W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Działdowo

 

ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo

 

tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02

 

email: um@dzialdowo.pl

 

NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

VIII kadencja - lata 2018-2023

XML

LXVI sesja Rady Miasta - 29 kwietnia 2024 r.

w sprawie przystapienia do opracowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy-Miasto Działdowo. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowa w rejonie ulic Męczenników i Olsztyńskiej oraz ulicy Jana Brzechwy. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 lipca 2024 r....

LXV sesja nadzwyczajna Rady Miasta - 20 marca 2024 r.

w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Działdowo na lata 2024-2030. w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2024. (Dziennik Urzędowy...

LXIV sesja Rady Miasta - 29 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Działdowo na lata 2024-2030. w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2024. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 marca 2024 r. poz. 1457) w sprawie utworzenia mieszkania treningowego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt...

LXIII sesja Rady Miasta - 1 lutego 2024 r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania. (Dziennik Urzędowy Województwa...

LXII sesja Rady Miasta - 21 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo - 13 terenów. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 marca 2024 r. poz. 1458) w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/329/17 Rady Miasta Działdowo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace...

LXI sesja Rady Miasta - 30 listopada 2023 r

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 grudnia 2023 r. poz. 5896) w sprawie podatku od środków transportowych (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 grudnia 2023 r. poz. 5897) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej...

LX sesja Rady Miasta - 10 października 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Działdowo na lata 2023-2030. w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2023. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 października 2023 poz. 5044) w sprawie pozbawienia drzew statusu pomnika przyrody. (Dziennik Urzędowy Województwa...

LIX sesja Rady Miasta - 31 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Działdowo na lata 2023-2030. w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2023. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 września 2023 r. poz. 4485 ) w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Działdowskiego. w sprawie przyjęcia regulaminu...

LVIII sesja Rady Miasta - 4 sierpnia 2023 r

w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Działdowie. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 sierpnia 2023 roku p oz . 4206 )

LVII sesja Rady Miasta - 14 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Działdowo wotum zaufania. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu. w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Działdowo na lata 2023-2030. w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto...

LVI sesja Rady Miasta - 25 maja 2023 r.

w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego- Miejskiej Służby  Drogowej w Działdowie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy-Miasto Działdowo w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Działdowo na lata 2023-2030 w sprawie zmian w budżecie Gminy-miasto Działdowo na rok 2023 (Dziennik...

LV sesja Rady Miasta - 23 marca 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej przy ul. Północnej w Działdowie. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy-Miasto Działdowo w 2023 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 marca 2023 r ....

LIV sesja Rady Miasta -23 lutego 2023 r.

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom oraz wysokość nagród przyznawanych nauczycielom zespołów placówek oświatowych, dla...

LIII sesja Rady Miasta - 9 lutego 2023 r

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior + w Działdowie" (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia1 marca 2023 r. poz.1222) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Działdowo na lata 2023-2030. w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok...

LII sesja Rady Miasta - 16 stycznia 2023 r.

w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gminy-Miasto Działdowo i Gminy Działdowo przy realizacji zadania polegającego na zmianie obszaru i granic aglomeracji. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów...