Państwowa Komisja Wyborcza

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Informacja o uprawnieniach wyborców z niepełnosprawnością 

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

Zgoda na przyjęcie aktu pełnomocnictwa

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

Ujęcie w stałym obwodzie głosowania

Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

Zmiana miejsca głosowania

Informacja o terminach dyżurów Urzędnika Wyborczego m. Działdowo

Informacja o składzie i dyżurach Okręgowej Komisji Wyborczej w Elblągu

Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Samozgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 1 września 2023 r. zawierające informacje o miejscach na bezpłatne umieszczanie plakatów i haseł wyborczych - wybory do Sejmu i Senatu 2023Załączniki:

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
Informacja o uprawnieniach wyborców z niepełnosprawnością
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa
Informacja o terminach dyżurów Urzędnika Wyborczego m. Działdowo
Informacja o składzie i dyżurach Okręgowej Komisji Wyborczej w Elblągu
Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
Samozgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 1 września 2023 r. zawierające informacje o miejscach na bezpłatne umieszczanie plakatów i haseł wyborczych - wybory do Sejmu i Senatu 2023
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 8 września 2023 r..pdf