Brak treści artykułu

Załączniki:

Zarządzenie Nr 107-2018 z dnia 14-11-2018 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029.zip
Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Działdowo na lata 2019-2029.pdf
Uchwała nr III-11-18 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Działdowo na lata 2019-2029.zip
Uchwała nr V-44-19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Działdowo na lata 2019-2029.zip
Uchwała nr VI-66-19 z dnia 26-04-2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Działdowo na lata 2019-2029.zip
Zarządzenie nr 40-2019 z dnia 09-05-2019 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy-Miasto Działdowo na lata 2019-2029.pdf
Uchwała nr VIII-77-19 z dnia 26-06-2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Działdowo na lata 2019-2029.zip
Zarządzenie nr 59-2019 z dnia 28-06-2019 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy-Miasto Działdowo na lata 2019-2029.zip
Uchwała nr IX-86-19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Działdowo na lata 2019-2029.zip
Zarządzenie nr 82-2019 z dnia 28-08-2019 w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019.pdf