-------------------------------------------------------

ZAWIADOMIENIE

W dniu 26 czerwca 2023 r. o godzinie 10.00 w sali zamkowej (Urząd Miasta Działdowo, ul. Zamkowa 12) odbędzie się trzecia sesja Młodzieżowej Rady Miasta Działdowo IV kadencji, z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Działdowo i stwierdzenie jej  prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji Sprawozdanie Przewodniczącego na temat dotychczasowej działalności MRMD.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania komisji społecznej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania komisji szkolnej.
8. Wspólna rozmowa na temat działań MRMD.
9. Wolne wnioski, dyskusja nad nimi.
10. Zamknięcie sesji.
Sesja zwołana została zgodnie z § 16 pkt 1 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Działdowo, stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXIV/323/21 Rady Miasta Działdowo z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany statutu Młodzieżowej Rady Miasta Działdowo.

 ----------------------------------------------------

ZAWIADOMIENIE

W dniu 14 marca 2023 r. o godzinie 11.00 w sali zamkowej (Urząd Miasta Działdowo, ul. Zamkowa 12) odbędzie się druga sesja Młodzieżowej Rady Miasta Działdowo IV kadencji, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Działdowo i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Wręczenie listu gratulacyjnego radnej.
3. Złożenie ślubowania przez radną.
4. Ustalenie porządku obrad.
5. Przyjęcie porządku obrad. 
6. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
7. Sprawozdanie Przewodniczącego na temat dotychczasowej działalności MRMD.
8. Kalendarz na rok 2023.
9. Wspólna rozmowa na temat działań MRMD.
10. Wolne wnioski, dyskusja nad nimi.
11. Zamknięcie sesji.

Sesja zwołana została zgodnie z § 16 pkt 1 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Działdowo, stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXIV/323/21 Rady Miasta Działdowo z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany statutu Młodzieżowej Rady Miasta Działdowo.

------------------------------------------------

 

Skład Młodzieżowej Rady Miasta Działdowo IV kadencji (2022-2024)

1. Małgorzata Mróz – SP 1
2. Hubert Pawłowski – SP 1
3. Mateusz Szczepański – SP 1
4. Marek Reguła – SP 2
5. Kacper Nowakowski – SP 2
6. Julia Karczewska – SP 2
7. Michalina Chojnacka – SP 3
8. Igor Babalski – SP 3
9. Szymon Wyrzykowski – SP 3
10. Maria Bartkowska – SP 4
11. Wiktoria Keller – SP 4
12. Bartosz Lipowski – SP 4
13. Dawid Dąbrowski – ZS 1
14. Agnieszka Jaroszewska – ZS 1
15. Karolina Kalinowska – ZS 1
16. Hanna Błażyńska – LO 2
17. Mikołaj Szadrowski – LO 2
18. Patryk Grzybicki – LO 2
19. Michał Węgrzynowski – ZSZ 1

Prezydium

Dawid Dąbrowski – Przewodniczący
Szymon Wyrzykowski – Wiceprzewodniczący
Michał Węgrzynowski – Wiceprzewodniczący
Karolina Kalinowska – Sekretarz

 

Działalność Młodzieżowej Rady Miasta Działdowo IV kadencji (2022-2024):

- Zawiadomienie o 2 sesji MRMD IV kadencji-08.03.2023 r.

  Zawiadomienie o 3 sesji MRMD IV kadencji - 26.06.2023 r.

- Zarządzenie nr 119/2022 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie zwołania sesji nowo wybranej (na kadencję: 2022-2024) Młodzieżowej Rady Miasta Działdowo

Statut Młodzieżowej Rady Miasta Działdowo:

- Uchwała nr XXXIV/323/21 w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Działdowo

Uchwała nr VI/69/19 w sprawie wskazania radnego do kontaktów z Młodzieżową Radą Miasta Działdowo

- Uchwała nr IV/36/19 w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Działdowo

- Uchwała Nr XL/359/14 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Działdowo i nadania jej StatutuZałączniki:

Zawiadomienie o 2 sesji MRMD IV kadencji-08.03.2023 r.
Zawiadomienie o 3 sesji MRMD IV kadencji - 26.06.2023 r.
Zawiadomienie o 4 sesji MRMD IV kadencji - 25.09.2023 r.
Zarządzenie nr 119/2022
Uchwała nr XXXIV/323/21