Brak treści artykułu

Załączniki:

Zawiadomienie o LIX sesji
Projekt uchwały do punktu 8
Projekt uchwały do punktu 9
Projekt uchwały do punktu 10
Projekt uchwały do punktu 11
Projekt uchwały do punktu 12
Projekt uchwały do punktu 13
Projekt uchwały do punktu 14
Projekt uchwały do punktu 15
Projekt uchwały do punktu16
Projekt uchwały do punktu 17
Projekt uchwały do punktu 18