W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Działdowo

 

ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo

 

tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02

 

email: um@dzialdowo.pl

 

NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

Opłata od posiadania psów

Opłata od posiadania psów


Podstawa prawna
Od 1 stycznia 2008 r. na terenie gminy została wprowadzona opłata od posiadania psów.

Opłatę tę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy.

Zasady opodatkowania opłatą od posiadania psów uregulowane są ustawą z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 z późn. zm.).

Stawki opłaty zgodnie z art.19 ustawy określa rada gminy w drodze uchwały.

 

 

Termin płatności

Opłatę od posiadania psów należy wpłacić bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku nabycia psa po tej dacie, w terminie 14 dni od daty wejścia w posiadanie psa.

 

 

W przypadku nie wywiązania się z obowiązku podatkowego w myśl art.21 § 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.), organ podatkowy wydaje decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego. W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty należnego zobowiązania podatkowego wystawia się upomnienia, na podstawie którego należność winna być uregulowana w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania. Dalsze uchylanie się od obowiązku zapłaty zaległości podatkowej powoduje konieczność wystawienia tytułu wykonawczego w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

 

Wpłaty opłaty można dokonać w kasie Urzędu Miasta Działdowo (przy ul.Zamkowej 12 i na Pl.Mickiewicza 43) lub na indywidualne konta bankowe lub na konto rachunku bankowego nr 74 1020 3541 0000 5702 0270 1605 - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Regionalne Centrum Korporacyjne w Olsztynie ul. Dąbrowszczaków 30, 10-541 Olsztyn.

 

 

Zwolnienia i ulgi

Opłaty od posiadania psów nie pobiera się w przypadkach wymienionych enumeratywnie w art. 18a ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Ulgi w opłacie od posiadania psów mogą być udzielane przez organ podatkowy na wniosek podatnika w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.

Zgodnie z art. 67a Ordynacji podatkowej, organ podatkowy może odroczyć termin płatności opłaty lub rozłożyć zapłatę opłaty na raty, odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe oraz odsetki za zwłokę.

Umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty na wniosek podatnika będącego przedsiębiorcą następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743 z późn. zm.).

Wnioski w powyższych sprawach wraz z niezbędnymi dokumentami mającymi zdaniem podatnika wpływ na rozstrzygnięcie można składać w w Urzędzie Miasta Działdowo ul.Zamkowa 12, pokój nr 1 (parter).

 

 

 

 

Termin załatwienia sprawy

 

Nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tryb odwoławczy

 

Odwołanie od decyzji wnosi się w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania za pośrednictwem Burmistrza Miasta Działdowo.

 

 

 

 

 

Powiadom znajomego