W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Działdowo

 

ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo

 

tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02

 

email: um@dzialdowo.pl

 

NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania


Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania
Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie wzorów wniosków o ujęcie w obwodzie głosowania, skreślenie wyborcy z Centralnego Rejestru Wyborców, zmianę miejsca głosowania oraz wzoru i sposobu ewidencjonowania zaświadczeń o prawie do głosowania
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Wymagane dokumenty
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania złożony w okresie od 44 dnia przed dniem wyborów do 3 dnia przed dniem wyborów.
2. Do wglądu dowód osobisty.
3. W przypadku odbioru zaświadczania przez inną osobę – upoważnienie do odbioru zaświadczania o prawie do głosowania oraz dowód osobisty pełnomocnika.

Opłaty
Nie podlega opłacie skarbowej

Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Miasta Działdowo
Wydział Spraw Obywatelskich
Pl. Mickiewicza 43
13-200 Działdowo
(ratusz miejski, pok.nr 3)

Termin załatwienia sprawy
Bezzwłocznie

Pozostałe informacje
1. Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na wniosek zgłoszony pisemnie opatrzony własnoręcznym podpisem zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.
2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się najpóźniej w 3 dniu przed dniem wyborów.  
3. Na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wyborca może głosować w dowolnie wybranym przez siebie lokalu wyborczym w kraju, za granicą i na polskim statku morskim.
4. Zaświadczenie o prawie do głosowania odbiera się za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę, przy czym w upoważnieniu należy wskazać imię (imiona) nazwisko oraz numer PESEL wyborcy będącego obywatelem polskim.
5. W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborca na swoje żądanie otrzymuje dwa zaświadczenia o prawie do głosowania: jedno z oznaczeniem prawa do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz drugie z oznaczeniem prawa do głosowania w dniu ponownego głosowania.
6. Wyborca, który otrzymał zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.
7. W przypadku utraty zaświadczenia nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia ani wzięcia udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania. 

Załączniki

Powiadom znajomego