Brak treści artykułu

Załączniki:

Zarządzenie Nr 125-2017 z dnia 14-11-2017 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025.zip
Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Działdowo na lata 2018-2025.pdf
Uchwała nr XXXVII-325-17 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Działdowo na lata 2018–2025.zip
Uchwała nr XXXVIII-331-18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Działdowo na lata 2018–2025.zip
Uchwała nr XXXIX-346-18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Działdowo na lata 2018-2025.zip
Uchwała nr XL-351-18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Działdowo na lata 2018–2025.zip
Uchwała nr XLI-364-18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Działdowo na lata 2018-2025.zip
Uchwała nr XLII-376-18 z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Działdowo na lata 2018–2025.zip
Uchwała nr XLIII-381-18 z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Działdowo na lata 2018–2025.zip
Uchwała nr XLVII-399-18 w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy-Miasto Działdowo na lata 2018-2025.zip
Uchwała nr III-8-18 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Działdowo na lata 2018-2028.zip