W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Działdowo

 

ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo

 

tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02

 

email: um@dzialdowo.pl

 

NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

Wybory samorządowe 2018


Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Państwowa Komisja Wyborcza - strona internetowa

Informacje dot. Komisarza Wyborczego w Elblągu II

Uchwała nr XXXIX/339/18
Rady Miasta Działdowo z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy-Miasto Działdowo na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Działdowo


Uchwała nr XXXIX/340/18 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy-Miasto Działdowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Informacja o terminie i miejscu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Zgłoszenie do komisji terytorialnej - załącznik.doc


Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Zgłoszenie do obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania - załącznik nr 1
Zgłoszenie do obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania - załącznik nr 2

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym dla wyboru Rady Miasta Działdowo oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości  informacji o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Uchwała nr XLIV/384/18 Rady Miasta Działdowo z dnia 6 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy-Miasto Działdowo w wyborach do Rady Miasta Działdowo, Rady Powiatu Działdowskiego, Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Burmistrza Miasta Działdowo, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Komunikat z dnia 12 września 2018 r. z pierwszego posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Działdowie dot. siedziby i składu komisji oraz pełnionych przez komisję dyżurów

Informacje dot. urzędnika wyborczego w mieście Działdowo

Informacja KBW w Elblągu dot. dyżurów w dniach 15 i 17 września 2018 r.

Informacja Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Olsztynie dot. składu, siedziby oraz pełnionych przez komisję dyżurów

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 17 września 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Działdowie z dnia 20 września 2018 r. dot. siedziby, składu komisji oraz pełnionych przez komisję dyżurów

Informacja Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 21 września 2018 r. o możliwości dokonania zgłoszeń kandydatów na członków do obwodowych komisji wyborczych w mieście Działdowo do publicznego losowania, jako dodatkowe zgłoszenia, oraz o terminie tych zgłoszeń, jak również o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia publicznego losowania składów obwodowych komisji wyborczych w Gminie – Miasto Działdowo w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 r. zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Działdowie z dnia 26 września 2018 r. dot. pełnionych przez komisję dyżurów w dniach od 27 września do 19 października 2018 r.

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Działdowie z dnia 28 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miasta Działdowo zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Działdowie z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miasta Działdowo zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Działdowie z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Miasta Działdowo zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informacja o udostępnieniu w Urzędzie Miasta Działdowo sporządzonych spisów wyborców

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informacja o terminie i miejscu pierwszych posiedzeń Obwodowych Komisji Wyborczych w mieście Działdowo

Informacja Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 11 października 2018 r. w sprawie godziny rozpoczęcia pracy w dniu głosowania przez obwodowe komisje wyborcze ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie w mieście Działdowo w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Komunikat z dnia 18 października dot. pełnionych funkcji w obwodowych komisjach wyborczych w m. Działdowo w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informacja KBW w Elblągu dot. dyżurów w dniach 20 i 21 października 2018 r.

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Działdowie z dnia 18 października 2018 r. dot. pełnionych przez komisję dyżurów w dniach 20 i 21 października 2018 r.

Protokoły wyników głosowania sporządzone przez Obwodową Komisję Wyborczą nr 1

Protokoły wyników głosowania sporządzone przez Obwodową Komisję Wyborczą nr 2

Protokoły wyników głosowania sporządzone przez Obwodową Komisję Wyborczą nr 3

Protokoły wyników głosowania sporządzone przez Obwodową Komisję Wyborczą nr 4

Protokoły wyników głosowania sporządzone przez Obwodową Komisję Wyborczą nr 5

Protokoły wyników głosowania sporządzone przez Obwodową Komisję Wyborczą nr 6

Protokoły wyników głosowania sporządzone przez Obwodową Komisję Wyborczą nr 7

Protokoły wyników głosowania sporządzone przez Obwodową Komisję Wyborczą nr 8

Protokoły wyników głosowania sporządzone przez Obwodową Komisję Wyborczą nr 9

Protokoły wyników głosowania sporządzone przez Obwodową Komisję Wyborczą nr 10

Protokoły wyników głosowania sporządzone przez Obwodową Komisję Wyborczą nr 11

Protokoły wyników głosowania sporządzone przez Obwodową Komisję Wyborczą nr 12

Protokoły wyników głosowania sporządzone przez Obwodową Komisję Wyborczą nr 13

Protokoły wyników głosowania sporządzone przez Obwodową Komisję Wyborczą nr 14

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Miasta Działdowo sporządzony dnia 22 października 2018 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Działdowie

Protokół z wyborów do Rady Miasta Działdowo sporządzony dnia 22 października 2018 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Działdowie

Załączniki

Powiadom znajomego