W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Działdowo

 

ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo

 

tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02

 

email: um@dzialdowo.pl

 

NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

Udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe

  

Udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

nieruchomości gruntowej przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe

 

 


 

 

Podstawa prawna

Art. 74 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.)

 

Podmioty uprawnione

Z bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 50% mogą skorzystać osoby fizyczne, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”, jeżeli nieruchomość gruntowa jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe.

 

Termin składania wniosku

Do 31 marca roku kalendarzowego, za który ma być przyznana bonifikata.

 

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
  2. Załączniki: wszelkie dowody poświadczające uzyskane dochody w roku poprzedzającym rok, za który ma być wnoszona opłata  za użytkowanie wieczyste tj. :
  • osoby zatrudnione w zakładach pracy winny przedłożyć zaświadczenie o wysokości uzyskanego dochodu z tytułu świadczonej pracy w roku poprzedzającym rok, za który ma być wnoszona opłata za użytkowanie wieczyste,
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą na potwierdzenie wysokości osiąganych dochodów winny przedłożyć zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego, uwzględniające dochody za cały poprzedzający rok, za który ma być wnoszona opłata za użytkowanie wieczyste,
  • emeryci i renciści dla potwierdzenia dochodu powinni przedłożyć odcinki przekazu świadczenia przez ZUS z całego roku poprzedzającego rok, za który ma być opłata wnoszona, bądź zaświadczenia ZUS ujmujące dochód za ww. rok
  • studenci i pełnoletni uczniowie ubiegający się o bonifikatę zobowiązani są złożyć zaświadczenie z uczelni lub szkoły oraz oświadczenie, w którym stwierdzą czy i w jakiej wysokości uzyskali dochód w roku poprzedzającym rok, za który ma być wnoszona opłata roczna,
  • osoby nie pracujące powinny złożyć zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające zarejestrowanie i pobieranie zasiłku oraz oświadczenie stwierdzające, jakie dochody uzyskali w roku poprzedzającym rok, za który ma być wnoszona opłata,
  • osoby samotnie wychowujące dzieci powinny przedłożyć dokument potwierdzający otrzymywane świadczenia alimentacyjne lub rentowe albo oświadczenie o braku świadczeń z tego tytułu,

Uwaga:

W razie braku ww. załączników wniosek pozostawiony zostanie bez rozpatrzenia.

 

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej

 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Działdowo

13-200 Działdowo, ul. Zamkowa 12 (parter pok. nr 1)

 

Sposób załatwienia sprawy

Pismo informujące o przyznaniu bonifikaty.

 

Termin załatwienia sprawy

Wnioski rozpatrywane są w terminie do 30 dni po ogłoszeniu w Monitorze Polskim komunikatu Prezesa GUS w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który ma być przyznana bonifikata.

 

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Planowania Inwestycji, tel. (0-23) 697-04-58

 

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego