W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Działdowo

 

ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo

 

tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02

 

email: um@dzialdowo.pl

 

NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

Wydawanie odpisów z rejestru stanu cywilnego

Wniosek o wydanie odpisuWydawanie odpisów z rejestru stanu cywilnego
Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
Wydawanie odpisów skróconych, zupełnych i odpisów skróconych wielojęzycznych aktów stanu cywilnego dla:
1. Osoby, której akt dotyczy, jej wstępnych (np. matka, ojciec, babcia, dziadek), zstępnych (dzieci, wnuki), rodzeństwa, małżonka, przedstawiciela ustawowego i opiekuna
2. Innych osób, które wykażą interes prawny
3. Pełnomocnika
4. Organizacji społecznej, jeżeli jest to zgodne z celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.

 

Opłaty
1. Opłata skarbowa od wydania:
a) odpisu skróconego i odpisu skróconego wielojęzycznego - 22,00 zł,
b) odpisu zupełnego - 33,00 zł,
2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).
3. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej za wydanie odpisu aktu stanu cywilnego można dokonać gotówką w kasie tut. Urzędu (ul. Zamkowa 12 13-200 Działdowo) lub bezgotówkowo na rachunek bankowy nr:

74 1020 3541 0000 5702 0270 1605
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
Regionalne Centrum Korporacyjne w Olsztynie
ul. Dąbrowszczaków 30 10-541 Olsztyn.


Forma załatwienia
1. Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego (skrócony, zupełny lub skrócony odpis wielojęzyczny).
2. Decyzja o odmowie wydania odpisu aktu stanu cywilnego.
https://www.gov.pl/web/gov/odpis-aktu-stanu-cywilnego-informacje-ogolne

Termin załatwienia
1. Jeżeli wniosek o wydanie odpisu złożony został do kierownika USC, który przechowuje księgę stanu cywilnego (USC w Działdowie) wydanie odpisu następuje do 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
2. Jeżeli wniosek o wydanie odpisu złożony został do kierownika USC, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, wydanie odpisu następuje do 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
3. Do 1 miesiąca (w przypadku prowadzenia postępowania wyjaśniającego).

Tryb odwoławczy  
W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania odpisu aktu stanu cywilnego stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej
6. Konwencja Nr 16 dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego sporządzona w Wiedniu dnia 8 września 1976 r.

 


 

Załączniki

Powiadom znajomego