W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Działdowo

 

ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo

 

tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02

 

email: um@dzialdowo.pl

 

NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

Wybory Samorządowe - 2014


Państwowa Komisja Wyborcza - serwis intermetowy


Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast


Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 lipca 2014r. o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast


Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do organów samorządu terytorialnego


Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.


Zarządzenie Nr 20 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin województwa warmińsko-mazurskiego


Uchwała Nr XXXV/303/14 Rady Miasta Działdowo z dnia 20 marca 2014r. w sprawie zmian w podziale Gminy-Miasto Działdowo na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Działdowo

Uchwała Nr XXXV/304/14 Rady Miasta Działdowo z dnia 20 marca 2014r. w sprawie zmian w podziale Gminy-Miasto Działdowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz
siedzib obwodowych komisji wyborczych


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 kwietnia 2014r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzeń Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku, do rad powiatów i do rad gmin Województwa Warmińsko-Mazurskiego


Informacja Komisarza Wyborczego w Elblągu dotycząca dyżuru w sobotę 6 września 2014r.


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 2 września 2014r. w sprawie podania do publicznej wiadomości  informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym dla wyboru Rady Miasta Działdowo oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej


Informacja Instytutu Pamięci Narodowej - Oddziałowego Biura Lustracyjnego w Gdańsku dot. udzielania informacji w zakresie podania daty złożenia oświadczenia lustracyjnego


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 4 września 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych


Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 września 2014 r. w sprawie członkostwa w komisjach wyborczych


Wykaz zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego złożonych Państwowej Komisji Wyborczej w związku z wyborami samorządowymi


Informacja Komisarza Wyborczego w Elblągu o przyjęciu zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych


Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 września 2014 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 r.


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Elblągu o powołaniu terytorialnych komisji wyborczych


Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Działdowie z dnia 26 września 2014r.


Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Działdowie z dnia 29 września 2014 roku


Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Działdowie z dnia 6 października 2014r. dot. zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych   -   zgłoszenie (wzór)


Uchwała Nr XXXIX/358/14 Rady Miasta Działdowo z dnia 9 października 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy - Miasto Działdowo w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 16 października 2014r. dot. podania do publicznej wiadomości informacji o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych utworzonych w Gminie - Miasto Działdowo w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
 

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Działdowie z dnia 17 października 2014r. o przeprowadzeniu publicznego losowania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
 

Uchwała Nr 160/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Działdowie z dnia 22 października 2014r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
 

Uchwała Nr 161/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Działdowie z dnia 22 października 2014r. w sprawie przyznania numerów listom kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanym w wyborach do Rady Miasta Działdowo, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
 

Komunikat Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 24 października 2014r. o zwołaniu pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
 

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Działdowie z dnia 23 października 2014r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miasta Działdowo w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16  listopada 2014 r.
 

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Działdowie z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Miasta Działdowo w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16  listopada 2014 r.
 

Informacja Burmistrza Miasta Działdowo w sprawie udostępnienia do wglądu spisu wyborców


Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Działdowie z dnia 12 listopada 2014r. dot. pełnionych dyżurów w dniu 15 i 16 listopada 2014r.


Informacja Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie godziny rozpoczęcia pracy w dniu głosowania przez obwodowe komisje wyborcze w mieście Działdowo w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
 

Protokół z wyborów do Rady Miasta Działdowo sporządzony dnia 17 listopada 2014r. przez Miejską Komisją Wyborczą w Działdowie


Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Miasta Działdowo sporządzony dnia 17 listopada 2014r. przez Miejską Komisją Wyborczą w Działdowie
 

Uchwała Nr 166/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Działdowie z dnia 17 listopada 2014r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Burmistrza Miasta Działdowo w dniu 30 listopada 2014r.
 

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Działdowie z dnia 21 listopada 2014r. dot. pełnionych dyżurów w dniach od 24 do 30 listopada 2014r.


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 24 listopada 2014r. dot. podania do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych utworzonych w Gminie - Miasto Działdowo w wyborach Burmistrza Miasta Działdowo w głosowaniu ponownym w dniu 30 listopada 2014r.


Informacja Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 25 listopada 2014r. dla mężów zaufania wyznaczonych przez pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych lub upoważnione przez nich osoby, których kandydaci na Burmistrza Miasta Działdowo wezmą udział w ponownym głosowaniu


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Elblągu z dnia 25 listopada 2014r. dot. zwołania pierwszej sesji Rady Miasta Działdowo


Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Miasta Działdowo sporządzony dnia 30 listopada 2014r. przez Miejską Komisją Wyborczą w Działdowie - głosowanie ponowne


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Elblągu z dnia 3 grudnia 2014r. dot. zwołania sesji Rady Miasta Działdowo w celu złożenia ślubowania przez Burmistrza Miasta Działdowo
Załączniki

Powiadom znajomego