W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Działdowo

 

ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo

 

tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02

 

email: um@dzialdowo.pl

 

NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

VII kadencja - lata 2014-2018

XML

XLVII sesja Rady Miasta - 15 listopada 2018 roku

Uchwały podjęte przez Radę Miasta Działdowo w dniu 15 listopada 2018 roku: Uchwała nr XLVII/396/18 w sprawie przyjęcia i przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy-Miasto Działdowo Uchwała nr XLVII/397/18 w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych dla inwestycji...

XLVI sesja Rady Miasta - 27 września 2018 roku

Uchwały podjęte przez Radę Miasta Działdowo w dniu 27 września 2018 roku: Uchwała nr XLVI/385/18 w sprawie zmiany Statutu Gminy-Miasto Działdowo (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 października 2018 roku, poz. 4667 ) (Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.382.2018 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 30...

XLIV sesja Rady Miasta - 6 września 2018 roku

Uchwała podjęta przez Radę Miasta Działdowo w dniu 6 września 2018 roku: Uchwała nr XLIV/384/18 z dnia 6 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy-Miasto Działdowo w wyborach do Rady Miasta Działdowo, Rady Powiatu Działdowskiego, Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Burmistrza Miasta Działdowo,...

XLIII sesja Rady Miasta - 16 sierpnia 2018 roku

Uchwały podjęte przez Radę Miasta Działdowo w dniu 16 sierpnia 2018 roku: Uchwała nr XLIII/379/18 z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy-Miasto Działdowo (Dziennik Urzędowy Województwa...

XLII sesja Rady Miasta - 28 czerwca 2018 roku

Uchwały podjęte przez Radę Miasta Działdowo w dniu 28 czerwca 2018 roku: Uchwała nr XLII/367/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Uchwała nr XLII/368/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium za 2017 rok Uchwała nr XLII/369/18 z dnia...

XLI sesja Rady Miasta - 24 maja 2018 roku

Uchwały podjęte przez Radę Miasta Działdowo w dniu 24 maja 2018 roku: Uchwała nr XLI/353/18 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo na obszarze dotyczącym terenów położonych pomiędzy ul. Gminną i ul. Przemysłową (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 lipca 2018...

XL sesja Rady Miasta - 26 kwietnia 2018 roku

Uchwały podjęte przez Radę Miasta Działdowo w dniu 26 kwietnia 2018 roku: Uchwała nr XL/351/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Działdowo na lata 2018–2025 Uchwała nr XL/352/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy–Miasto Działdowo na rok 2018 (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego...

XXXIX sesja Rady Miasta - 29 marca 2018 roku

Uchwały podjęte przez Radę Miasta Działdowo w dniu 29 marca 2018 roku: Uchwała nr XXXIX/335/18 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy-Miasto Działdowo w 2018 r. Uchwała nr XXXIX/336/18 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i...

XXXVIII sesja Rady Miasta - 15 stycznia 2018 roku

Uchwały podjęte przez Radę Miasta Działdowo w dniu 15 stycznia 2018 roku: Uchwała nr XXXVIII/331/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Działdowo na lata 2018–2025 Uchwała nr XXXVIII/332/18 w sprawie: zmian w budżecie Gminy–Miasto Działdowo na rok 2018 (Dziennik Urzędowy Województwa...

XXXVII sesja Rady Miasta - 21 grudnia 2017 roku

Uchwały podjęte przez Radę Miasta Działdowo w dniu 21 grudnia 2017 roku: Uchwała nr XXXVII/320/17 w sprawie powołania składu Rady Muzeum działającej przy Interaktywnym Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie Uchwała nr XXXVII/321/17 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior+ w Działdowie (Dziennik Urzędowy...

XXXVI sesja Rady Miasta - 30 listopada 2017 roku

Uchwały podjęte przez Radę Miasta Działdowo w dniu 30 listopada 2017 roku: Uchwała nr XXXVI/310/17 w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Króla Władysława Jagiełły w Działdowie Uchwała nr XXXVI/311/17 w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w...

XXXV sesja Rady Miasta - 26 października 2017 roku

Uchwały podjęte przez Radę Miasta Działdowo w dniu 26 października 2017 roku: Uchwała nr XXXV/299/17 w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Działdowo oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Uchwała nr XXXV/300/17 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu...

XXXIV sesja Rady Miasta - 14 września 2017 r.

Uchwały podjęte przez Radę Miasta Działdowo w dniu 14 września 2017 roku: Uchwała nr XXXIV/292/17 w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia będących schroniskami dla bezdomnych (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 2 października 2017 roku, poz. 3843 ) Uchwała nr XXXIV/293/17 w...

XXXII sesja Rady Miasta - 10 sierpnia 2017 r.

Uchwały podjęte przez Radę Miasta Działdowo w dniu 10 sierpnia 2017 roku Uchwała nr XXXII/285/17 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Działdowo Uchwała nr XXXII/286/17 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą-Miasto Działdowo a Gminą Działdowo dotyczącego wykonywania zadań z zakresu gminnych przewozów...

XXXI sesja Rady Miasta - 12 lipca 2017 r.

Uchwały podjęte przez Radę Miasta Działdowo w dniu 12 lipca 2017 r.:   Uchwała nr XXXI/283/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Działdowo na lata 2017–2025   Uchwała nr XXXI/284/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy–Miasto Działdowo na rok 2017 (Dziennik Urzędowy Województwa...

XXX sesja Rady Miasta - 29 czerwca 2017 r.

Uchwały podjęte przez Radę Miasta Działdowo w dniu 29 czerwca 2017 r.: Uchwała nr XXX/272/17  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Uchwała nr XXX/273/17  w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium za 2016 rok Uchwała nr XXX/274/17  w sprawie rozpatrzenia skargi na działania...

XXIX sesja Rady Miasta - 30 maja 2017 r.

  Uchwały podjęte przez Radę Miasta Działdowo w dniu 30 maja 2017 r.:   Uchwała nr XXIX/259/17 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowa na obszarze dotyczącym terenów położonych pomiędzy ul. Gminną i ul. Przemysłową Uchwała nr XXIX/260/17 w sprawie zmiany...

XXVII sesja Rady Miasta - 18 maja 2017 r.

  Uchwały podjęte przez Radę Miasta Działdowo w dniu 18 maja 2017 r.:   Uchwała nr XXVII/247/17 w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/235/17 Rady Miasta Działdowo z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Działdowo na okres od 24 maja 2017 r....

XXVI sesja Rady Miasta - 30 marca 2017 r.

  Uchwały podjęte przez Radę Miasta Działdowo w dniu 30 marca 2017 roku: Uchwała nr XXVI/234/17 w sprawie uchwalenia aktualizacji „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016-2020” Uchwała nr XXVI/235/17 w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i...

XXV sesja Rady Miasta - 23 lutego 2017 r.

  Uchwały podjęte przez Radę Miasta Działdowo w dniu 23 lutego 2017 roku: Uchwała nr XXV/224/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Uchwała nr XXV/225/17 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznej szkoły...