Państwowa Komisja Wyborcza

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Informacja o uprawnieniach wyborców z niepełnosprawnością 

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

Zgoda na przyjęcie aktu pełnomocnictwa

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

Ujęcie w stałym obwodzie głosowania

Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

Zmiana miejsca głosowania

Informacja o terminach dyżurów Urzędnika Wyborczego m. Działdowo

Informacja o składzie i dyżurach Okręgowej Komisji Wyborczej w Elblągu

Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Samozgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 1 września 2023 r. zawierające informacje o miejscach na bezpłatne umieszczanie plakatów i haseł wyborczych - wybory do Sejmu i Senatu 2023

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 8 września 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika.

Informacja z dnia 18 września 2023 r. o możliwości dokonania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w mieście Działdowo do publicznego losowania, jako dodatkowe zgłoszenia, oraz o terminie tych zgłoszeń, jak również o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia publicznego losowania składów obwodowych komisji wyborczych w Gminie-Miasto Działdowo w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 

Protokoły z losowania składu obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

POSTANOWIENIE NR 259/2023 Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 24 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

POSTANOWIENIE NR 260/2023 Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 24 września 2023 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Prezentacje szkoleniowe dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych. Zastrzeżenie - jest to wyłącznie materiał szkoleniowy, wiążące są wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej (Uchwała nr 211/2023) wraz ze zmianami (Uchwała nr 224/2023, Uchwała nr 225/2023)

Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych z uwzględnieniem pełnionych w komisji funkcji

Informacja Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 2 października 2023 r. w sprawie godziny rozpoczęcia pracy w dniu głosowania przez obwodowe komisje wyborcze w mieście Działdowo w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Wykaz telefonów w celach wyborczych

II Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych z uwzględnieniem pełnionych w komisji funkcji

Postawnowienie nr 331/2023 Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 4 października 2023 r. w spraiwe zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w mieście Działdowo

Postawnowienie nr 343/2023 Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 6 października 2023 r. w spraiwe zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w mieście Działdowo

Informacja o dyżurach Okręgowej Komisji Wyborczej w dniach 14-15 października 2023 r.

Postanowienie Nr 356/2023 Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 6 października 2023 r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 9

Postanowienie Nr 358/2023 Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 10 października 2023 r. w sprawie sprostowania pisarskiej pomyłki w postanowieniu Nr 356/2023Załączniki:

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
Informacja o uprawnieniach wyborców z niepełnosprawnością
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa
Informacja o terminach dyżurów Urzędnika Wyborczego m. Działdowo
Informacja o składzie i dyżurach Okręgowej Komisji Wyborczej w Elblągu
Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
Samozgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 1 września 2023 r. zawierające informacje o miejscach na bezpłatne umieszczanie plakatów i haseł wyborczych - wybory do Sejmu i Senatu 2023
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 8 września 2023 r..pdf
Informacja z dnia 18 września 2023 r.
Protokoły z losowania składu obwodowych komisji wyborczych w wyborach
POSTANOWIENIE NR 259/2023 Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 24 września 2023 r.
POSTANOWIENIE NR 260/2023 Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 24 września 2023 r.
Prezentacje szkoleniowe dla Obwodowych Komisji Wyborczych
Uchwała nr 211/2023 Państwowej Komisji Wyborczej - wytyczne dla obwodowych Komisji Wyborczych
Uchwała nr 224/2023 Państwowej Komisji Wyborczej - zmiana wytycznych dla OKW
Uchwała nr 225/2023 Państwowej Komisji Wyborczej - zmiana wytycznych dla OKW (2)
Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych z uwzględnieniem pełnionych w komisji funkcji
Informacja w sprawie godziny rozpoczęcia pracy w dniu głosowania przez obwodowe komisje wyborcze w mieście Działdowo w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
Wykaz telefonów w celach wyborczych
II Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych z uwzględnieniem pełnionych w komisji funkcji
Postawnowienie nr 331/2023 Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 4 października 2023 r. w spraiwe zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w mieście Działdowo
Postawnowienie nr 343/2023 Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 6 października 2023 r. w spraiwe zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w mieście Działdowo
Informacja o dyżurach Okręgowej Komisji Wyborczej w dniach 14-15 października 2023 r.
Postanowienie Nr 356/2023 Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 6 października 2023 r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 9