W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Działdowo

 

ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo

 

tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02

 

email: um@dzialdowo.pl

 

NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

Rejestracja zgonu


Rejestracja zgonuDokumenty od wnioskodawcy (klienta)
1. Karta zgonu stwierdzająca zgon wydana przez lekarza.
2. Dowód osobisty osoby zmarłej (paszport w przypadku cudzoziemca).
3. Książeczka wojskowa osoby zmarłej.
4. Dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon.
5. Pełnomocnictwo – w przypadku rejestracji zgonu przez pełnomocnika.

Opłaty
1. Rejestracja zgonu nie podlega opłacie skarbowej.
2. Opłata skarbowa od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) - 17,00 zł.

Forma załatwienia
1. Sporządzenie aktu zgonu.
2. Odmowa sporządzenia aktu zgonu.

Termin załatwienia
Niezwłocznie

Tryb odwoławczy
Odmowa sporządzenia aktu następuje w formie decyzji, od której służy odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu
3. Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 czerwca 1992 r. w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
6. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych
7. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

Informacje dodatkowe dla klienta
1. Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od daty sporządzenia karty zgonu.
2. Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenia dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu.
3. Odpis skrócony aktu zgonu jest wydawany z urzędu po dokonaniu rejestracji osobie zgłaszającej zgon.
4. Zgłoszenie zgonu zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej.Powiadom znajomego