04 z dnia 14 sierpnia 2004r. w sprawie  przyjęcia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów II Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Nr 2 prowadzonego przez Gminę-Miasto Działdowo finansowanych ze środków Działania 2.2.Zintegrowanego Programu...

XXII sesja Rady Miasta - 23 września 2004r.

  Uchwała Nr XXII/188/04 z dnia 23 września 2004r. w sprawie przyjęcia kryteriów oceny wniosków inwestycyjnych na potrzeby Wieloletniego Planu Inwestycyjnego   Uchwała Nr XXII/189/04 z dnia 23 września 2004r. w sprawie utworzenia środka specjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie ...