W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Działdowo

 

ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo

 

tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02

 

email: um@dzialdowo.pl

 

NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

V kadencja - lata 2006-2010

XML

I sesja Rady Miasta - 6 grudnia 2006r.

UCHWAŁA Nr I/1/06 Rady Miasta Działdowo z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Działdowo (Teresa Bartkowska)   UCHWAŁA Nr I/2/06 Rady Miasta Działdowo z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Działdowo (Marek Dwórznik, Elżbieta Konarzewska) ...

II sesja Rady Miasta - 15 grudnia 2006r.

  UCHWAŁA Nr II/6/06 Rady Miasta Działdowo z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu (Adam Stolarski) UCHWAŁA Nr II/7/06 Rady Miasta Działdowo z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu (Andrzej Lipka) UCHWAŁA Nr...

III sesja Rady Miasta - 29 grudnia 2006r.

  UCHWAŁA Nr III/22/06  Rady Miasta Działdowo z dnia 29 grudnia 2006r.  zmieniająca uchwałę Nr XLI/369/06 Rady Miasta Działdowo z dnia 26 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej przy ul.Orłowskiego 17 w Działdowie na rzecz...

IV sesja Rady Miasta - 8 lutego 2007r.

  Uchwała Nr IV/34/07  Rady Miasta Działdowo z dnia 8 lutego 2007r. w sprawie wyposażenia Miejskiego Domu Kultury w Działdowie w nieruchomości niezbędne do prowadzenia działalności statutowej   Uchwała Nr IV/35/07  Rady Miasta Działdowo z dnia 8 lutego 2007r. w sprawie wniesienia na kapitał Przedsiębiorstwa...

V sesja Rady Miasta - 22 marca 2007r.

  Uchwała Nr V/51/07  Rady Miasta Działdowo z dnia 22 marca 2007r. w sprawie: ustalenia wartości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla potrzeb opracowania miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Działdowie  ...

VI sesja Rady Miasta - 26 kwietnia 2007r.

  Uchwała Nr VI/62/07  Rady Miasta Działdowo z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu (Ewa Wesołowska-Willenberg)   Uchwała Nr VI/63/07  Rady Miasta Działdowo z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń...

VII sesja Rady Miasta - 12 czerwca 2007r.

  Uchwała Nr VII/74/07  Rady Miasta Działdowo z dnia 12 czerwca 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres dziesięciu lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Orłowskiego róg ul. Pronaszko w Działdowie, przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną z działalnością gospodarczą ...

VIII sesja Rady Miasta - 11 lipca 2007r.

    UCHWAŁA Nr VIII/89/07  Rady Miasta Działdowo z dnia 11 lipca 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej przy ul. Świerkowej w Działdowie (straciła moc uchwałą nr IX/96/07 z dnia 13 września 2007r.)   UCHWAŁA Nr VIII/90/07  Rady Miasta...

IX sesja Rady Miasta - 13 września 2007r.

  Uchwała Nr IX/93/07  z dnia 13 września 2007r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo (zmieniona uchwałą nr XI/99/11 z dnia 10 listopada 2011r.)   Uchwała Nr IX/94/07  z dnia 13 września 2007r.  w sprawie zmiany miejscowego...

X sesja Rady Miasta - 11 października 2007r.

  Uchwała Nr X/103/07  z dnia 11 października 2007r. w  sprawie wyrażenia  zgody  na  wydzierżawienie  na okres dwudziestu lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Rydygiera,  przeznaczonej na cele usługowe z terenem zieleni urządzonej   Uchwała...

XI sesja Rady Miasta - 29 listopada 2007r.

  Uchwała Nr XI/112/07  z dnia 29 listopada 2007r. w  sprawie nadania nazwy dla terenu  zieleni urządzonej w Działdowie   Uchwała Nr XI/113/07  z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie określenia zasad objęcia nowych udziałów przez Gminę-Miasto Działdowo w Przedsiębiorstwie Ciepłowniczym Spółka z o.o....

XII sesja Rady Miasta - 28 grudnia 2007r.

  Uchwała Nr XII/132/07  z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie  zmian w budżecie miasta na rok 2007   Uchwała Nr XII/133/07  z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków inwestycyjnych i nieinwestycyjnych niewygasających z końcem roku 2007   Uchwała Nr XII/134/07  z...

XIII sesja Rady Miasta - 28 lutego 2008r.

    Uchwała Nr XIII/146/08  z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji salonu gier na automatach   Uchwała Nr XIII/147/08  z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej przy ul.Świerkowej w Działdowie   ...

XIV sesja Rady Miasta - 17 kwietnia 2008r.

    Uchwała Nr XIV/162/08  z dnia 17 kwietnia 2008r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2007 i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Działdowo   Uchwała Nr XIV/163/08  z dnia 17 kwietnia 2008r. zmieniająca uchwałę Nr VI/63/07 Rady Miasta Działdowo z dnia 26...

XV sesja Rady Miasta - 5 czerwca 2008r.

    Uchwała Nr XV/173/08  z dnia 5 czerwca 2008r. w sprawie założeń polityki oświatowej prowadzonej przez Gminę-Miasto Działdowo   Uchwała Nr XV/174/08  z dnia 5 czerwca 2008r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego   Uchwała Nr XV/175/08  z dnia 5 czerwca...

XVII sesja Rady Miasta - 11 września 2008r.

  Uchwała Nr XVII/198/08 z dnia 11 września 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości (straciła moc uchwałą nr VI/60/11 z dnia 28 kwietnia 2011 r.)   Uchwała Nr XVII/199/08 z dnia 11 września 2008r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Działdowo uprawnień do ustalania opłat za...

XVI sesja Rady Miasta - 8 lipca 2008r.

    Uchwała Nr XVI/186/08  z dnia 8 lipca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej przy ul. Świerkowej w Działdowie   Uchwała Nr XVI/187/08  z dnia 8 lipca 2008r. w...

XIX sesja Rady Miasta - 20 listopada 2008r.

  Uchwała Nr XIX/215/08  z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zabezpieczenia w budżecie Gminy - Miasto Działdowo środków finansowych na realizację inwestycji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 (uchwałą nr XXXVII/412/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w...

XX sesja Rady Miasta - 4 grudnia 2008r.

  Uchwała Nr XX/216/08  z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej (zmieniona uchwałą nr XXIX/309/09 z dnia 29 października 2009 r.; zmieniona uchwałą nr III/16/10 z dnia 23 grudnia 2010 r.)   Uchwała Nr XX/217/08  z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie określenia...

XXI sesja Rady Miasta - 30 grudnia 2008r.

  Uchwała Nr XXI/231/08  z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu roku 2008   Uchwała Nr XXI/232/08  z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2008   Załącznik Nr 5   Uchwała Nr XXI/233/08 z...

XXII sesja Rady Miasta - 5 marca 2009r.

  Uchwała Nr XXII/245/09  w sprawie nadania Gimnazjum Nr 1 w Działdowie imienia Króla Władysława Jagiełły   Uchwała Nr XXII/246/09 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości   Uchwała Nr XXII/247/09  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w...

XXIII sesja rady Miasta - 9 kwietnia 2009r.

  Uchwała Nr XXIII/263/09  z dnia 9 kwietnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Działdowo (straciła moc uchwałą nr XXXVI/344/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r.)   Uchwała Nr XXIII/264/09 z dnia 9 kwietnia 2009r....

XXIV sesja Rady Miasta - 30 kwietnia 2009r.

Uchwała Nr XXIV/266/09  z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla Gmin Członków Ekologicznego Związku Gmin „DZIAŁDOWSZCZYZNA” na lata 2008-2012  Załącznik   Uchwała Nr XXIV/267/09 z dnia 30 kwietnia 2009r. w   sprawie    wyrażenia zgody na...