W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Działdowo

 

ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo

 

tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02

 

email: um@dzialdowo.pl

 

NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

Nadanie numeru porządkowego budynkowi lub nieruchomości


Nadanie numeru porządkowego budynkowi lub nieruchomościPodstawa prawna
1. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2015 r. poz. 520 ze zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. z 2012 r. poz.125).
 
Wymagane dokumenty
Ustalanie numerów porządkowych:
1) wniosek o ustalenie numeru porządkowego,
2) załącznik graficzny obrazujący usytuowanie budynku istniejącego, dla którego ma być ustalony numer porządkowy,
3) załącznik graficzny (np. plan zagospodarowania działki lub terenu) obrazujący planowane usytuowanie budynków prognozowanych do wybudowania lub w trakcie budowy, dla których mają być ustalone numery porządkowe.
 
Opłaty
Nie pobiera się.
 
Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Miasta Działdowo
ul. Zamkowa 12
13 – 200 Działdowo
 
Jednostka odpowiedzialna
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Planowania Inwestycji - III piętro, pokój nr 21, tel. 23/697-04-54.
 
Termin załatwienia sprawy
30 dni od daty złożenia wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów.
 
Sposób załatwienia sprawy
Wydanie zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego.
 
Sposób przekazania informacji o sprawie
O formie odbioru decyduje zawiadomienia  wnioskodawca.
Zawiadomienie o  nadanie numeru porządkowego odbiera się osobiście lub za pośrednictwem poczty, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 
Tryb odwoławczy
Nie przysługuje.
 

Uwagi:
1. Numer porządkowy ustala się dla budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi, w tym w szczególności budynków: biurowych, ogólnodostępnych wykorzystywanych na cele kultury i kultury fizycznej, o charakterze edukacyjnym, szpitali i opieki medycznej oraz przeznaczonych do działalności gospodarczej, wybudowanych, w trakcie budowy i prognozowanych do wybudowania.
2. Z wnioskiem o ustalenie numeru porządkowego może wystąpić właściciel nieruchomości lub inny podmiot, który wykaże swój interes prawny lub obowiązek dotyczący administracyjnego ustalenia numeru porządkowego.
3.  O fakcie ustalenia numeru porządkowego zawiadamia się pisemnie wnioskodawcę oraz współwłaścicieli lub inne podmioty ujawnione w ewidencji gruntów i budynków.
4.  Ustalenie numeru porządkowego dla budynku zobowiązuje właściciela / władającego nieruchomością do umieszczenia w widocznym miejscu, na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. Na tabliczce powinna być podana również nazwa ulicy lub placu. W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

 


Załączniki

Powiadom znajomego