W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Działdowo


ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo


tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02


email: umdzialdowo@netbiz.com.pl


NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 04.04.2022 r. o podjęciu przez Radę Miasta Działdowo uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy - Miasto Działdowo do roku 2030

OBWIESZCZENIE

  Burmistrza Miasta Działdowo 

 z dnia 04.04.2022 r. 

 o podjęciu przez Radę Miasta Działdowo uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy - Miasto Działdowo do roku 2030
 

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r., poz. 485) Burmistrz Miasta Działdowo zawiadamia, że w dniu 24 marca 2022 r. Rada Miasta Działdowo podjęła uchwałę nr XL/354/22 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy - Miasto Działdowo do roku 2030. Pełna treść uchwały dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Działdowo oraz do wglądu osób zainteresowanych w siedzibie Urzędu Miasta.  

Gminny Program Rewitalizacji Gminy - Miasto Działdowo do roku 2030 będzie obejmował obszar rewitalizacji wyznaczony uchwałą nr XXXV/328/21 Rady Miasta Działdowo z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.    

Podstawowym celem sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji jest zaplanowanie kierunków działań służących eliminacji lub ograniczeniu negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych bądź środowiskowych, zidentyfikowanych na obszarze wskazanym do rewitalizacji. Gminny Program Rewitalizacji umożliwia realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych nie tylko przez gminę i jej jednostki organizacyjne, ale też i przez podmioty zewnętrzne.  

W związku z powyższym, zapraszamy interesariuszy rewitalizacji do składania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych celem ujęcia ich w zapisach GPR Gminy - Miasto Działdowo do roku 2030. Swoje propozycje można składać w terminie od 5 do 20 kwietnia 2022 roku poprzez formularz elektroniczny dostępny pod adresem:

https://ankieta.deltapartner.org.pl/dzialdowo_nabor_przedsiewziec

jak również poprzez złożenie formularza w siedzibie Urzędu Miasta w Działdowie przy ul. Zamkowej 12 (III piętro, pokój nr 22 – Referat Zamówień Publicznych i Projektów Europejskich) lub poprzez przesłanie go na adres e-mail: umd@dzialdowo.pl lub fundusze@dzialdowo.pl.

 

 
                                                                                                                                                                                           Burmistrz
                                                                                                                                                                                           /-/ Grzegorz Mrowiński

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego