Brak treści artykułu

Załączniki:

Informacja o działaniach lobbingowych za 2022 r.
Informacja o działaniach lobbingowych za 2021 r.
Informacja o działaniach lobbingowych za 2019 r .pdf
Informacja o działaniach lobbingowych za rok 2018.pdf
Informacja o działaniach lobbingowych za rok 2017.pdf
Informacja o działaniach lobbingowych za rok 2016.pdf
Informacja o działaniach lobbingowych za 2015 r .pdf
zarządzenie w sprawie sposobu postepowania w zakresie działalności lobbingowej.pdf