Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasto Działdowo- Podinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Nadzoru WłaścicielskiegoZałączniki:

Ogłoszenie.pdf
Kwestionariusz osobowy.doc
Oświadczenia kandydata.pdf