W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Działdowo

 

ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo

 

tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02

 

email: um@dzialdowo.pl

 

NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

Zaświadczenie o zgodności z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zamierzonej zmiany sposobu użytkowania istniejącego obiektu budowlanego

Zaświadczenie o zgodności z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zamierzonej zmiany sposobu użytkowania istniejącego obiektu budowlanego

Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096), art 71 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1186).
2. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo zatwierdzonego:
- Uchwałą Nr IX/94/07 Rady Miasta Działdowo z dnia 13 września 2007r. (Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 164, poz. 2152 z dnia 31 października 2007r.),
- Uchwałą Nr XXVIII/293/09 Rady Miasta Działdowo z dnia 28 września 2009 r. (Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 168, poz. 2333 z dnia 9 listopada 2009 r),
- Uchwałą Nr XI/100/11 Rady Miasta Działdowo z dnia 10 listopada 2011 roku (Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko - Mazurskiego z 2012r. poz. 177 z dnia 17 stycznia 2012 r.),
- Uchwałą Nr XXXIX/348/14 Rady Miasta Działdowo z dnia 9 października 2014 r. (Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2014 r. poz. 4134 z dnia 16 grudnia 2014 r.),
- Uchwałą Nr XXXV/300/17 Rady Miasta Działdowo z dnia 26 października 2017 r. (Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2017 r. poz. 4868 z dnia 6 grudnia 2017 r.),
- Uchwałą Nr XLI/353/18 Rady Miasta Działdowo z dnia 24 maja 2018 r. (Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2018 r. poz. 3091 z dnia 5 lipca 2018 r.),
- Uchwałą Nr XI/103/19 Rady Miasta Działdowo z dnia 2 października 2019 r. (Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2019 r. poz. 5490 z dnia 14 listopada 2019 r.),
3. Część II, ust. 21 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U z 2019r. poz.1000  ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187 poz 1330).

Wymagane dokumenty
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia.
2. Dowód wpłaty.

Opłaty
Opłata skarbowa w wysokości 17 zł.
Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia (opłata skarbowa jest należnością opłacaną z góry) – płatna w kasie Urzędu Miasta lub na konto nr:
74 1020 3541 0000 5702 0270 1605
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
Regionalne Centrum Korporacyjne w Olsztynie
ul. Dąbrowszczaków 30 10-541 Olsztyn


Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Miasta Działdowo
ul. Zamkowa 12
13-200 Działdowo

Jednostka odpowiedzialna
Urząd Miasta Działdowo
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Planowania Inwestycji – III piętro, pokój nr 21, tel. 23/697 04 55.

Termin załatwienia sprawy
Bez zbędnej zwłoki nie później niż w terminie 7 dni.

Sposób załatwienia sprawy
Wydanie zaświadczenia o zgodności  z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zamierzonej zmiany sposobu użytkowania istniejącego obiektu budowlanego.

Sposób przekazania informacji o sprawie
O formie odbioru  zaświadczenia decyduje wnioskodawca.
Zaświadczenie odbiera się osobiście lub za pośrednictwem poczty, ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Tryb odwoławczy
Od wydanego zaświadczenia nie przysługuje tryb odwoławczy.

Załączniki

Powiadom znajomego