W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Działdowo

 

ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo

 

tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02

 

email: um@dzialdowo.pl

 

NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży / w miejscu sprzedaży

 

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży/w miejscu sprzedażyPodstawa prawna
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1286).
2. Uchwała Nr XXVIII/249/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania na terenie miasta Działdowo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych .
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).
4. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z  2015 r. poz. 584 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty
- wniosek (druk można pobrać bezpośrednio w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Nadzoru Właścicielskiego, ul. Zamkowa 12, pokój Nr 3),
- dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
- pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
- decyzja właściwego państwowego, powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r.  poz. 594 z późn. zm.).

Opłaty
Opłatę za korzystnie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia w wysokości:
- 525 zł – na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwo,
- 525 zł – na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu,
- 2.100 zł – na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.
Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, obowiązani są do złożenia, w terminie do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży  w roku poprzednim.
Jeżeli wartość sprzedaży napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa w roku poprzednim przekroczyła 37.500 zł, przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów.
Jeżeli wartość sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu w roku poprzednim przekroczyła 37.500 zł, przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów.
Jeżeli wartość sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu w roku poprzedzającym przekroczyła 77.000 zł, przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów.
Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym, w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
W roku nabycia zezwolenia opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Opłata płatna jest gotówką w kasie Urzędu Miasta lub na konto nr 74 1020 3541 0000 5702 0270 1605 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Regionalne Centrum Korporacyjne w Olsztynie ul. Dąbrowszczaków 30 10-541 Olsztyn.

 

Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Miasta Działdowo
ul. Zamkowa 12
13 – 200 Działdowo
(parter, pok. nr 1)
 
Sposób załatwienia sprawy
Wydanie postanowienia w sprawie zaopiniowania wniosku przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych lub odmowa wydania zezwolenia.
 
Termin załatwienia sprawy
Nie później niż w ciągu miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.
 
Sposób przekazania informacji o sprawie
O formie odbioru decyduje wnioskodawca. Odbiera dokument osobiście w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Nadzoru Właścicielskiego (parter, pok. nr 3) lub za pośrednictwem poczty, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, po wcześniejszym okazaniu dowodu wpłaty opłaty za korzystanie z zezwolenia.
 
Tryb odwoławczy
Na postanowienie w sprawie zaopiniowania wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
Zażalenie składa się w Urzędzie Miasta Działdowo, ul.Zamkowa 12 – parter, pok. nr 1.
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Działdowo, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 

 

Załączniki

Powiadom znajomego