W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Działdowo


ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo


tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02


email: umdzialdowo@netbiz.com.pl


NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

Ogłoszenie do komisji konkursowej

Wersja strony w formacie XML

Ogłoszenie dotyczące naboru członków do prac w komisji konkursowej 

 Burmistrz Miasta Działdowo, działając na podstawie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do opiniowania ofert składanych w ramach otwartych konkursów ofert w roku 2021 na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz ochrony i promocji zdrowia. 

 Do zadań komisji konkursowej będzie należało opiniowanie ofert zgłoszonych w konkursach dofinansowywanych ze środków Gminy-Miasta Działdowo. 

 W pracach komisji konkursowej mogą brać udział przedstawiciele organizacji pozarządowych/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące warunki: 

1) korzystają z pełni praw publicznych, 

2) nie reprezentują organizacji pozarządowych/podmiotów biorących udział w konkursie, 

3) nie pozostają z którymkolwiek z wnioskodawców w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.

  Na zgłoszenia od organizacji pozarządowych/podmiotów uprawnionych oczekujemy do 08.02.2021 r. 

 Zgłoszenie można wysłać pocztą tradycyjną na adres urzędu, bądź złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Działdowo ul. Zamkowa 12 (parter, pokój nr 1) na właściwym formularzu (Załącznik nr 1) podpisanym przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do reprezentacji organizacji zgłaszającej. 

 Powołania członka do komisji konkursowej dokona Burmistrz Miasta Działdowo w drodze zarządzenia. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny. /-/ Burmistrz Miasta 

Grzegorz Mrowiński

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane