W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Działdowo

 

ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo

 

tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02

 

email: um@dzialdowo.pl

 

NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

XLI sesja Rady Miasta - 24 maja 2018 roku


Uchwały podjęte przez Radę Miasta Działdowo w dniu 24 maja 2018 roku:

Uchwała nr XLI/353/18 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo na obszarze dotyczącym terenów położonych pomiędzy ul. Gminną i ul. Przemysłową
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 lipca 2018 roku, poz. 3091)
(Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.242.2018 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 2 lipca 2018 r.)


Uchwała nr XLI/354/18 w sprawie  w sprawie odrzucenia stanowiska Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Miasta i Gminy Działdowo Zarząd Komisji Międzyzakładowej nr 1606 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, zatrudnionych w szkołach  i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę-Miasto Działdowo

Uchwała nr XLI/355/18 w sprawie odrzucenia stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Działdowie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę-Miasto Działdowo

Uchwała nr XLI/356/18 w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny  w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, zatrudnionych w szkołach   i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę-Miasto Działdowo
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 czerwca 2018 roku, poz. 2792)

Uchwała nr XLI/357/18 w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Działdowo oraz wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr XLI/358/18 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność Gminy-Miasto Działdowo do gminnego zasobu nieruchomości działki stanowiącej własność Skarbu Państwa

Uchwała nr XLI/359/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Działdowie przy ul. Traugutta

Uchwała nr XLI/360/18 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w odpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony niezabudowanej nieruchomości położonej w Działdowie, na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Działdowie

Uchwała nr XLI/361/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Działdowie przeznaczonej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Uchwała nr XLI/362/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej przy ul. Aleksandra Orłowskiego w Działdowie

Uchwała nr XLI/363/18 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres dziesięciu lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej przy ul. Polnej w Działdowie

Uchwała nr XLI/364/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Działdowo na lata 2018-2025

Uchwała nr XLI/365/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2018
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 maja 2018 roku, poz. 2489)

Uchwała nr XLI/366/18 w sprawie zmiany statutu Miejskiego Domu Kultury w Działdowie
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 czerwca 2018 roku, poz. 2651)
Załączniki

Powiadom znajomego