W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Działdowo

 

ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo

 

tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02

 

email: um@dzialdowo.pl

 

NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Działdowo o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy-Miasto Działdowo do roku 2030”

                                                                                                                                                                                       Działdowo, dnia 13.07.2022 r. 


                                                                                                       OBWIESZCZENIE

                                                                                              Burmistrza Miasta Działdowo

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy-Miasto Działdowo do roku 2030”

Na podstawie art. 48 ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029).

                                                                                                          zawiadamiam
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy-Miasto Działdowo do roku 2030”.

Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie pismem z 21 czerwca 2022 r., znak: ZNS.9022.3.50.2022 AZ nie stwierdził konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego dokumentu. Zgodnie z opinią zaplanowane do realizacji w ramach GPR działania nie zaliczają się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w rozporządzeniu z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.) oraz nie powodują one znaczącego oddziaływania na środowisko. W związku z tym przedmiotowego dokumentu nie można zaliczyć do kategorii dokumentów, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029).

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, pismem z 28 czerwca 2022 r., znak: WOOŚ.411.67.2022. MP stwierdza, że istnieją zasadne przesłanki, pozwalające na uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania dla „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy-Miasto Działdowo do roku 2030”.
Uwzględniając stanowiska organów uzgadniających odstąpienie od procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uwarunkowania określone w art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, odstępuje się od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy-Miasto Działdowo do roku 2030”.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości m.in. przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta https://bip.dzialdowo.eu, na stronie internetowej https://www.dzialdowo.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta, ul. Zamkowa 12, 13-200 Działdowo.


                                                                                                                                                                                                          Burmistrz

                                                                                                                                                                                            /-/ Grzegorz Mrowiński 

Załączniki

Powiadom znajomego